140

Ondernemingsdossier/MOvO

De situatie

In het Ondernemingsdossier slaat een (horeca)ondernemer zijn gegevens op en stelt deze beschikbaar aan de overheden die hij zelf kiest. Het Ondernemingsdossier wordt in 2017-2018 omgezet naar ‘MijnOverheidvoorOndernemers’ (MOvO), gekoppeld aan het Ondernemersplein en onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Zo kunnen overheden eenvoudig, met hun bestaande systemen, aansluiten en kan MOvO worden gekoppeld aan andere GDI-voorzieningen zoals de Generieke Transactievoorziening voor gemeenten en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Bij overgang van het Ondernemingsdossier naar MOvO is afgesproken dat de ondernemer ook in de nieuwe situatie de baas blijft over zijn gegevens en dat de focus ligt op het verhogen van de ervaren gebruikswaarde.

Standpunt KHN Ondernemingsdossier/MOvO

KHN vindt dat overheden slimmer digitaal moeten werken, bijvoorbeeld met het Ondernemingsdossier/MOvO, door:

  • hun regelgeving en uitvoering efficiënter in te richten (service aan ondernemers);
  • toezicht en handhaving risico gestuurd te organiseren;
  • vergunningen en meldingen efficiënter af te handelen.

KHN vindt de overgang van het OD naar MOvO een goede zaak. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid en maakt het overheidsorganisaties gemakkelijk om aan te sluiten. Hiermee wordt het ook voor ondernemers aantrekkelijker. KHN volgt de overgang van het OD naar MOvO kritisch. Ook in het MOvO moet de kracht van het publiek-private samenwerkingsplatform van afspraken en standaarden behouden blijven. Dat geldt ook voor het basisprincipe van ketenomkering (hergebruik van gegevens die ondernemers toch al in systemen vastleggen).

Wat KHN betreft mag het OD/MOvO door overheden niet gebruikt worden voor meer regels, voorwaarden, uitvraag en toezicht. E-herkenning/E-ID (de digitale sleutel die nodig is voor informatie-uitwisseling met overheden) moet eenvoudig en gratis zijn. Daarnaast pleit KHN voor het direct teruggeven van waardevolle gegevens via MOvO aan gebruikers, bijvoorbeeld in de vorm van benchmarking.

KHN vindt dat ontsluiting van wet- en regelgeving via Regelhulpen een overheidstaak is, die voor ondernemers gratis moet zijn. Ook vindt KHN dat externe partijen niet buitensporig mogen verdienen aan digitale overheidsdienstverlening.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400