Stagiaires in de horeca

Toelichting op de specifieke bepalingen die gelden voor stagiairs in de horeca. Deze specifieke bepalingen zijn ook opgenomen in de horeca-cao.

De horeca-cao is niet van toepassing op stagiairs die op grond van het leerplan van een onderwijsinstelling vmbo, mbo, hbo bij u onder begeleiding werkzaam zijn, met als doel de voor de opleiding noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen. U kunt kostenvergoedingen en verzekeringen regelen. Op de kostenvergoedingen is de fiscale loonheffing van toepassing.

De horeca-cao is natuurlijk ook gewoon van toepassing op de BBL-leerlingen van het mbo die werken en leren. BOL-stages vallen onder de stages die van de horeca-cao zijn uitgezonderd. Andere stages dan in de horeca-cao omschreven zijn gewone arbeidsovereenkomsten waarop de horeca-cao van toepassing is.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400