Scholingskosten

Deze regeling is interessant, wanneer u kosten maakt voor de scholing van uzelf of uw personeel. Het gaat om kosten van cursussen, opleidingen of studies die door derden worden gegeven maar ook cursussen of opleidingen die in uw bedrijf zelf verzorgd worden.

Voorwaarden en wat levert het op?
De scholing moet ten bate van uw bedrijf zijn. Onder scholingskosten vallen niet:

  • Reis- en verblijfkosten;
  • Congressen, seminars, excursies, studiereizen e.d.;
  • Training on the job, werkinstructies, bijpraatuurtjes;
  • Scholing die geen nut heeft binnen het bedrijf.

De scholingskosten zijn vrijgesteld van loonheffing (gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling). Bovendien zijn gewoon bedrijfskosten en die vallen buiten de winstbelasting.

Als opleidingen door het bedrijf zelf verzorgd worden, komen de volgende kosten in aanmerking:

  • Arbeidskosten van personeel voorzover deze zich daadwerkelijk bezig houden met geven van de scholing aan collega's (geen werkinstructie of bijpraatuurtje);
  • Kosten en lasten van ruimtes of gebouwen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor de betreffende scholing en daarvoor zijn ingericht (bv. afschrijving of huur);
  • Kosten en lasten van voor de scholing te gebruiken apparatuur, studiematerialen en software.

Verwerking
Via Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Uitvoering van de regeling geschiedt via de belastingaangifte. Voor meer informatie over scholingsaftrek kunt u ook terecht op de site van de Belastingdienst.

 

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400