Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor Nederland. Een groot deel van de sector Toerisme en Gastvrijheid zal na corona weer snel aantrekken. De sector biedt veel werkgelegenheid en is economisch van groot belang. Ze draagt dus bij aan de welvaart van Nederland maar ook aan het welzijn en de (culturele) identiteit. Zonder toerisme zou het voorzieningenniveau van veel gemeentes bijvoorbeeld lager zijn en daar profiteren ook de eigen bewoners van. Het zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor deze sector is dan ook een breed maatschappelijk belang waarin de toeristisch bedrijfsleven en overheid elkaar kunnen versterken. KHN zet zich in voor de juiste steunmaatregelen van de overheid voor herstel. We doen met onze partners onderzoek, delen kennis en werken aan de juiste randvoorwaarden voor toerisme over de volle breedte, van kusttoerisme tot stedelijk toerisme en zowel lokaal als provinciaal/regionaal als landelijk en internationaal.

Beoordeling thema Toerisme

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema toerisme en de impact daarvan op de horeca.

Opvallend is dat met uitzondering van het CDA, geen van de geanalyseerde politieke partijen in hun programma’s concrete punten hebben opgenomen over het bevorderen van toeristisch-recreatief ondernemen; een gemiste kans! Toerisme is enorm belangrijk voor onze branche. Daarom pleiten wij voor meer coördinatie door de overheid op dit dossier, bij voorkeur vanuit een ministerie van Toerisme en Gastvrijheid. Dan kan een nieuwe regering goed aan de slag gaan met een landelijke agenda toerisme en het uitdragen van de economische en maatschappelijke meerwaarde van toerisme voor Nederland.

Ga voor het volledige verkiezingsprogramma met de citaten waar deze beoordeling op is gebaseerd naar de website van de partij zelf.

Politieke Scorekaart

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp