Wat betekent de loonwijziging van de nieuwe horeca-cao voor uw medewerkers?

De nieuwe horeca-cao gaat in per 1 januari 2018. Daarmee vervalt de toepassing van het KHN-Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) en de oude horeca-cao. Ook als u het AVR of de oude horeca-cao niet toepaste, dan is de nieuwe horeca-cao wel op u van toepassing. Zorg dat u voor 1 april alles op orde heeft! KHN zet de belangrijkste zaken op een rij.

 

Nog geen AVR of oude horeca-cao?

Als u voor 1 januari 2018 geen oude horeca-cao volgde of AVR toepaste, krijgt u nu wel te maken met de nieuwe horeca-cao per 2018. U kunt tot 1 april 2018 de werkelijke loonbetalingen op de nieuwe cao-bedragen en -voorschriften aan te passen.

  1. Dit betekent dat u per 1 januari 2018 per medewerker bepaalt of hij/zij wel of geen vakkracht is. U telt de gerealiseerde ervaringsuren in de functie, ook die van voor aanvang van de nieuwe cao, om te bepalen of iemand vakkracht is of niet.
  2. Is uw medewerker vakkracht, dan bepaalt u vervolgens in welke functiegroep de referentiefunctie van de medewerker wordt ingeschaald en of de medewerker recht heeft op een prestatieverhoging. In de nieuwe cao is de verplichting opgenomen om een prestatieverhoging toe te passen. U moet dan voor 1 april ook een beoordelingsgesprek voeren en de verhoging vaststellen. KHN adviseert om de gemiddelde verhoging te laten aansluiten bij de inflatiecorrectie van 1,3 procent.
  3. Daarna berekent u het nieuwe loon en past u uiterlijk per april 2018 het nieuwe loon toe, in overeenstemming met de loontabel. Download de loontabellen per 1 januari 2018.  

AVR of oude horeca-cao wel van toepassing?

Volgde u voor 1 januari 2018 de oude horeca-cao of paste u het AVR toe, bepaal dan of uw medewerker recht heeft op een prestatieverhoging en of het loon conform de loontabel van januari 2018 is.

Met welke verhogingen moet u nog rekening houden na 1 januari 2018?

Vanuit de nieuwe horeca-cao geldt per 1 juli 2018 een verhoging van 1 procent op de loontabel (het basis- en eindloon) en een algehele verhoging van 1 procent op alle lonen voor vakkrachten. Dus ook de vakkrachten die al meer verdienen dan het eindloon uit de loontabel. Daarna kijkt u per 1 januari 2019 weer of een medewerker in aanmerking komt voor een prestatieverhoging en volgt nogmaals een inflatiecorrectie op de loontabel. Het CBS-inflatiecijfer is hiervoor begin november 2018 pas bekend. Per 1 juli 2019 geldt wederom een verhoging van 1 procent dit is alleen op de loontabel (het basis- en eindloon).

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of e-mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Cursussen arbeidsrecht en personeel