Voor welke arbeidsovereenkomsten geldt een aanzegtermijn?

Heb je medewerkers in dienst met een tijdelijk contract? Dan heb je te maken met een aanzegtermijn. Wat betekent dat en waar moet je op letten? KHN geeft antwoord.

Bij alle contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer heb je te maken met een zogenaamde aanzegtermijn. Dit is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Een aanzegtermijn betekent dat je minimaal één maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk moet aangeven of je de arbeidsovereenkomst na afloop wilt verlengen of niet (en bij verlenging de voorwaarden). 

Altijd schriftelijk informeren
Bij alle contracten voor bepaalde tijd, met een contractduur van een half jaar of langer, moet je jouw medewerker dus uiterlijk een maand (de aanzegtermijn) voordat het contract afloopt schriftelijk informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Doe je dat niet? Dan moet je jouw medewerker een vergoeding betalen die gelijk is aan een maand loon. Dit geldt ook als het contract wordt verlengd. Ben je te laat? Dan wordt de vergoeding berekend over de termijn dat je te laat bent.

Wat betekent dat voor jou?
Bij verlenging van het contract moet je ook aangeven wat de voorwaarden zijn van de contractverlenging. Doe je dat niet, dan wordt het contract verlengd voor dezelfde periode (maar voor ten hoogste een jaar) en met dezelfde voorwaarden.

Geen vaste kalenderdatum
Er geldt geen aanzegtermijn als het contract niet op een vaste kalenderdatum eindigt. Bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of vervanging bij ziekte.

KHN biedt tools
KHN heeft modelbrieven opgesteld:


Lees ook
Lees meer over arbeidsrecht in de horeca op khn.nl/cao.

Vragen?
Neem contact op met de adviseurs van KHN & Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Cursussen