Waar moet je op letten als je samenwerkt met een uitzendbureau?

Waar moet je op letten als je wilt gaan samenwerken met een uitzendbureau? KHN geeft antwoord en advies!

Net als in jouw bedrijf is het belangrijk dat uitzendbureaus zich houden aan de wet- en regelgeving.

Ketenaansprakelijkheid

In sommige situaties huren uitzendbureaus ook weer een bedrijf in om werkzaamheden voor jou te verrichten. Op deze manier ontstaat er een keten van aannemers en onderaannemers. Al deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de betaling van het loon en de afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Dit betekent dat al deze bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er iets mis is. Dit staat ook wel bekend als ketenaansprakelijkheid.

Betrouwbare uitzendorganisaties

Wanneer het uitzendbureau waar je mee samenwerkt zich niet aan de regels houdt, kun je dus aansprakelijk gehouden worden. Het is niet altijd eenvoudig om te controleren of de partij waar je mee samenwerkt, zich aan de regels houdt. Zorg er daarom voor dat je alleen medewerkers inhuurt via een uitzendorganisatie die betrouwbaar is. Je kunt hierbij bijvoorbeeld letten op realistische tarieven, juiste facturen en correcte papieren van de uitzendkrachten. Let ook op jouw eigen verplichtingen, zoals een gezonde en veilige werkomgeving.

Checklist uitzendbureaus

De Inspectie SZW (van het ministie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Deze checklist kun je invullen op de website van de Inspectie SZW. Met deze checklist kun je een uitzendbureau selecteren of controleren, en zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag gaan.

Vragen?

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Doe de Personeelsscan
Vraag & antwoord
Ledenvoordelen