Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 3140

Logo synorga

Wist u dat 30% van alle brandschades wordt veroorzaakt door ondeugdelijke elektrische installaties? Zonder (recent) inspectierapport volgens de norm NEN 3140 kan een verzekeraar bij schade niet (volledig) uitkeren. Daarnaast bent u als werkgever vanuit de arbowet verplicht te zorgen voor deugdelijke elektrische installaties. Als lid van KHN kunt u uw elektrische installaties door Synorga laten inspecteren. Afhankelijk van de oppervlakte van uw bedrijf krijgt u tussen de € 50 en € 145 korting.

Onafhankelijke inspectie
Het is belangrijk dat werkzaamheden die verband houden met de elektrische installaties zorgvuldig en vakkundig uitgevoerd worden. Bijna een derde van alle brandschades houdt verband met de elektrische installaties, zoals kortsluiting, te hoge vermogens, beschadigde kabels, losse verbindingen, vervuiling en te zware apparatuur. Laat uw elektrische installaties daarom regelmatig, het liefst door een onafhankelijke instantie, keuren.

Grootste risico's
Synorga richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s voor brand of elektrocutie vormen. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen en een thermografisch onderzoek. Aansluitend ontvangt u een compacte rapportage met heldere conclusies en een duidelijk overzicht van de verbeterpunten. Eventuele in het inspectierapport aanbevolen reparaties en vervangingen kunnen door uw (erkende) installateur worden uitgevoerd.

Waarom een inspectie volgens NEN 3140?
De belangrijkste argumenten om een inspectie te laten uitvoeren zijn:

  • Arbo wettelijke verplichting;
  • Risico’s op ongevallen beperken;
  • Risico’s op brand beperken;
  • Bedrijfscontinuïteit;
  • Bedrijfszekerheid.

Tarieven NEN 3140 veiligheidsinspectie door Synorga

Bedrijfsoppervlakte  KHN-leden  Niet-leden Ledenvoordeel 
 tot 250 m2 € 330 € 380 € 50
 tot 500 m2 € 460 € 530 € 70
 tot 1000 m2 € 670 € 770 € 100
 tot 1500 m2 € 880 € 1025 € 145
boven 1500 m2 maatwerk maatwerk maatwerk


Over Synorga Electrical Management
Synorga is een onafhankelijke instantie die ondersteuning biedt op het gebied van wet- en regelgeving, inspecties van technische installaties en bouwkundige zaken omtrent veiligheid. De inspecteurs en adviseurs begeleiden u volledig en deskundig met constant oog voor uw bedrijfsactiviteiten.

Hoe profiteert u?
Als u het contactformulier invult, neemt Synorga contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen via beer@synorga.nl of 088 796 67 42. Vanwege de relevantie voor uw brandschadeverzekering zullen de adviseurs van KHN Verzekeringen u zo nodig attenderen op dit ledenvoordeel bij Synorga.

Terug