Horecaondernemers hebben nog te veel te maken met oneerlijke concurrentie, oftewel horeca-activiteiten die zich niet in de horeca afspelen. Denk hierbij aan feesten en partijen bij sportverenigingen, illegale hokken en keten of particulieren die het hele jaar door hun woning aan toeristen verhuren. KHN vindt dat de politiek zich ervoor in moet zetten dat illegale activiteiten aangepakt worden. Dit houdt in het verbeteren van eerlijk speelveld tussen horecaondernemers en grote online platformen, zoals Booking.com en Thuisbezorgd, door transparantie-richtlijnen en een verbod op pariteitsclausules. En ook door eerlijkere wetgeving op het gebied van toeristische verhuur van woningen en verbeterde handhaving op paracommerciële instellingen en illegale keten.

Beoordeling thema Eerlijk Speelveld

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema eerlijk speelveld en de impact daarvan op de horeca. Ga voor het volledige verkiezingsprogramma met de citaten waar deze beoordeling op is gebaseerd naar de website van de partij zelf.

VVD
Groen

VVD wil sterker toezicht op marktmacht en meer bevoegdheden voor de ACM. Dat is goed nieuws voor horecaondernemers die last hebben van een oneerlijk speelveld ten opzichte van grote online platformen. Ook doet de VVD voorstellen voor het moderniseren van het Europese mededingingsrecht om platformbedrijven die hun marktpositie misbruiken aan te pakken. Opvallend is wel dat de partij zich niet uitspreekt over paracommercie of toeristische verhuur van woonruimte.

PVV

?
De PVV spreekt zich niet uit over het bevorderen van een eerlijk speelveld voor horecaondernemers en heeft geen relevante punten opgenomen over het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

CDA

Grijs

Het CDA vindt dat de aanpak voor een gelijk speelveld vooral vanuit de EU moet komen en dat nationale aanvullingen op Europese regels beperkt moeten worden. Dit vindt KHN onwenselijk. Wel stelt het CDA een digitaks voor, voor digitale platformen, zoals Airbnb. Voor de aanpak van toeristische verhuur van woningen moeten gemeenten, volgens het CDA, op wijkniveau maatregelen kunnen nemen, maar jammer genoeg alleen als er sprake is van een overspannen woningmarkt.

D66

Groen

D66 wil een eerlijk speelveld voor alle ondernemers bewaken. D66 stelt voor het mededingingsrecht te updaten en mededingingsautoriteiten (ACM) meer ruimte te geven om in te grijpen bij machtsmisbruik. Dit kan horecaondernemers helpen in eerlijkere samenwerking met online platformen. Helaas beschrijft D66 geen maatregelen om oneerlijke concurrentie richting horecaondernemers in de deeleconomie aan te pakken.

GroenLinks

Grijs

GroenLinks wil gemeenten de mogelijkheid geven om een woonplicht in te stellen om speculatie en vakantieverhuur tegen te gaan. Maar de partij noemt verder geen plannen om andere vormen van oneerlijke concurrentie tegen horecaondernemers aan te pakken. Of om een eerlijker speelveld te bevorderen tussen (horeca)ondernemers en grote online platformen.

SP

?

De SP heeft, behalve een voorstel voor digitaks, geen concrete punten opgenomen over het bevorderen van een eerlijk speelveld tussen (horeca)ondernemers en online platformen. Ook niet over het tegengaan van oneerlijke concurrentie door horeca-activiteiten die zich niet in de horeca afspelen.

PvdA

Groen

De PvdA stelt voor gemeentelijke vergunningen in te stellen om illegale verhuur van Airbnb aan te pakken en platforms te beboeten als zij niet helpen met handhaven. KHN is zeker voorstander van dit voorstel. Helaas komt de PvdA niet met concrete voorstellen als het gaat om het inperken van de macht van online platformen ten opzichte van horecaondernemers. De partij geeft alleen aan dat er Europese standaarden moeten gelden om ervoor te zorgen dat "onze data niet in verkeerde handen vallen".

ChristenUnie

Grijs
De ChristenUnie doet geen concrete voorstellen om de macht van online platformen ten opzichte van horecaondernemers in te perken. Wel stellen ze voor een digitaks in te stellen. De partij stelt ook voor dat het verplicht wordt voor kopers om te gaan wonen in de woning die hij koopt, zodat ook de toeristische verhuur beter gereguleerd wordt. Dit is volgens KHN bij lange na niet voldoende om illegale verhuur aan toeristen aan banden te leggen.

Partij voor de Dieren

Grijs

De Partij voor de Dieren wil het speelveld tussen kleine ondernemers en grote internetbedrijven eerlijker maken. Helaas stelt de partij daarbij enkel een aparte belasting voor internetbedrijven voor en geen andere ideeën. Wat betreft toeristische verhuur van woningen wil de partij gemeenten meer ruimte geven, maar worden er geen concrete instrumenten beschreven.

SGP

?
De SGP wil dat het mededingstoezicht zo aangepast wordt dat de macht van grote digitale platformen aan banden wordt gelegd zodat concurrentie mogelijk blijft. Dat is volgens KHN een goed begin, maar de partij doet geen concrete voorstellen die horecaondernemers zullen helpen.

DENK

?

DENK spreekt zich niet uit over het bevorderen van een eerlijk speelveld voor horecaondernemers en heeft geen relevante punten opgenomen over het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

50PLUS

?

50PLUS spreekt zich niet uit over het bevorderen van een eerlijk speelveld voor horecaondernemers en heeft geen relevante punten opgenomen over het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Forum voor Democratie

Grijs
Forum voor Democratie wil optreden tegen oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland tegen Nederlandse ondernemers. Maar de partij doet, naast eerlijkere belasting voor internetbedrijven, geen concrete voorstellen om een eerlijk speelveld binnen Nederland te bevorderen. Ook niet over het tegengaan van oneerlijke concurrentie door horeca-activiteiten die zich niet in de horeca afspelen.

Politieke Scorekaart

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp