Bent u verplicht om incassokosten te betalen?

Wanneer moet u incassokosten betalen en hoe hoog mogen deze kosten zijn? KHN geeft antwoord en advies.

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser extra kosten in rekening brengen. Dit worden (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om de kosten bij u te innen. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, is afhankelijk van de rekening die u moet betalen.

Overeenkomst of algemene voorwaarden
Bij de aankoop van een product of dienst, moet het duidelijk zijn wat de betalingstermijnen zijn. Ook moet u weten wat u moet betalen aan incassokosten en wettelijke rente. Dit staat vaak in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Niet vastgelegd in contract?
Als er in het contract of de overeenkomst niets is vastgelegd, dan moet u de factuur binnen 30 dagen betalen. U bent verplicht om de wettelijke rente te betalen als de betalingstermijn wordt overschreden. Ook kan de leverancier incassokosten in rekening brengen. Hij is niet verplicht om u eerst een aanmaning en/of ingebrekestelling te sturen voordat hij incassokosten in rekening brengt. Let op: dit bent u bij particulieren wel verplicht om te doen.

Hoogte van de incassokosten
Als de hoogte van de incassokosten niet contractueel is vastgelegd dan geldt de wettelijke regeling. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. De volgende percentages zijn van toepassing, met een minimum van € 40.

  • Over de eerste € 2500 van de vordering maximaal 15% van de hoofdsom
  • Over de volgende € 2500 van de vordering maximaal 10% van de hoofdsom
  • Over de volgende € 5000 van de vordering maximaal 5% van de hoofdsom
  • Over de volgende € 190.000 van de vordering maximaal 1% van de hoofdsom
  • Over het meerdere van de vordering maximaal 0,5% van de hoofdsom (met een maximum van € 6775 aan incassokosten)

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400