Financiering & Fiscaliteit

Voor horecaondernemers is financiering belangrijk. Een goed stelsel van fiscale faciliteiten, een gematigd tarief voor winstbelasting en instandhouding van het verlaagde BTW-tarief voor eten, non-alcoholische dranken en accomodatie zijn cruciaal voor de sector.

Nieuws

Registratie als UBO belangrijk voor transactieverwerking van jouw gegevens

09-07-2019
-

Heb jij een registratieverzoek gehad, lever dan op tijd je gegevens aan, zodat jouw transacties verwerkt kunnen blijven worden.

Oproep KHN aan gemeenten: Stop verhoging toeristenbelasting, investeer in gastvrijheid!

14-05-2019
-

KHN vreest dat de gastvrijheid en aantrekkelijkheid van dorpen en steden in het geding komen

Pinnen in de horeca in 13 jaar tijd verdubbeld!

29-10-2018
-

Bij 92% van alle horecazaken wordt de pinpas geaccepteerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005!

MKB heeft ook baat bij handhaven dividendbelasting

15-10-2018
-

Het kabinet heeft 15 oktober jl. besloten om de dividendbelasting te handhaven. Met de opbrengst daarvan wordt ook tegemoet gekomen aan wensen van KHN en het MKB. Een goede zaak, vindt KHN.

KHN over Prinsjesdag: geen lastenverlichting voor horeca

18-09-2018
-

Een eerste blik op die plannen maakt duidelijk dat er voor horecaondernemers weinig lastenverlichting in zit. De stapeling van maatregelen zorgt ervoor dat de gemiddelde horecaondernemer weinig reden tot lachen heeft.

Vraag & antwoord

Zijn er kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning?

Moet je betalen voor het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning? Zijn dit landelijke tarieven? Of verschilt dit per gemeente? KHN geeft antwoord.

Ja, er zijn kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op jouw Drank- en Horecavergunning. Er zijn geen vaststaande legestarieven, deze verschillen per gemeente. Hoe hoog de leges zijn in jouw gemeente zijn vind je op de website van de gemeente of in de legesverordening van de gemeente.

KHN: Landelijk vastgestelde tarieven
Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecavergunning van kracht gegaan. KHN heeft destijds gevraagd om landelijk vastgestelde tarieven, maar dit is niet gehonoreerd. Door de mogelijkheid van het bijschrijven via een aparte vergunning is een, conform de wens van de wetgever, grote administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Immers, er hoeft hierdoor niet meer een compleet nieuwe drank- en horecavergunning afgegeven te worden.

Hoogte tarieven
Een gemeente mag leges vragen voor het afgeven van het nieuwe aanhangsel, de hoogte van de tarieven mag de gemeente zelf vaststellen. In de praktijk blijken er grote verschillen te zitten in de legestarieven.

Vragen?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Moet er belastingen of premies betaald worden over de fooien voor de bediening?

Wanneer is een fooi belast en wanneer niet? Of moet de medewerker zelf belasting betalen? En hoe werkt het bij fooien per pin- of creditcardbetaling? KHN zet de fiscale behandeling van fooien op een rij.

Waar het op neerkomt is dat wanneer een gast een fooi achterlaat voor de bediening je niets meer bent dan de kassier of het doorgeefluik. En daarbij maakt het niet uit of de gast de fooi contant, per pinbetaling of via de creditcard achterlaat. Je betaalt de ontvangen fooien slechts door aan uw medewerkers. 

Basisprincipe

Fooi is geen loon. Je betaalt als werkgever ten minste het loon wat voor de functie staat. Dat is het loon volgens de loontabel van de horeca-cao of het wettelijk minimumloon. Je moet in ieder geval het netto-wettelijke minimumloon via de bank overmaken naar de rekening van de medewerker. Minder uitbetalen/overmaken dan dat netto wettelijke minimumloon mag dus sowieso niet.

Wanneer is de fooi niet belast?

Je hoeft als werkgever bij een correcte loonbetaling over de fooien geen loonheffing toe te passen of belasting en premies af te dragen. Je houdt er bij het vaststellen van het loon immers geen rekening mee, want je volgt de geldende tabellen. Je hoort de medewerker in ieder geval het minimumloon uit te betalen dat is vastgesteld in horeca-cao, maar altijd ten minste het geldende wettelijke minimumloon.

Let op: Je mag niet met je medewerkers afspreken dat de betaling van fooien door gasten een beloning of tegenprestatie is voor het verrichten van (delen van de) arbeid.

Wanneer is de fooi wel belast?

Als je jouw medewerker minder uitbetaalt dan het wettelijke minimumloon of het minimumloon volgens de loontabel van de horeca-cao, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat het verschil in loon dat je uitbetaalt en het loon dat je volgens de loontabel moet uitbetalen wordt aangevuld in de vorm van fooien. En dat deel is wel belastbaar voor loonheffing en premies. 

Let op! JE mag sowieso niet minder dan het wettelijk netto minimumloon uitbetalen aan loon. Dat loon moet je via de bank overmaken. Doe je dat niet dan volgt er naast heffing van belasting en premies over het verschil ook een boete!

