Is een vetput verplicht in uw bedrijf?

Bent u verplicht om een vetput in uw bedrijf te plaatsen? Waar moet deze aan voldoen en hoe vaak moet u de vetput laten onderhouden? KHN geeft antwoord.

Een vetafscheider of vetput is verplicht bij elk bedrijf dat met vet vervuild afvalwater op de riolering loost. Als u in uw bedrijf voedingsmiddelen bereidt (dit geldt ook voor tosti's en een bittergarnituur) bent u verplicht om een vetput tussen de keukenafvoer en het riool te plaatsen.

Voorwaarden vetput
Een vetput moet groot genoeg zijn om het vet te kunnen verwerken. Sinds 1 september 2006 moet een nieuwe vetafscheider aan de Europese norm voldoen: de NEN-EN 1825-1 en 2. Voor vetafscheiders van vóór 1 september 2006 is het voldoende als deze aan de oude norm voldoen: de NEN 7087.

Onderhoud vetput
U moet de vetput goed onderhouden: minstens één keer per maand en bij voorkeur elke veertien dagen moet u de vetput legen, reinigen en met schoon water vullen. Uw gemeente kan een lagere frequentie accepteren als daarbij de vetafscheider verder wel doelmatig werkt.

Uitzonderingen
Niet alle horecabedrijven hoeven te beschikken over een vetput:

  • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 niet in het bezit waren van een vetput hoeven deze niet alsnog te plaatsen. Zij kunnen aanspraak maken op het overgangsrecht.
  • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 wel in het bezit waren van een vetvangput, maar bij wie de vetput niet voldoet aan de huidige NEN-norm kunnen de oude vetput blijven gebruiken. 
  • Niet alle bedrijven zijn verplicht om een vetput te plaatsen. Als u bijvoorbeeld nauwelijks vethoudende producten bereidt, kunt u een zogenaamd 'maatwerkvoorschrift' bij uw gemeente aanvragen.

Ledenvoordeel
Via KHN biedt Van der Velden Rioleringsbeheer de laagste prijsgarantie op het onderhoud van uw vetput. Daarnaast krijgt u 10 procent korting op alle andere riooltechnische werkzaamheden zoals preventief reinigen, ontstoppen, aanleg en rioolinspecties. 

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Vraag & antwoord