Ondernemen

U als horecaondernemer krijgt echt met alle facetten van ondernemen te maken: voortdurend inspelen op trends en ontwikkelingen in uw omgeving, nieuwe concepten neerzetten die kleur en smaak geven aan het dagelijks leven van uw gasten, gebruik maken van kennis en tools op het gebied van inkoop, marketing, HRM, logistiek, productie, technologie, etcetera.

KHN helpt ondernemers ondernemen.

Nieuws

Heeft u alles op orde voor de nieuwe privacywet? Check het met het AVG-Programma!

17-04-2018
-

KHN biedt ondersteuning voor horecaondernemers bij de eisen van de AVG  

Nationale Herdenking op 4 mei om 20.00 uur: Dan zijn we stil

16-04-2018
-

Op 4 mei herdenkt Nederland oorlogsslachtoffers. Wat doet u in uw bedrijf?

Waarschuwing KHN: zonder rookruimten meer veiligheidsrisico’s en overlast op straat

11-04-2018
-

Uit onderzoek van KHN blijkt dat 94% van de horecaondernemers verwacht dat het verdwijnen van rookruimten zeker zal leiden tot meer overlast en veiligheidsproblemen op straat.

KHN blij met besluit staatssecretaris VWS om in cassatie te gaan tegen uitspraak Hof om rookruimten in de horeca te verbieden

06-04-2018
-

KHN is blij met het nieuws dat de Staat hoogstwaarschijnlijk in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat rookruimten in de horeca niet meer zijn toegestaan.

Checklist: Heeft u alles op orde voor een succesvolle Koningsdag

03-04-2018
-

KHN heeft de tien belangrijkste aandachtspunten voor een succesvol horecafeest op een rij gezet. Doe de checklist!

Vraag & antwoord

Moet er in uw hotel ook ’s nachts een leidinggevende aanwezig zijn met een diploma sociale hygiëne?

 

Als er in uw bedrijf alcohol geschonken wordt, moet er een leidinggevende aanwezig te zijn met sociale hygiëne. Maar moet hij of zij altijd aanwezig zijn? KHN geeft antwoord.

 

Er hoeft alleen een leidinggevende met een diploma sociale hygiëne die op de Drank- en Horecavergunning staat, aanwezig te zijn op het momenten dat de horecalokaliteit voor publiek geopend is. Horecalokaliteiten zijn die ruimtes waar alcohol geschonken wordt en die op uw drank- en horecavergunning als zodanig zijn benoemd. Wanneer uw bar en/of restaurant dus gesloten is voor uw gasten, hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne meer aanwezig te zijn.

Roomservice en minibars

Hoe zit dat dan met roomservice en alcohol in de minibars? De hotelkamer wordt niet gezien als horecalokaliteit. Op momenten dat de bar en/of het restaurant gesloten zijn, mag u wel roomservice of alcohol vanuit de minibar aanbieden en dan hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne aanwezig te zijn.

Wat kunt u als werkgever doen tegen seksuele intimidatie in uw zaak?

Een seksueel getinte opmerking, een starende blik of een ongewenste aanraking... Seksuele intimidatie komt helaas ook in de horeca voor. Als werkgever wilt u er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar hóe doet u dat? KHN heeft voor u het modelprotocol ongewenst gedrag en huis- en gedragsregels opgesteld.

Uit onderzoek van Arboportaal blijkt dat één op de tien werknemers in Nederland af en toe last heeft van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan verwacht. Ook in de horeca vinden vormen van seksuele intimidatie plaats. Als werkgever wilt u dat uiteraard voorkomen. KHN heeft een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld.

KHN Huisregelbordje

Modelprotocol ongewenst gedrag

Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenprocedure is één van de maatregelen die u als werkgever kunt nemen. De regeling moet toegankelijk zijn voor uw medewerkers. Voor de invoering van het beleid is instemming van de Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging vereist. Lees hier meer over het toepassen van een protocol ongewenst gedrag.

Voor uw gasten: Huis- en gedragsregels 'Onze huisregels!'

Om uw gasten te wijzen op uw huis- en gedragregels in uw zaak heeft KHN huisregelbordjes ontwikkeld die u kunt bestellen. Wilt u een schildje (in perspex) bestellen dan kan dat via info@khn.nl. De verkoopprijs bedraagt 10 euro exclusief btw.

Welke mogelijkheden heeft u als een gast een reservering annuleert?

Het is u vast weleens overkomen: gasten die een reservering annuleren, terwijl u al kosten heeft gemaakt. Welke mogelijkheden heeft u dan als ondernemer? Als u schade heeft opgelopen door een annulering kunt u deze verhalen op uw gasten op basis van de door KHN opgestelde Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Deze zijn van toepassing op in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals:

 • Hotels
 • Restaurants
 • Cafés
 • Aanverwante bedrijven, zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven

Hoe doet u dat?

Wilt u schade verhalen? Dan moet u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing hebben verklaard op de overeenkomst. U kunt de voorwaarden in het Engels, Duits, Chinees en Nederlands van onze website downloaden en zelf op uw website zetten en/of aan gasten geven. Maak hiervoor gebruik van de verwijzingstekst die wij hiervoor adviseren.

Hoeveel kan ik in rekening brengen?

Welk bedrag u aan de gast in rekening kunt brengen is afhankelijk van het tijdstip van annulering, type reservering en of het individuen of een groep betreft.

Annuleringskosten

De annuleringskosten zijn altijd een percentage van de reserveringswaarde. Bij no-show kunt u de volledige reserveringswaarde in rekening brengen. U kunt de schade eerst zelf proberen te verhalen door de gast meteen per brief te wijzen op de annuleringsafspraken. Ontvangt u geen betaling dan kunt u via een incassobureau uw vordering uit handen geven.

Meer informatie

U vindt hier meer informatie over de Uniforme Voorwaarden Horeca en het toepassen van de UVH.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de UVH of hoe u ze van toepassing moet verklaren? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via khnadvies@khn.nl of bel naar 0348 48 94 11.

Op welke uitkeringen heeft u als zelfstandig ondernemer recht?

Wat zijn de ondernemersuitkeringen waar u als zelfstandige horecaondernemer recht op heeft? KHN geeft antwoord en advies.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent of wordt, bent u niet automatisch verzekerd tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een mogelijkheid is dat u als zelfstandig ondernemer voor een vervangend inkomen zorgt door zelf geld te reserveren. Als startende ondernemer is dat vaak nog lastig, vandaar dat er nog wat andere mogelijkheden zijn:

 • U kunt u apart verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
 • U kunt bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Een medische keuring is niet vereist. Wel moet u zich, als u uit loondienst gaat of als uw uitkering stopt, binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering bij UWV.
 • U kunt deelnemen aan een zogenaamd broodfonds, voor de 1e twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds bestaat uit ondernemers die elke maand geld opzij zetten. Als een van hen langdurig ziek is, krijgt hij van de anderen in zijn broodfonds elke maand schenkingen om van rond te komen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering? Maak dan gebruik van de keuzetool verzekeren arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Zwangerschapsuitkering

Wanneer u als zelfstandig ondernemer zwanger raakt, heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent zelfstandige.
 • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
 • U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan de hoogte van het minimumloon. Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

Meer informatie over de ZEZ leest u op de site van rijksoverheid.

AOW-uitkering/pensioen

Ook zelfstandig ondernemers in Nederland die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, hebben recht op een AOW-uitkering. Het AOW-bedrag dat u ontvangt is vaak niet toereikend om langere tijd van te leven. Vandaar dat er een aantal mogelijkheden is voor u als ondernemer om dit aan te vullen met de volgende regelingen:

 • Fiscale Oudedagsreserve 
  Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan bestaat de mogelijkheid tot de Fiscale Oudedagreserve (FOR). Hierbij mag u namelijk ieder jaar een deel van jouw winst reserveren voor na uw pensioen. Deze fiscale regeling geeft slechts uitstel van belastingheffing over dat specifieke deel van de winst.

