Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom bestaat het Nationaal Preventieakkoord sinds 2018 waar meer dan 70 partijen zich bij hebben aangesloten. Geen enkele partij kan alleen deze problemen oplossen, samenwerking is hier het sleutelwoord. Samen en o.b.v. zelfregulering vanuit de sector. KHN is geen voorstander van overheidsingrijpen en het opleggen van beperkende maatregelen.

Beoordeling thema Gezondheid

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema gezondheid en de impact daarvan op de horeca. Ga voor het volledige verkiezingsprogramma met de citaten waar deze beoordeling op is gebaseerd naar de website van de partij zelf.

VVD
Groen

De VVD zet in op preventie via zelfregulering. De VVD is een voorstander van het geven van voorlichting over een ongezonde levensstijl, met het Nationaal Preventieakkoord als leidraad. Stimuleren van sport vindt de VVD ook belangrijk. De VVD wil met producenten van levensmiddelen en supermarkten afspraken maken over het gezonder maken van producten en het meer promoten van gezonde producten.

PVV

?

Dit onderwerp komt niet terug in het verkiezingsprogramma van de PVV.

CDA

Groen

Het CDA geeft aan dat met preventie veel gezondheidswinst valt te behalen. Sport en gezondheidspreventie zijn een gouden koppel. Voor een gezondere voeding komen er maxima aan de hoeveelheid toegevoegde suiker en zout in voedselproducten. Of dit in overleg is met partijen of dat deze maxima worden opgelegd is niet duidelijk. Verder wordt in het verkiezingsprogramma niet gesproken over overheidsingrijpen.

D66

Rood

D66 gaat verder met het Nationaal Preventieakkoord. Zij willen fabrikanten aanpakken die hun producten bewust ongezond of verslavend maken. De belasting op suikerhoudende dranken wordt verhoogd naar Brits voorbeeld. D66 maakt afspraken met producenten over de maximale hoeveelheid zout, suiker en vet in producten. Als deze afspraken onvoldoende resultaat hebben, worden verplichtingen opgelegd. D66 steunt de accijnsverhoging op tabak en rookwaren, wil een vergunningsplicht voor de verkoop welke alleen verleend wordt aan tabaksspeciaalzaken.

GroenLinks

Rood

GroenLinks (GL) is een voorstander van overheidsingrijpen. GL maakt groente en fruit goedkoper door het schrappen van de btw. Op scholen verdwijnen de snoep- en frisdrankautomaten en worden gezonde maaltijden aangeboden. GL normeert de maximale hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker in junkfood en voert een suikertaks in voor frisdranken. Alle verpakkingen krijgen een nutri-score die aangeeft hoe gezond een product is.

SP

Rood

SP wil de belastingen van gezonde producten verlagen. Dit betekent overheidsingrijpen waardoor bepaalde producten goedkoper of duurder zullen worden. KHN is geen voorstander van discriminerende maatregelen voor voedingsmiddelen.

PvdA

Rood

De PvdA wil een Nationaal Programma Publieke Gezondheid. Dit programma stimuleert innovaties en effectieve maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen, met feiten gedreven gezondheidsonderzoek. KHN: Waarom een Nationaal Programma Publieke Gezondheid als het Nationaal Preventie Akkoord er al is? PvdA is een voorstander van overheidsingrijpen: een wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen, strengere regels voor de hoeveelheid suiker, zout, verzadigde vetten en kunstmatige toevoegingen in ons voedsel, nultarief btw op groente en fruit. Tabak en alcohol wordt duurder. Er komt een suikertaks.

ChistenUnie

Rood

De CU willen alle terrassen in de zomer van 2022 rookvrij hebben. Verbod op alcoholreclame. Gezonde keuzes goedkoper. De keuze voor gezond eten en drinken moet aantrekkelijker zijn dan voor ongezonde producten met suikers en vetten. Dit wil de CU bevorderen met fiscale prijsprikkels en in ieder geval door een suikertaks in te voeren. Verbod op ongezonde marketing: alleen nog voor producten uit de Schijf van Vijf. Preventieakkoord doorzetten, drugs toevoegen

Partij voor de Dieren

Rood

De PvdD is niet te spreken over het huidige preventieakkoord, omdat het een convenant is waaraan de voedingsindustrie heeft meegeschreven en er hiermee te weinig verandert. De PvdD ontwerpt een eigen preventieakkoord zonder inmenging van de voedingsindustrie. Met suiker-, alcohol- en tabakslobby wil de PvdD een omgeving creƫren die positief bijdraagt aan onze gezondheid. De PvdD licht jongeren al op jonge leeftijd meer en beter voor over de schadelijke effecten van alcohol en blijft streng handhaven op de leeftijdsgrens van 18 jaar. Reclames voor alcohol wil de PvdD verbieden.

SGP

Rood

De SGP is een voorstander van overheidsingrijpen. Roken: Minder verkooppunten voor tabak. Geen verkoop van tabak meer via supermarkten. De accijns op tabak willen ze fors verhogen. Overgewicht: Een verbod op stuntprijzen en kortingsacties op suikerrijke dranken. Er worden afspraken gemaakt met de levensmiddelenindustrie over maximum zoutgehaltes. Alcohol: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van het alcoholverbod voor jongeren. Zij moeten hiervoor stevige afspraken maken met lokale horeca en ondernemers. Een totaalverbod op reclame voor alcoholhoudende dranken. Accijns op alcohol wil SGP verhogen. Er worden minimumprijzen ingevoerd voor alcoholhoudende dranken.

DENK

Rood

Volgens DENK valt er nog veel gezondheidswinst te behalen op preventie. DENK wil met een stevig pakket aan maatregelen het Preventieakkoord een structureel karakter geven in een Nationaal Preventiefonds. DENK stelt de volgende toevoegingen aan het Nationaal Preventiefonds voor: accijnzen op alcohol en tabak verhogen, minimumleeftijd voor het verkrijgen van alcohol en tabak verhogen naar 21 jaar, verkoop van tabaksproducten voorbehouden aan tabakswinkels en avondwinkels, reclame en advertenties voor alcohol aan banden leggen, geen aanbiedingen op alcoholische dranken, verbod op het gebruik van consumptief lachgas, btw-verlaging op groenten en fruit.

50PLUS

?

50 PLUS zegt weinig over preventie. Het enige wat wordt gezegd: Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.

Forum voor Democratie

?

Dit onderwerp komt niet terug in het verkiezingsprogramma van FvD.

Politieke Scorekaart

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp