De situatie over Bibob en bestuurlijke aanpak criminaliteit

De Wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten onbedoeld faciliteert door het verstrekken van vergunningen, subsidies of opdrachten (via aanbestedingen) aan ‘foute’ personen. Omdat de horeca bekend staat als een sector waarin criminelen zich vrij eenvoudig kunnen manifesteren, is de horeca één van de branches waarop Bibob-toetsing voor en na een vergunningverstrekking mogelijk is.

De uitvoering van de Wet Bibob is in veel gemeenten doorgeschoten: Bibob wordt onterecht generiek ingezet, waar- door horecaondernemers onnodig tegen hoge kosten en lange doorlooptijden voor vergunningen aanlopen. Voor Bibob-onderzoek en -activiteiten kunnen geen leges in rekening worden gebracht, ook niet indirect via een verhoging van de DHW-leges. Dat komt omdat het Hof Den Bosch in mei 2015 heeft bepaald dat Bibob-activiteiten geen ‘dienst’ zijn in de zin van de Gemeentewet, dus niet aan ondernemers als leges in rekening kunnen worden gebracht.

Standpunt KHN over Bibob en bestuurlijke aanpak criminaliteit

KHN onderschrijft het belang van het weren van criminele elementen uit de branche, maar vindt dat dit doel niet alle middelen heiligt. Gemeenten moeten de Wet Bibob alleen risicogericht en selectief toepassen en mogen hiervoor geen leges heffen.

Meer over vergunningen