Mag je een bewakingscamera in jouw bedrijf plaatsen?

Waar moet je op letten als je een camera in jouw bedrijf plaatst? Aan welke voorwaarden moet je denken? Waar mag je de beelden voor gebruiken? KHN geeft antwoord!

Het inzetten van bewakingscamera’s is toegestaan als dit noodzakelijk is. Het doel moet niet op een andere manier kunnen worden bereikt met een minder ingrijpend middel. Het inzetten van bewakingscamera’s staat op gespannen voet met de privacy van de medewerkers. Het bedrijfsbelang moet daarom opwegen tegen het privacybelang van de medewerkers. Je moet ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de medewerkers zo klein mogelijk is. Zo mag je bijvoorbeeld geen camera’s ophangen in de omkleedruimte van het personeel. 

Doel
Er moet sprake zijn van het inzetten van bewakingscamera’s om een van de volgende redenen:

  • Bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen
  • Beveiliging van toegang tot gebouwen en terreinen
  • Bewaking van zaken die zich bevinden in de gebouwen of terreinen
  • Controle op productieproces
  • Vastleggen van incidenten

Informeren 
Je moet het cameratoezicht melden bij het CBP, tenzij je hiervan bent vrijgesteld. Wanneer je jouw camera’s duidelijk zichtbaar inzet en gebruikt op de voorgeschreven wijze, hoef je het cameratoezicht niet te melden.

Let op!
De bewakingscamera’s zijn bedoeld voor een van bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat je de camerabeelden niet kunt gebruiken om medewerkers aan te spreken op hun functioneren.

Melden?
Wanneer je een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging heeft, dien je toestemming te vragen om de camera’s in te zetten. Daarnaast dien je jouw medewerkers en gasten te informeren dat je gebruikmaakt van bewakingscamera’s. Dit kun je bijvoorbeeld doen door borden op te hangen in jouw bedrijf. Bovendien is het aan te raden om de inzet van bewakingscamera’s op te nemen in jouw huisregels voor het personeel.

Korting op horecapakketten camerabewaking en inbraakalarm
Als lid van KHN krijgt u veel korting op de All-Right Security horecapakketten voor camerabewaking en inbraakalarm.

Vragen?
Neem contact op met de adviseurs van de KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400