Ondernemen

U als horecaondernemer krijgt echt met alle facetten van ondernemen te maken: voortdurend inspelen op trends en ontwikkelingen in uw omgeving, nieuwe concepten neerzetten die kleur en smaak geven aan het dagelijks leven van uw gasten, gebruik maken van kennis en tools op het gebied van inkoop, marketing, HRM, logistiek, productie, technologie, etcetera.

KHN helpt ondernemers ondernemen.

Nieuws

Meerderheid horecaondernemers berekent hogere btw door aan gast

15-01-2019
-

Horecaondernemers geven aan dat ze de prijzen wel moeten verhogen, omdat ze het anders uit eigen zak moeten betalen

Wat betekent de Brexit voor jouw bedrijf? Doe de Brexit Impact Scan

08-01-2019
-

De Brexit heeft veel gevolgen voor ondernemers. En misschien ook wel voor jou als horecaondernemer.

Doe mee met BookDinners en bouw mee aan een betere toekomst voor de horeca

07-01-2019
-

Begin 2019 goed: sluit je aan bij BookDinners

Aankomend KHN-directeur, Dirk Beljaarts: 'Maak een einde aan pariteitseisen'

02-01-2019
-

Op 1 januari 2019 sprak aankomend KHN-directeur Dirk Beljaarts op BNR radio over het afschaffen van pariteitsclausules, het succes van BookDinners, lobbysuccessen als de WAB-actie ‘Zo werkt het niet’ en de toekomst van de horeca.

Strand Nederland en KHN ondertekenen overeenkomst voor intensieve samenwerking

16-12-2018
-

Strand Nederland en KHN gaan intensiever samenwerken om de belangen van de horecaondernemers langs de Nederlandse kust nog beter te behartigen.

Vraag & antwoord

U wilt een contract met een leverancier aangaan. Waar moet u op letten?

Hoe sluit u een overeenkomst? Welke afspraken moet u maken? En hoe kunt u misverstanden voorkomen? KHN geeft antwoord!

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Het is verstandig om zowel het aanbod als de aanvaarding schriftelijk vast te leggen. Wanneer de afspraken niet op papier staan maar mondeling zijn besproken, kan dit op een later tijdstip problemen opleveren. Staat er niets op papier, dan is het lastig om te bewijzen wat de mondelinge afspraak inhield.

Waar moet u in ieder geval aan te denken?
Zorg er dus voor dat de rechten en plichten duidelijk zijn. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende afspraken:

 • Voor welke duur gaat u het contract aan?
 • Hoe eindigt het contract?
 • Wordt het stilzwijgend verlengd? En zo ja, voor welke duur?
 • Hoe kunt u het contract opzeggen? Wat is de opzegtermijn?
 • