Download de gratis KHN App

Mag ik een proeftijd afspreken met mijn nieuwe medewerker?

Wanneer u een arbeidsovereenkomst afsluit met nieuwe werknemers kunt u een proeftijd overeenkomen. Tijdens die proeftijd kunt u kijken of een nieuwe medewerker voldoet aan uw verwachtingen en goed binnen het team past. Voldoet hij niet dan kunt u hem tijdens de proeftijd ontslaan zonder dat hiervoor zogenaamde dossieropbouw nodig is. Vanaf 1 januari 2015 kunt u volgens de Wet werk en zekerheid geen proeftijd meer afspreken voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter. Wanneer wel?

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst zowel door de werkgever als de werknemer met onmiddellijke ingang beëindigd worden. U kunt met uw nieuwe medewerker een proeftijd afspreken van één maand voor tijdelijke contracten langer dan zes maanden, en korter dan twee jaar. Een proeftijd van twee maanden kan alleen worden afgesproken bij contracten van twee jaar of langer.

Voorwaarden
De proeftijd is alleen geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn
  • Een proeftijd moet voor de werknemer en de werkgever gelijk zijn
  • Een proeftijd heeft een maximaal toegestane duur
    - Bij een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of korter - geen proeftijd (nieuwe regel per 1 januari 2015)
    - Bij een arbeidsovereenkomst voor meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar - 1 maand proeftijd
    - Bij een arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer of onbepaalde tijd - 2 maanden proeftijd

Let erop dat u bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst of na een uitzendovereenkomst geen (nieuwe) proeftijd kunt afspreken.

Lees ook
Kijk op www.khn.nl/arbeidsvoorwaardenreglement voor meer informatie.

Ga naar khn.nl/wetwerkenzekerheid voor de belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari en 1 juli 2015.

Advies nodig?
Heeft u advies nodig neem dan contact op met KHN Info en Advies via 0348 48 94 11.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400