Welke regels gelden voor een zieke medewerker met een AOW-gerechtigde leeftijd?

Sinds 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. De regels voor zieke medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn ook gewijzigd. KHN zet de wijzigingen voor jou op een rij.

De wet heeft als doel om de mogelijkheid om door te werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te versoepelen. In de nieuwe wet zijn de volgende zaken veranderd: 

 • Loondoorbetaling 
  Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een loondoorbetaling van 13 weken (in plaats van 104 weken).

 • Opzegverbod 
  Voor een zieke medewerker die AOW-gerechtigd is, geldt een opzegverbod van 13 weken (in plaats van 104 weken). Je kunt het dienstverband opzeggen als je verwacht dat het herstel niet binnen 13 weken plaatsvindt (in plaats van 26 weken). 

 • Re-integratieverplichting 
  Wanneer een medewerker met de AOW-gerechtigde leeftijd ziek is, hoef je geen plan van aanpak op te stellen. Je moet maatregelen treffen die de medewerker in staat stellen om eigen of passende arbeid te verrichten binnen de eigen onderneming.

 • Passend werk 
  Ook hoef jevoor de medewerker geen passend werk te vinden bij een andere werkgever. Kortom: er is geen tweede spoorttraject.

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400