Inkomstenbelasting over fooien

Medewerkers zijn verplicht belasting af te dragen over de fooien die zij ontvangen. De medewerker moet die zelf opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit ligt verder buiten kouw verantwoordelijkheid. Je bemoeit je dus niet met de daadwerkelijke verdeling van de fooien. Dit laat je over aan jouw medewerkers.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Waar moet je aan denken bij het inhuren van een zzp'er?

Wanneer je een zzp'er in dienst neemt, wil je duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Hoe kun je dit regelen? KHN geeft antwoord.

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het nieuwe systeem, de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), heeft gevolgen voor ondernemers die zelfstandigen (zzp’ers/freelancers) inhuren. Voorheen gaf de VAR-verklaring duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers (bedrijven) en zelfstandigen een overeenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo leg je vast dat er geen sprake is van een dienstverband. En je spreekt af dat je geen loonheffingen hoeft in te houden en af hoeft te dragen. 

Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst
Sinds 1 mei 2016 kun je gebruikmaken van door de Belastingdienst opgestelde voorbeeldovereenkomsten. Als je deze voorbeeldovereenkomsten gebruikt en ook volgens deze overeenkomsten samenwerkt, weet je zeker dat je geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. Je bent niet verplicht om de voorbeelden van de Belastingdienst te gebruiken, maar als je een eigen overeenkomst maakt, is het verstandig deze vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen. 

Er zijn drie voorbeeldovereenkomsten die van toepassing kunnen zijn:

 • Geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.  
  Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen.
   
 • Vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.
  Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen.
   
 • Tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.
  Deze modelovereenkomst kun je gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

Let op
Niet elke medewerker kan als zzp'er worden aangemerkt. Het is namelijk de vraag of en hoeveel horecawerk kan worden uitgevoerd door een zzp’er in plaats van werknemers. De vraag of er een zzp’er ingeschakeld kan worden waarbij overeengekomen is dat er geen werkgevergezag is. Dat kan goed bij bijvoorbeeld een kok die zelfstandig verantwoordelijkheid heeft over menu en inkoop en dergelijke, dj-vj of tijdelijke inzet. In de reguliere bediening en ondersteunende keukenfuncties wordt dat al moeilijker. Het risico van aansprakelijkheid en risico voor de betrokken zzp’er is groot.

Meer informatie?
Meer informatie en voorbeeldovereenkomsten vind je op de website van de Belastingdienst.

In de overeenkomsten zijn de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Daarom mag je deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kun je wel zelf aanpassen en je kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. Het is belangrijk dat de zzp'er ook conform de bepalingen van het modelcontract werkt.

Wet uitgesteld
Onlangs is bekend gemaakt dat de handhaving van de Wet (DBA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. Dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt, behalve voor kwaadwillenden. Dit zijn bijvoorbeeld zzp’ers en opdrachtgevers die een duidelijke werkgevers-werknemersrelatie hebben en het duidelijk is dat het geen zelfstandige ondernemer betreft. De Belastingdienst heeft daar een richtlijn voor 'beoordeling gezagsverhouding'.

Lees ook

Waar moet je op letten als je zzp’ers inhuurt via bureaus zoals Temper Works?

Vragen?
Bel KHN Advies: 0348 48 94 89 of mail khnadvies@khn.nl.

Hoe meld ik betalingsonmacht bij Belastingdienst en UWV?

Belastingdienst
Bedrijven die zijn ingeschreven als rechtspersoon en onder de vennootschapsbelasting vallen (vaak BV's en NV's), melden betalingsonmacht bij belastingen en premies d.m.v. een formulier aan de Belastingdienst. Dit dient te gebeuren binnen twee weken nadat u aan uw betalingsverplichting had moeten voldoen.

Wanneer  uw onderneming een eenmanszaak, VOF of BV in oprichting of maatschap is, dien je de Belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling particulieren te sturen. Je hoeft geen melding te doen van betalingsonmacht omdat je altijd aansprakelijk bent voor de betaling van belastingen en premies. Voordat het zover is, kom je wellicht in aanmerking voor een van de bijstandsvormen die zijn opgenomen in het BBZ.

UWV
Het UWV wordt ingeschakeld door uzelf, werknemers, een bewindvoerder of een curator. Als blijkt dat het betalingsprobleem structureel is, nodigt het UWV de werknemers uit voor een bijeenkomst waarbij ze zich kunnen inschrijven voor een uitkering wegens betalingsonmacht.

Ontvang ik een uitkering na het stoppen van mijn onderneming?

Wanneer je stopt met jouw bedrijf, ga dan na of je in aanmerking komt voor een uitkering via de gemeente.

Je vraagt een uitkering aan voordat jouw bedrijf officieel is opgeheven. De uitkering kan gebaseerd zijn op jouw leeftijd, of omdat je onder bijstandsniveau terecht komt. Op ondernemersplein.nl vind je meer informatie.

Terug
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen