Waar moet je aan denken bij het inhuren van een zzp'er?

Wanneer je een zzp'er in dienst neemt, wil je duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Hoe kun je dit regelen? KHN geeft antwoord.

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het nieuwe systeem, de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), heeft gevolgen voor ondernemers die zelfstandigen (zzp’ers/freelancers) inhuren. Voorheen gaf de VAR-verklaring duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers (bedrijven) en zelfstandigen een overeenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo leg je vast dat er geen sprake is van een dienstverband. En je spreekt af dat je geen loonheffingen hoeft in te houden en af hoeft te dragen. 

Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst
Sinds 1 mei 2016 kun je gebruikmaken van door de Belastingdienst opgestelde voorbeeldovereenkomsten. Als je deze voorbeeldovereenkomsten gebruikt en ook volgens deze overeenkomsten samenwerkt, weet je zeker dat je geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. Je bent niet verplicht om de voorbeelden van de Belastingdienst te gebruiken, maar als je een eigen overeenkomst maakt, is het verstandig deze vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen. 

Er zijn drie voorbeeldovereenkomsten die van toepassing kunnen zijn:

 • Geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.  
  Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen.
   
 • Vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.
  Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen.
   
 • Tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.
  Deze modelovereenkomst kun je gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

Let op
Niet elke medewerker kan als zzp'er worden aangemerkt. Het is namelijk de vraag of en hoeveel horecawerk kan worden uitgevoerd door een zzp’er in plaats van werknemers. De vraag of er een zzp’er ingeschakeld kan worden waarbij overeengekomen is dat er geen werkgevergezag is. Dat kan goed bij bijvoorbeeld een kok die zelfstandig verantwoordelijkheid heeft over menu en inkoop en dergelijke, dj-vj of tijdelijke inzet. In de reguliere bediening en ondersteunende keukenfuncties wordt dat al moeilijker. Het risico van aansprakelijkheid en risico voor de betrokken zzp’er is groot.

Meer informatie?
Meer informatie en voorbeeldovereenkomsten vind je op de website van de Belastingdienst.

In de overeenkomsten zijn de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Daarom mag je deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kun je wel zelf aanpassen en je kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. Het is belangrijk dat de zzp'er ook conform de bepalingen van het modelcontract werkt.

Wet uitgesteld
Onlangs is bekend gemaakt dat de handhaving van de Wet (DBA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. Dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt, behalve voor kwaadwillenden. Dit zijn bijvoorbeeld zzp’ers en opdrachtgevers die een duidelijke werkgevers-werknemersrelatie hebben en het duidelijk is dat het geen zelfstandige ondernemer betreft. De Belastingdienst heeft daar een richtlijn voor 'beoordeling gezagsverhouding'.

Lees ook

Waar moet je op letten als je zzp’ers inhuurt via bureaus zoals Temper Works?

Vragen?
Bel KHN Advies: 0348 48 94 89 of mail khnadvies@khn.nl.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400