De situatie

De Europese etiketteringswetgeving verplicht ondernemers sinds eind 2014 om, ook over de niet voorverpakte producten, allergeneninformatie beschikbaar te stellen als de gast daarom vraagt. De manier waarop dit gebeurt is overgelaten aan de individuele lidstaten. In Nederland mogen horecaondernemers zelf bepalen hoe zij hun gasten informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wel moet de informatieverstrekking vóór verkoop plaatsvinden.

Standpunt KHN

KHN vindt dat er geen aanvullende verplichte (nationale of Europese) regels moeten komen voor etikettering van onverpakte voedingsmiddelen.

Meer informatie