Heeft uw medewerker recht op een loonsverhoging per 1 januari 2017?

Rond 1 januari 2017 hebben veel medewerkers recht op een loonsverhoging. Met welke verhogingen krijgt u te maken? En hoe berekent u het nieuwe loon als er meerdere verhogingen gelden voor uw medewerkers? KHN geeft antwoord.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het KHN-Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR), de oude horeca-cao, vakkrachten en geen vakkrachten.

AVR
Als u het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) van toepassing hebt verklaard, dan kunt u te maken krijgen met de prestatieverhoging, de verhoging van de basislonen in de loonschalen met de inflatiecorrectie of de verhoging van het wettelijk minimumloon. 

Geen vakkracht
Wanneer uw medewerker geen vakkracht is, toetst u het huidige salaris alleen aan het nieuwe Wettelijk minimumloon (WML). Deze medewerker heeft geen recht op een prestatieverhoging. Verdient de medewerker al meer dan het verhoogde minimumloon, dan heeft hij geen recht op een extra verhoging per 1 januari 2017.

Wel vakkracht
Is uw medewerker wel vakkracht, dan toetst u of hij recht heeft op de prestatieverhoging. Een medewerker heeft hier recht op als hij in 2016 het hele jaar als vakkracht in dezelfde functie bij u in dienst is geweest. De mate van verhoging kunt u elk jaar voorafgaand aan de beoordelingsgesprekken vastleggen en communiceren aan uw medewerkers. Heeft uw medewerker inmiddels het eindloon bereikt (let op, dit is het eindloon uit de loontabel van 2016!) dan heeft hij geen recht meer op de prestatieverhoging. Lees meer over hoe u de jaarlijkse prestatieverhoging vaststelt.  

Als de prestatieverhoging is toegepast, toetst u het loon van uw medewerker aan de AVR loontabel van 1 januari 2017. Is het loon lager dan het nieuwe basisloon van de betreffende schaal uit de loontabel, dan verhoogt u het salaris tot aan het nieuwe basisloon uit die tabel. Verdient de medewerker al meer, dan past u verder geen verhoging meer toe.

Horeca-cao
Mocht de oude horeca-cao nog van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst, dan geldt dat deze werknemer alleen recht kan hebben op de prestatieverhoging. Deze oude cao kent verder geen jaarlijkse verhogingen meer. Een werknemer waar de cao op van toepassing is, heeft alleen recht op de prestatieverhoging als hij een kalenderjaar bij u in dienst is geweest in dezelfde functie. Als het eindloon uit loontabel D van de cao is bereikt, vervalt het recht op prestatieverhoging.

De loontabel per 1 januari 2017
Download KHN-model AVR loontabel en wml 2017: uurlonen en leerlinglonen

Vragen?
Wil t u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400