De situatie

In het Drinkwaterbesluit zijn categorieën bedrijven opgenomen die maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat legionellabacteriën kunnen groeien in de drinkwaterinstallatie. Deze verplichting geldt ook voor gebouwen met een logiesfunctie, zoals: hotels, bungalowparken, Bed en Breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen, groepsaccommodaties en kampeerterreinen. Ook zwembaden en sauna’s moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet raken met legionella. Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. De bacterie kan ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op.

Standpunt KHN

KHN vindt het belangrijk dat ondernemers maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet raken met legionella. KHN is van mening dat huidige maatregelen afdoende zijn en dat er geen verdere regels voor legionella moeten komen. Ook ten aanzien van legionellacontrole en handhaving moet er een gelijk speelveld zijn: zo moeten bijvoorbeeld Airbnb-aanbieders of Bed en Breakfasts niet worden ontzien; ook bij die accommodaties moet de gezondheid van gasten voorop staan.

Meer informatie