Moet uw medewerker minuren voor het einde van het jaar inhalen?

U heeft met uw medewerker afgesproken en vastgelegd in een contract dat hij een gemiddeld aantal uren per periode werkt. Op basis van die afspraken heeft u hem uitbetaald. Het jaar is voorbij en wat blijkt? Uw medewerker heeft minder contracturen gewerkt dan afgesproken. U heeft die uren wel uitbetaald. Wat nu?

Minuren komen voor bij contracten waarbij een bepaald aantal contracturen is afgesproken. Wanneer er minder dan de contracturen wordt gewerkt, maar deze wel zijn uitbetaald, is er sprake van minuren.

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het voldoende inroosteren van personeel volledig bij de werkgever neer. Ook wanneer u deze verantwoordelijkheid neerlegt bij bijvoorbeeld een bedrijfsleider, blijft u eindverantwoordelijk. Houd dus ook goed zicht op de uren van degene die de roosters maken. 

Welke regels er voor uw medewerkers gelden is afhankelijk van de afgesproken arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst. Wat is van toepassing? De horeca-cao of het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement? 

Horeca-cao
Volgens de horeca-cao moet uw medewerker de minuren die aan het einde van het kalenderjaar bestaan voor eind januari van het volgende kalenderjaar inhalen. Dus als uw medewerker aan het einde van het kalenderjaar eigenlijk nog tien uur had moeten werken dan kunt u die uren nog inroosteren tot het einde van januari. Daarna vervallen de minuren en komen ze voor uw rekening.

KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement
Bij het toepassen van de AVR geldt dat vanaf het moment van registratie van een min-uur, dit uur gedurende de daaropvolgende periode van 12 maanden gecompenseerd kan worden in het rooster. Deze termijn kan vervolgens nog met 6 maanden verlengd worden voordat het uur komt te vervallen en dus ten koste komt van de werkgever. 

Wanneer een medewerker op onredelijke gronden weigert de uren in te halen, dan kan dit aangemerkt worden als werkweigering.

Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
personeelsscan_banner_285x149