 • ZZP-Pensioenfonds
  Bent u ZZP'er? Dan kan het zinvol zijn om te kijken naar een specifieke pensioenregeling voor zelfstandigen, waarbij u zelf flexibel pensioen kunt opbouwen. Dit ZZP-pensioenfonds is een initiatief van ZZP-organisaties, Loyalis en pensioenuitvoerder APG. Bij deze pensioenregeling bepaalt u zelf hoeveel geld u inlegt en wanneer u dat doet. Daarnaast kunt u deze inleg tot op een bepaalde hoogte aftrekken van de belasting.

 • Overige mogelijkheden:
  1. Sparen en/of Lijfrente regelingen, meer informatie hierover kunt u inwinnen bij KHN Verzekeringen. 
  2. Waardeontwikkeling, meer informatie hierover kunt u inwinnen bij KHN Bedrijfsadvies.

 

 

 

Uitkering bij bedrijfsbeëindiging

Wanneer u stopt met uw bedrijf, ga dan na of u in aanmerking komt voor een uitkering via uw gemeente. Op ondernemersplein.nl vindt u meer informatie.  

Bijstandverlening Zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen. Deze ondersteuning krijgt u op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Kopie of scan maken van identiteitsdocument van een gast. Mag dat?

In sommige hotels en vakantieparken wordt nog steeds ‘standaard’ een kopietje van een paspoort of een rijbewijs van gasten gemaakt. Mag dat eigenlijk? Het korte antwoord is ‘nee’. In de horeca is het kopiëren van een paspoort of rijbewijs niet toegestaan. KHN geeft uitleg over de wettelijke regels.

In de horeca worden veel overeenkomsten gesloten en daarbij kan het om veel geld gaan. Dan wil je als ondernemer de identiteit van de gast kunnen vaststellen. Voor aanbieders van nachtverblijf (onder andere hotels, vakantieparken en campings) geldt bovendien dat ze verplicht zijn om hun gasten te registreren. Dan lijkt het het gemakkelijkst om een kopie of een scan van het legitimatiebewijs te maken. Dit is alleen meestal wettelijk niet toegestaan.

Gewone en bijzondere persoonsgegevens

Identiteitsbewijzen bevatten persoonsgegevens, dat zijn alle gegevens over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Er zijn gewone persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats én er zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Op een identiteitsbewijs staan twee bijzondere persoonsgegevens: de pasfoto en het burgerservicenummer.

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens mag niet

Het verwerken (vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen en uitwissen van gegevens) van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er een uitzondering in de wet staat. Voor private partijen , zoals in de horeca, is dat niet het geval. Het kopiëren van identiteitsdocumenten van klanten betekent dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, is dit niet toegestaan.

Uitzondering

Er is één uitzondering waarbij private partijen een kopie of scan van een identiteitsdocument mogen maken: dat zijn voertuigverhuurbedrijven die zijn aangesloten bij de BOVAG. Om diefstal en verduistering te bestrijden, mogen die bedrijven wel een kopie maken van een identiteitsdocument van hun klant op voorwaarde dat de pasfoto en het burgerservicenummer zijn afgeschermd.

Hoe zit het met nachtregister en ‘kopietje paspoort’?

Hotels mogen dus geen kopie of scan maken. Zij zijn op grond van het Wetboek van Strafrecht weliswaar verplicht om hun gasten te registreren, maar daarvoor hoeft alleen de naam en woonplaats van de gast, de dag van aankomst en het type identiteitsdocument dat is getoond worden geregistreerd. Een kopie maken van een identiteitsdocument mag dus niet.

Een reisleider die de paspoorten van de groep verzamelt en afgeeft aan de receptie van het hotel waar de groep gaat verblijven, verspreidt (bijzondere) persoonsgegevens en dat is dus evenmin toegestaan. Daarnaast is dit ook in strijd met de Paspoortwet waarin is vastgelegd dat een paspoort alleen mag worden afgegeven als er een wettelijke verplichting is.

Meer weten?

Voor meer informatie kijkt op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke (horeca)vergunningen heeft u als horecaondernemer nodig?

Als horecaondernemer heeft u vaak meerdere vergunningen nodig. Zo is om alcohol te schenken een drank- en horecavergunning verplicht. Maar er zijn ook gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waar u aan moet voldoen.

Drank- en horecavergunning

Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning). Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf wilt opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het maakt in de meeste gemeenten geen verschil of u wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf.

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit kan ook vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan ook eisen stellen aan een terras. Dit staat dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Hierin kunt u ook de sluitingstijden van het terras vinden. Lees ook of uw gasten mogen roken op het terras, wat het toegestane geluid is op een (overdekt) terras en onze tips voor een gewaardeerd terras.

Speelautomatenvergunning

In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. Voor zo'n vergunning klopt u dus aan bij uw gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente kan u vertellen of u voor uw plannen een vergunning aan moet vragen.

Gebruiksmelding

Wanneer u een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmelding nodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Dit is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat u een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dient u een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit.

Hoe kunt u de huurovereenkomst met uw verhuurder beëindigen?

U kunt onder bepaalde voorwaarden uw huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte beëindigen. Waar moet u precies aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Welke opzegtermijn is van toepassing bij opzegging?

Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst een opzegtermijn van één jaar. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan de andere partij de huurovereenkomst moet opzeggen. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit op elke gewenste dag met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De verhuurder mag echter slechts opzeggen op de in de wet genoemde gronden. Kijk voor meer info op: ‘Kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?’

Hoe kunt u opzeggen?

U kunt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de verhuurder kenbaar maken dat u de huurovereenkomst wilt opzeggen. Als huurder kunt u opzeggen, met in achtneming van de gestelde opzegtermijn, zonder opgaaf van reden.

Wat kunt u doen als u uw bedrijf gaat verkopen?

Als u wilt stoppen met uw huurovereenkomst (bijvoorbeeld wegens bedrijfsbeëindiging) maar de huurtermijn laat een opzegging (nog) niet toe, kunt u proberen om een potentiële nieuwe huurder in de plaats te stellen.  Door middel van een ‘indeplaatsstelling’ treedt de nieuwe huurder als het ware in uw voetsporen. De bestaande huurovereenkomst wordt dan door de nieuwe huurder overgenomen. Kijk voor meer info op: 'U wilt uw bedrijf verkopen, maar u heeft nog een lopende huurovereenkomst’

Op welke manier komt de overeenkomst ook tot een einde?

Elke huurovereenkomst kan ook (tussentijds) met wederzijds goedvinden worden beëindigd. U hoeft dan geen opzegtermijn in acht te nemen. Let op: leg dit schriftelijk vast om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan - door tussenkomst van de kantonrechter - de overeenkomst altijd (tussentijds) worden ontbonden wanneer uw verhuurder of u de verplichtingen niet nakomt.

Faillissement

Bij een faillissement van de huurder van een bedrijfsruimte, hebben zowel de curator als de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn is dan gemaximeerd tot drie maanden, ongeacht de verdere looptijd van de huurovereenkomst.

Advies nodig?

KHN BedrijfsAdvies kan u begeleiden bij het opstellen van uw huurcontract of bij het verkopen van uw zaak. KHN BedrijfsAdvies helpt u verstandige keuzes te maken. Kijk voor meer info op khn.nl/bedrijfsadvies.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Heeft een wijziging van de rechtsvorm van uw bedrijf gevolgen voor uw vergunningen?

Als u de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor uw vergunningen. Waar moet u op letten? KHN geeft antwoord en advies.

