Moet uw medewerker minuren voor het einde van het jaar inhalen?

U heeft met uw medewerker afgesproken en vastgelegd in een contract dat hij een gemiddeld aantal uren per periode werkt. Op basis van die afspraken heeft u hem uitbetaald. Het jaar is voorbij en wat blijkt? Uw medewerker heeft minder contracturen gewerkt dan afgesproken. U heeft die uren wel uitbetaald. Wat nu?

Minuren komen voor bij contracten waarbij een bepaald aantal contracturen is afgesproken. Wanneer er minder dan de contracturen wordt gewerkt, maar deze wel zijn uitbetaald, is er sprake van minuren.

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het voldoende inroosteren van personeel volledig bij de werkgever neer. Ook wanneer u deze verantwoordelijkheid neerlegt bij bijvoorbeeld een bedrijfsleider, blijft u eindverantwoordelijk. Houd dus ook goed zicht op de uren van degene die de roosters maken. 

Welke regels er voor uw medewerkers gelden is afhankelijk van de afgesproken arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst en de horeca-cao. 

In de horeca-cao staat dat als de medewerker op de einddatum van de arbeidsovereenkomst of in een periode van elke twaalf maanden minder uren heeft gewerkt, dan de uren die zijn overeengekomen en uitbetaald, dan zijn er min-uren opgebouwd. Aan het einde van elke periode van twaalf maanden kunnen de min-uren uiterlijk nog de volgende zes maanden worden ingehaald. Daarna vervallen ze en komen deze voor rekening van de werkgever.  

Wanneer een medewerker op onredelijke gronden weigert de uren in te halen, dan kan dit aangemerkt worden als werkweigering.

Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Horeca Maatwerk Personeelsscan
Cursussen