Bouw- en brandveiligheid

In het Bouwbesluit vind je de bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. De opdrachtgever van een gebouw heeft de verantwoordelijkheid over het goed en veilig uitvoeren van de bouwwerkzaamheden. De gemeente toetst of bouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit.

Nieuws

Brandveilige horeca: tips voor restaurants en caf├ęs

03-07-2018
-

Brandweer Nederland en KHN hebben een folder gemaakt met tips en adviezen voor een brandveilige horeca.

Vraag & antwoord

Moet je elektrische installaties regelmatig laten keuren?

Ben je verplicht om elektrische installaties zoals airconditioning, keukenapparatuur en verlichting regelmatig te laten keuren? Wie moet de inspectie uitvoeren? En hoe vaak moet dit plaatsvinden? KHN geeft antwoord!

 

Wanneer je een verzekering afsluit, is het van belang om de polisvoorwaarden goed door te nemen. Verzekeraars leggen namelijk altijd bepaalde preventiemaatregelen op. Dit zijn bepaalde maatregelen die je moet nemen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Een van die preventievoorschriften die je van de meeste verzekeraars moet treffen, is de verplichting om de elektrische installaties conform de NEN-bepalingen periodiek te laten inspecteren. 

Let op de polisvoorwaarden 

Voldoe je niet aan de de polisvoorwaarden van de verzekering, dan loop je het risico dat de verzekeraar niet uitkeert als je bijvoorbeeld brand hebt gehad. Zorg er daarom voor dat je op de hoogte bent van de inhoud van de polisvoorwaarden. Let daarbij onder meer op de volgende zaken:  

 1. Controleer hoe vaak de elektrische installaties geïnspecteerd moeten worden. Meestal is dit iedere 3 tot 5 jaar.
 2. Controleer of de verzekeraar aanvullende eisen stelt aan het inspectiebedrijf. Zo kan het voorkomen dat het inspectiebedrijf aangesloten moet zijn bij een branchevereniging. Een ander veelvoorkomende voorwaarde is dat het inspectiebedrijf is gecertificeerd.
 3. Meestal eisen polisvoorwaarden dat de inspectie voldoet aan de NEN-normen. NEN 1010 gaat over de veiligheidsvoorschriften bij laagspanningsinstallaties en NEN 3140 gaat over de manier waarop de elektrische installatie dient te worden geïnspecteerd. Blijkt uit de inspectie dat er iets aangepast of veranderd moet worden, zorg er dan voor dat je dit advies opvolgt.
 4. Bewaar de inspectierapporten.

KHN Zekerheidspakket

Met het KHN Zekerheidspakket ben je voor alle meest voorkomende schades verzekerd. Het pakket bestaat uit exclusieve dekkingen specifiek gericht op de risico's die jij als ondernemer in de horeca loopt. Meer weten? Kijk op khnverzekeringen.nl.

Vragen? 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Beeld: Uneto-Vni

Hoe voldoet mijn horecabedrijf aan de gestelde brandveiligheidseisen?

Hoe zorg je ervoor dat jouw horecabedrijf voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen? Aan welke richtlijnen en voorschriften moet je je houden? KHN geeft advies.

Concrete richtlijnen en voorschriften met betrekking tot brandveiligheid zijn geregeld in het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening.

Aanvullende voorschriften

Naast het bouwbesluit zijn er per gemeente aanvullende voorschriften en richtlijnen opgesteld in de zogenaamde gemeentelijke bouwverordening. Hierin wordt naast het 'brandveilig bouwen' ook het 'brandveilig gebruik' geregeld. Denk hierbij onder meer aan de volgende zaken:

 • Plaatsing van gebouwen ten opzichte van elkaar
 • Bereikbaarheid van brandweervoertuigen
 • Beschikbaarheid van bluswater
 • Aanwezigheid, inrichting en instandhouding van een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie
 • Maximale aantal personen dat in relatie tot de bouwkundige en niet-bouwkundige eisen in een gebouw of een gedeelte daarvan aanwezig mag zijn
 • Inrichting van een gebouw

Wanneer gebruiksmelding?

