De situatie

Lachgas is een middel dat wordt gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en recreatief als roesmiddel. Lachgas dat verkocht wordt in ballonnen valt sinds juli 2016 onder de Warenwet (en niet meer onder de Geneesmiddelenwet). De verkoop en het gebruik van lachgaspatronen voor recreatief gebruik is op dit moment nog toegestaan. De Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet toe op de verkoop van lachgasballonnen. Gezien het feit dat bij doorsnee recreatief gebruik geen ernstige gezondheidseffecten worden verwacht, is er voor de NVWA geen reden om handhavend op te treden. Het gebruik van tien lachgasballonnen komt overeen met de hoeveelheid lachgas die toegediend wordt bij een anesthesie behandeling van een kwartier met 50% lachgas. Dit wordt gezien als recreatief gebruik: minder dan tien lachgasballonen per gebeurtenis, maandelijks of minder. Bij deze dosering zijn er geen gezondheidseffecten, ook niet op de lange termijn. Het gebruik van lachgas verloopt meestal zonder problemen. Er zijn echter wel degelijk risico's als je extreem veel neemt, of op een onveilige manier gebruikt.

De verkoop van lachgaspatronen en lachgasballonnen is op zich toegestaan. Ook in de horeca. Verschillende retailorganisaties hebben desondanks al besloten om restricties te stellen aan de verkoop van slagroompatronen.

In de zomer van 2020 hebben staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus een wetsvoorstel ingediend om lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Aanleiding was een risicobeoordeling waaruit bleek dat recreatief gebruik van lachgas tot schade aan de volksgezondheid en samenleving leidt. De ‘eigenlijke toepassingen’ van lachgas, zoals in de horeca, worden van het verbod uitgezonderd.

Standpunt KHN

Degene die ballonnen met lachgas verkoopt is een producent in de zin van de Warenwet (een ‘waar’) en daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert. Meer in zijn algemeenheid moet een horecaondernemer waken over de gezondheid en veiligheid van zijn/haar gasten. Hoewel de verkoop van lachgasballonnen in principe is toegestaan vindt KHN het onwenselijk wanneer lachgaspatronen en lachgasballonnen in de horeca worden verkocht.

Meer informatie