De situatie

De heftigheid en de impact van het coronavirus heeft ons allemaal overvallen en duurt veel langer dan iedereen had verwacht.

In de eerste anderhalf jaar van de coronacrisis heeft het overgrote deel van de horeca, alle eet- en drinkgelegenheden, te maken gehad met twee lockdowns die opgeteld bij elkaar 10,5 maand sluiting hebben betekend. Deelsectoren die niet door maatregelen waren gesloten, zoals bijvoorbeeld hotels, vergaderaccomodaties en cateringbedrijven, hebben enorm te leiden gehad door het grotendeels wegvallen van het inkomende internationale toerisme en het vrijwel geheel wegvallen van de zakelijke markt (vergaderingen, beurzen, congressen etc.). Clubs en discotheken zijn vrijwel anderhalf jaar geheel gesloten geweest.

Sinds eind 26 juni is de horeca met o.a.1,5 meter beperkingen, in stappen stukje bij beetje verder opengegaan. Met een flinke terugval voor de nachthoreca vanaf 10 juli toen de besmettingen razendsnel weer opliepen en testen voor toegang in de horeca werd teruggedraaid en een sluitingstijd van 00.00uur is ingevoerd. Pas sinds 25 september is de 1,5m en de zitplicht afgeschaft maar tegelijkertijd het coronatoegangsbewijs voor onder andere de horeca ingevoerd. De horeca heeft, als een van de weinige sectoren, eind 2021 nog steeds te maken met aanzienlijke beperkingen door de CTB-plicht en een sluitingstijd van 00.00uur

Tegelijkertijd heeft de overheid de generieke steunmaatregelen met ingang van 1 oktober 2020 stopgezet. Na veel druk en met veel pijn en moeite is de TVL-regeling doorgezet voor Q4 van 2021, maar wel met een omzetverliesdrempel van 50% en een maximum van 250.000 voor het kwartaal.

Voor een flink aantal horecabedrijven is het coronaleed echter nog niet geleden. En het herstel van de sector zal nog jaren gaan duren. De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflow problemen en er is weinig geld om te investeren. De internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort, dus blijft internationaal zakelijk verkeer en internationaal toerisme uit. Dat zal nog een tijd overbrugging vergen. De vaste lasten lopen door, maar er is geen concreet perspectief op wanneer de markt voor (zakelijke) overnachtingen, evenementen en congressen weer aantrekt. Clubs & Nightlife bedrijven zijn vooralsnog beperkt door een sluitingstijd van 00.00uur. Uit een KHN-enquête van juni 2021 bleek dat op dat moment 39 procent een negatief eigen vermogen had, 40 procent had achterstanden belastingen en 26 procent had een huurachterstand.

De omzet van de horeca over 2020 was 34 procent minder dan over 2019. Voor de hotels was de omzet 51 procent minder, voor restaurants 35 procent minder, voor fastservice 14 procent minder en voor cafés 42 procent minder. De cijfers van het eerste en tweede kwartaal van 2021 gaven aan dat er per saldo voor heel 2021 horecabreed niet veel verbetering valt te verwachten.

KHN begrijp dat als sprake is van een crisissituatie, zoals de coronapandemie, er gehandeld moet worden. En wel direct. Wel is belangrijk dat zowel in het crisismoment maar ook in de periode die volgt na de allereerste crisissituatie, en dat geldt zeker ruim anderhalf na de aanvang van de pandemie, maatregelen worden genomen die enerzijds zo effectief mogelijk zijn als het gaat om de virusbestrijding en tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening houden met de ontwrichtende werking die die maatregelen op economisch maar ook sociaal en maatschappelijk vlak hebben. Er moet een balans zijn tussen het belang van de volksgezondheid enerzijds en de economie en maatschappij anderzijds. Het ene belang gaat niet voor het andere, het gaat hand in hand.

Vanuit die gedachte heeft KHN geopereerd de afgelopen anderhalf jaar en zal zij opereren zo lang als de coronapandemie zal duren. We zijn en blijven op zoek naar mogelijkheden van exploitatie voor ondernemers binnen aanvaardbare gezondheidsrisico's. We treden daarover ook in overleg met de overheid om, zoals gezegd binnen aanvaardbare gezondheidsrisico’s, ruimte voor ondernemers te creëren om te ondernemen. Om gasten te kunnen ontvangen en het hen naar de zin te maken.