Exploitatievergunning

In de meeste gemeenten is een exploitatievergunning verplicht om een horecabedrijf te kunnen exploiteren. Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen alcohol schenkt. De exploitatievergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat de vergunning niet overdraagbaar is. Een nieuwe exploitant moet deze vergunning dus zelf opnieuw aan vragen. Wanneer u uw rechtsvorm wijzigt, is de persoon aan wie de vergunning was verleend ook gewijzigd. Dus ook in dat geval moet u de exploitatievergunning opnieuw aanvragen. 

Drank- en Horecavergunning

Als u alcohol schenkt, dient u in het bezit te zijn van een Drank- en Horecavergunning. Ook deze vergunning is persoonsgebonden. De Drank- en Horecavergunning moet u dan ook opnieuw aanvragen als de rechtsvorm wijzigt.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van reclame of lichtbord aan het pand enzovoorts.). In de meeste gevallen is de omgevingsvergunning zaakgebonden. Bij een wijziging in de rechtsvorm hoeft de omgevingsvergunning niet opnieuw te worden aangevraagd. 

Overig

Het is mogelijk dat u nog andere vergunningen heeft naast bovengenoemde vergunningen. Bekijk per vergunning of deze persoons- of zaakgebonden is. Zo weet u of u een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag u foto’s van internet gebruiken voor uw website?

Moet u altijd toestemming vragen als u foto’s of afbeeldingen van internet gebruikt? Hoeveel kost dat? En wat gebeurt er als u dat niet doet? KHN geeft antwoord!

Als u foto’s van internet wilt gebruiken die niet door u zijn gemaakt, houd er dan rekening mee dat u deze foto’s niet zomaar mag gebruiken. Degene die de foto heeft gemaakt, is de eigenaar van de foto. Wilt u een foto gebruiken (bijvoorbeeld afdrukken en verspreiden, plaatsen op uw website enzovoorts), dan moet u dus toestemming vragen aan de maker van de foto.

Vergoeding voor gebruik van foto

In de meeste gevallen mag u de foto gebruiken als u een redelijke vergoeding betaalt. De hoogte van het tarief verschilt per geval. Het kan ook voorkomen dat u toestemming moet vragen aan de personen die op de foto afgebeeld staan. Zorg ervoor dat u bewijs heeft van het verlenen van de toestemming. Ook is het belangrijk dat u bewijs heeft van de betaling. 

Het is niet altijd eenvoudig om de maker van een foto te achterhalen. Als het u niet lukt om de maker te achterhalen, wordt er ook geen toestemming aan u verleend. In dat geval mag u de foto in principe niet gebruiken. Als u toch gebruik maakt van een foto waarvoor u geen toestemming heeft gekregen, loopt u het risico dat u gesommeerd wordt om de foto’s bijvoorbeeld van uw website te verwijderen en alsnog een vergoeding moet betalen.

Vragen? 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Mag u Spotify gebruiken in uw bedrijf?

U wilt betaalde muziekdiensten zoals Spotify, Last.fm en Apple Music gebruiken in uw horecabedrijf. Mag dat?

Nee, u mag Spotify niet gebruiken in uw zaak. In de gebruiksvoorwaarden van Spotify staat vermeld dat de Spotify Service en de aangeboden content eigendom zijn van Spotify of van haar licentienemer. Uw Spotify-abonnement is dus alleen voor privégebruik. Ook diensten als Last.fm en Apple Music, mag u -op dit moment- niet gebruiken voor zakelijke toepassingen.

Buma/Sena?

Het zakelijk gebruik van Spotify staat volledig los van de vergoedingen die u aan Buma en/of Sena moet betalen voor het afspelen van beschermde muziek. Kortom: ook al betaalt u aan Buma en/of Sena voor muziekrechten, u mag Spotify niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Tip! KHN Muziek

Er is steeds meer vraag naar een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor beschermde achtergrondmuziek. Daarom heeft KHN exclusief voor leden een rechten-inclusieve streaming muziekdienst ontwikkeld voor slechts € 14,95 per maand. Kijk op khnmuziek.nl om een demo te beluisteren of om direct een abonnement af te sluiten.

Terug