De situatie

Twee jaren corona hebben er hard in gehakt in de horeca. In die twee jaren zijn de meeste bedrijven in drie lockdowns in totaal bijna 11 maanden verplicht gesloten geweest. In de perioden tussen de lockdowns waren er vrijwel continu maatregelen van kracht die een impact hebben gehad op een vrije exploitatie van een horecabedrijf. Variërend van afstandregels, mondkapjesplicht, capaciteitsbeperkingen, beperkingen in sluitingstijden tot een verplichting op controle van een CTB. Ondanks de financiële steun, met name TVL en NOW, van de overheid is de financiële impact op de horeca gigantisch geweest. Verreweg de meeste bedrijven hebben corona in financiële zin weliswaar overleefd, maar er is op z’n minst flink ingeteerd op het eigen vermogen en in veel gevallen zijn er aanzienlijke schulden, onder andere in de vorm van uitgestelde belastingen die vanaf 1 oktober 2022 moeten worden terug betaald.

Het financiële herstel van de sector zal zeker nog een aantal jaren duren. Het tweede en derde kwartaal van 2022 zijn gelukkig goed geweest. De gast heeft de weg naar de horeca gelukkig weer gevonden. Herstel van de zakelijke markt (met name beurzen en congressen) en het trans-Atlantische inkomende toerisme is nog niet op het niveau van vóór corona.
De huidige dominante coronavariant is weliswaar een stuk besmettelijker dan eerdere varianten maar tegelijkertijd een stuk minder ziekmakend zodat mensen minder snel in het ziekenhuis en/of op de IC belanden en de druk op de zorg dus beter beheersbaar is.

Het kabinet heeft begin 2022 bekend gemaakt in te zetten op twee gelijke pijlers als het gaat om het coronabeleid:

  • Het zo lang mogelijk open houden van de maatschappij
  • Een beheersbare belasting van de zorg
Als het gaat om steun bij corona heeft het kabinet bekend gemaakt alleen nog maar financiële steun te verlenen bij een langdurige volledige lockdown.

Net als andere branches heeft KHN een Sectorplan Corona gemaakt. Een lijst met adviezen voor vrijwillige maatregelen die ondernemers in hun bedrijf kunnen nemen afhankelijk van de fase waarin het virus zich volgens het kabinet bevindt. In het Sectorplan heeft KHN ook duidelijk gemaakt welke maatregelen voor KHN te allen tijde niet acceptabel zijn, zoals bijvoorbeeld het herinvoeren van een CTB-plicht.

Het kabinet onderscheidt vier fasen variërend van groen tot en met rood. In principe zijn in de eerste twee fasen sectoren zelf aan zet. In de derde en vierde fase kan het kabinet besluiten wettelijke maatregelen te nemen (als dit in de Wet Publieke Gezondheid mogelijk wordt gemaakt). Gebaseerd op de sectorplannen heeft het kabinet ‘maatregelenladders’ gemaakt, dat zijn de maatregelen die het kabinet eventueel gaat nemen afhankelijk van de fase van het virus. Voor de horeca is het kabinet in maatregelenladders afgeweken van het sectorplan van KHN. Het kabinet maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen geplaceerde en ongeplaceerde horeca. Het kabinet heeft bovendien in de derde en de vierde fase de mogelijkheid van een CTB open gelaten terwijl die mogelijkheid er op dit moment wettelijk gezien niet is.

Standpunt KHN over coronamaatregelen

KHN vindt dat:

  1. Alleen coronamaatregelen mogen worden genomen die gebleken effectief zijn en/of zijn gebaseerd op een solide wetenschappelijke onderbouwing
  2. Sectoren die worden geraakt door maatregelen moeten tijdig op voorhand worden geconsulteerd
  3. Maatregelen mogen niet langer mogen duren dan strikt noodzakelijk.

Standpunt KHN over steunmaatregelen:

KHN vindt dat:

  1. Zodra er coronamaatregelen worden opgelegd die leiden tot omzetverlies voor (horeca-)ondernemers de overheid ook moet voorzien in financiële steunmaatregelen voor (horeca-)ondernemers
Meer informatie