Landelijk is het verplicht om een gebruiksmelding te doen als meer dan 50 bezoekers in een gebouw of bouwwerk tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Voor een hotel geldt deze verplichting al als aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig onderdak wordt verschaft. De voorwaarden in deze vergunning worden op maat gesneden door de brandweer. De vergunning heeft een zaakgebonden karakter. De feitelijke exploitant van het gebouw dient de aanvraag hiervoor in.

Controle brandweer

Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het bouwbesluit 2012 en eventuele opgelegde nadere eisen voldoet. De controle kan plaatsvinden voordat het gebouw in gebruik wordt genomen of ook daarna.

De gemeente heeft de bevoegdheid om controles uit te laten oefenen en handhavend op te treden en kan in voorkomende gevallen de eigenaar of exploitant aanschrijven als het bouwwerk niet (meer) voldoet aan de technische bouwvoorschriften of de in de gebruikersvergunning gestelde eisen voor het brandveilig gebruik.

Vragen?

Als je vragen hebt over jouw horecabedrijf en wat de specifieke eisen zijn in jouw gemeente, kun je de brandweer hiervoor om advies vragen.

Wanneer heb ik een ontruimingsinstallatie nodig?

Een ontruimingsinstallatie is altijd nodig wanneer er een brandmeldinstallatie verplicht is.

In het bouwbesluit en het gebruiksbesluit staan de eisen en normen omtrent brandmeldinstallaties.

Ben ik verplicht het afvoerkanaal van mijn afzuiginstallatie regelmatig schoon te maken?

Tijdens het koken kunnen vetdeeltjes zich vastzetten in het afvoerkanaal van de afzuiginstallatie. Vuur kan in het afvoerkanaal komen (bijvoorbeeld bij flamberen of als de vlam in de pan slaat). Er is dan kans dat de vetdeeltjes en het vuil in het afvoerkanaal vlam vatten en er brand ontstaat.

 

Het is daarom verstandig het afvoerkanaal af en toe schoon te laten maken. Nu zijn er geen verplichtingen vanuit een wet om dit met regelmaat te doen, maar de meeste brandverzekeringen stellen als eis dat dit wel regelmatig gedaan wordt.

Wat er precies geëist wordt, verschilt per verzekering. Kijk jouw polisvoorwaarden dus goed na. Voor de verzekering zul je ook bewijs moeten hebben dat het afvoerkanaal is schoongemaakt. Een gespecialiseerd bedrijf zal dan ook een certificaat afgeven als zij het afvoerkanaal hebben schoongemaakt of hebben geinspecteerd.

Moeten een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie nog aan bepaalde eisen voldoen?

Jazeker! De brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN norm 2535 en een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de NEN norm 2575. Vraag hier dus naar bij aanschaf.

Wat moet er in een calamiteitenplan staan?

In een bedrijf kunnen er onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers, gasten en jezelf in veiligheid te brengen. Dit wordt beschreven en vastgelegd in een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan.

 

Inhoud plan
In het calamiteitenplan moeten onder andere staan: 

 • Namen plus telefoonnummers van bhv'ers
 • Alle alarmnummers
 • Waar de blus- en EHBO-middelen aanwezig zijn
 • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat
 • Wie actie neemt tot ontruimen
 • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties
 • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden
 • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke

Het komt erop neer dat een calamiteitplan moet bestaan uit: instructies, een instructieplan, alarmering, de verzamelplaats en tekeningen.

Verplicht bhv'er aanstellen
Verder bepaalt de Arbowet dat je verplicht bent om - naast het hebben van een calamiteitenplan- een bhv’er aan te stellen. U vindt hier meer informatie over de regels voor bhv’ers.

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen