001

Waar moet uw rookruimte aan voldoen?

Zoals u weet heeft het gerechtshof in Den Haag op 13 februari 2018 bepaald dat horecabedrijven geen aparte ruimte meer voor rokers mogen hebben. De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij tegen dit arrest in cassatie gaat. Hierbij heeft hij aangegeven dat hij rookruimtes wil afschaffen maar dat hij een overgangstermijn hiervoor gepast vindt. Wat betekent dat? Aan welke regels moet uw rookruimte nu voldoen? We nemen de regels met u door.

 

Eisen rookruimte

Een rookruimte is een aparte ruimte waar gasten kunnen roken. De ruimte moet afgesloten zijn en aangeduid zijn als rookruimte. Buiten deze ruimte mag er geen overlast van de tabaksrook zijn. U en uw medewerkers mogen niet werken in de rookruimte als deze in gebruik is. In de toelichting bij het besluit wordt nu letterlijk gesteld dat er ook geen glazen mogen worden gehaald in een rookruimte. Een ruimte moet permanent gebruikt worden als rookruimte. U mag de ruimte ook niet wisselend gebruiken als werk- en rookruimte. Alle overige ruimten (toiletten, gang, et cetera) moeten voor gasten en/of uw personeel bereikbaar zijn zonder dat zij eerst door de rookruimte moeten lopen.

Controle NVWA

De NVWA zal de komende tijd haar toezichtbeleid omtrent rookruimtes niet wijzigen, dat betekent dat er onder andere wordt opgetreden als een rookruimte niet aan de huidige eisen voldoet. De NVWA heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over het rookbeleid opgesteld .

Het is aan u om te besluiten of u nog wil investeren in het aanpassen van de rookruimte of dat de rookruimte alvast verwijderd wordt. 

Boete

Het niet instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod en wanneer uw rookruimte niet aan de eisen voldoet, geldt als een overtreding waar een bestuurlijke boete van 600 euro op staat. Bij herhaling gaan de boetes flink omhoog. De maximale boete bedraagt 4500 euro.

Let op

Wanneer u een rookruimte inricht, verandert misschien ook de oppervlakte van de horecalokaliteiten op uw Drank- en Horecavergunning. Dit moet u doorgeven aan de gemeente. Houd ook rekening met bouwkundige voorschriften en voorschriften inzake brandveiligheid. Meer informatie kunt u opvragen bij uw gemeente.

Regels voor roken op een terras?

Wat zijn precies de regels? Mogen uw gasten nu wel of niet roken op het terras? KHN geeft antwoord!

Terug
KHN-leden over rookruimten
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400