Stagiaires in de horeca

Toelichting op de specifieke bepalingen die gelden voor stagiairs in de horeca. Deze specifieke bepalingen zijn ook opgenomen in het Model Arbeidsvoorwaardenreglement.

Het Model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) is niet van toepassing op stagiairs die op grond van het leerplan van een onderwijsinstelling VMBO, MBO, HBO of Hogeschool bij u onder begeleiding werkzaam zijn, met als doel de voor de opleiding noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen. U kunt kostenvergoedingen en verzekeringen regelen. Op de kostenvergoedingen is de fiscale loonheffing van toepassing.

Het AVR is natuurlijk ook gewoon van toepassing op de BBL-leerlingen van het MBO die werken en leren. BOL-stages vallen onder de stages die van het AVR zijn uitgezonderd. Andere stages dan in het Arbeidsvoorwaardenreglement omschreven zijn gewone arbeidsovereenkomsten waarop het AVR van toepassing is.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400