En laten we die rol van de horeca vooral niet vergeten in tijden van crisis. Namelijk een plek waar mensen kunnen samenkomen om elkaar te ontmoeten, verliefd te worden of liefde te vieren, of gewoon de dagelijkse sleur even achter je te laten. Daar staan we voor en zullen we maximaal voor knokken.

We schromen niet om, in het uiterste geval, de rechter om een oordeel te vragen over de rechtmatigheid van de overheidsmaatregelen ten aanzien van de horeca. De belangen zijn simpelweg te groot om dat, in het uiterste geval, niet te doen.

En als het zo is dat maatregelen in de horeca waardoor het ‘normale’ ondernemerschap wordt beperkt onvermijdelijk zijn, dan vinden we het als KHN ook volkomen ‘normaal’ dat getroffen ondernemers ruimhartig worden gecompenseerd. Een crisis als de coronapandemie veroorzaakt is niet te voorzien en onmogelijk om op te anticiperen. Het is dus geen normaal bedrijfsrisico. KHN is van mening dat de overheid van ondernemers mag verwachten dat zij zich inspannen om te accommoderen en zich waar mogelijk proberen aan te passen, van de overheid verwachten wij dat zij het onderste uit de kan halen om ondernemers financieel te helpen overleven.

Daar profiteren niet alleen ondernemers en hun gezinnen zelf van, maar ook de werknemers die in de bedrijven werken, de toeleveranciers van die ondernemers en uiteindelijk daardoor ook de Nederlandse schatkist en de samenleving in het geheel.

Daarnaast is KHN van mening dat de overheid ook een zorgplicht heeft naar de BV Nederland en daarmee ook naar horecaondernemers om toe te lichten en wetenschappelijk te onderbouwen wáárom ze de restricties en sluitingen moeten ondergaan voor de volksgezondheid.

Standpunt KHN over coronamaatregelen

KHN vindt dat:

 1. Alleen coronamaatregelen mogen worden genomen die gebleken effectief zijn en/of zijn gebaseerd op een solide wetenschappelijke onderbouwing
 2. Een analyse van:
  - De bijdrage aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus van een maatregel: EN
  - De economische impact van een maatregel een verplicht onderdeel van het beslissingsproces moet zijn
 3. Sectoren die worden geraakt door maatregelen tijdig op voorhand moeten worden geconsulteerd
 4. Maatregelen niet langer mogen duren dan strikt noodzakelijk.
 5. De overheid door haar genomen maatregelen in de horeca wetenschappelijk moet onderbouwen

Standpunt KHN over steunmaatregelen:

KHN vindt dat:

 1. Zolang er coronamaatregelen blijven gelden die leiden tot omzetverlies voor horeca-ondernemers de overheid ook moet blijven voorzien in generieke steunmaatregelen voor horeca-ondernemers
 2. Er een gericht investeringsfonds of transitiefonds horeca, toerisme en vrije tijd moet komen voor herstel en innovatie na de coronacrisis, inclusief transitiepakket voor een aangepast verdienmodel;
 3. Er een regeling moet komen die voorziet in kwijtschelding van coronabelastingschuld en/of in een subsidie voor individuele ondernemers om schuldenvrij te kunnen stoppen;
 4. De verlaagde MKB-winstbelasting en verlenging van -gerichte- fiscale steunmaatregelen zoals langere verliesverrekening moeten worden gehandhaafd
 5. Hervormingen van de Rijksoverheid niet direct, of indirect, via verhoging van lokale lasten worden afgewenteld op (lokale) ondernemingen;
 6. Er moet worden voorzien in regelingen voor bij/omscholing van personeel voor meer wendbaarheid. De financiering hiervan moet gedurende de periode van herstel en de transitieperiode voor rekening van de Rijksoverheid komen met voorwaarden die aansluiten bij onze bedrijfstak.
Meer informatie