De situatie over Coronabeleid en steunmaatregelen

De heftigheid en de impact van het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. De overheid, burgers maar ook ondernemers. KHN begrijpt dat als er sprake is van een crisissituatie er gehandeld moet worden. En wel direct. Wel is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen die zo effectief mogelijk zijn voor de virusbestrijding, maar ook zoveel mogelijk rekening houden met de ontwrichtende werking die deze maatregelen hebben op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Dit geldt tijdens het crisismoment maar zeker ook voor de periode die volgt na de allereerste crisissituatie. Er moet een zekere balans zijn tussen het belang van de volksgezondheid enerzijds en de economie en maatschappij anderzijds. Het ene belang gaat niet voor het andere, het gaat hand in hand.

Totdat er een vaccin is gevonden zal het vrijwel onmogelijk blijken om een virusvrije omgeving te creëren wat we ook doen. Maar dat is geen reden om de economie maar de vrije loopt te laten want als het gezondheidssysteem in elkaar stort en iedereen ziek wordt, gaat dit ook ten koste van de bv Nederland. Het gaat dus om de juiste balans.

Vanuit die gedachte heeft KHN geopereerd tijdens de afgelopen periode en zal zij opereren zolang als de coronapandemie zal duren. We zijn en blijven op zoek naar mogelijkheden van exploitatie voor ondernemers binnen aanvaardbare gezondheidsrisico’s. Daarom hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan een heropeningsprotocol voor de horeca en daarom hebben we deskundigen ingeschakeld om een oordeel te vragen over de effectiviteit van de coronamaatregelen zoals die gelden in de horeca (afgezet tegen de impact van die maatregelen op de horeca). We treden daarover ook in overleg met de overheid om, zoals gezegd binnen aanvaardbare gezondheidsrisico’s, ruimte voor ondernemers te creëren om te ondernemen. Om gasten te kunnen ontvangen en het hen naar de zin te maken.

En laten we die rol van de horeca vooral niet vergeten in tijden van crisis. Namelijk een plek waar mensen kunnen samenkomen om elkaar te ontmoeten, verliefd te worden of liefde te vieren, of gewoon de dagelijkse sleur even achter je te laten. Daar staan we voor en zullen we maximaal voor knokken.

We schromen niet om, in het uiterste geval, de rechter om een oordeel te vragen over de rechtmatigheid van de overheidsmaatregelen ten aanzien van de horeca. De belangen zijn simpelweg te groot om dat, in het uiterste geval, niet te doen.

En als het zo is dat maatregelen in de horeca waardoor het ‘normale’ ondernemerschap wordt beperkt onvermijdelijk zijn, dan vinden we het als KHN ook volkomen ‘normaal’ dat getroffen ondernemers ruimhartig worden gecompenseerd. Een crisis, als door de coronapandemie veroorzaakt, is niet te voorzien en onmogelijk om op te anticiperen. Het is dus geen normaal bedrijfsrisico. KHN is van mening dat de overheid van ondernemers mag verwachten dat zij zich inspannen om te accommoderen en zich waar mogelijk proberen aan te passen. Van de overheid verwachten wij dat zij het onderste uit de kan halen om ondernemers financieel te helpen overleven. Daar profiteren niet alleen ondernemers en hun gezinnen zelf van, maar ook de werknemers die in de bedrijven werken, de toeleveranciers van die ondernemers en uiteindelijk daardoor ook de Nederlandse schatkist en de samenleving in het geheel.

Daarnaast is KHN van mening dat de overheid ook een zorgplicht heeft naar de bv Nederland en daarmee de horecaondernemers om toe te lichten en wetenschappelijk te onderbouwen wáárom ze de restricties en sluitingen moeten ondergaan voor de volksgezondheid. KHN zal er bij de overheid op blijven aandringen dat de overheid deze taak serieus neemt.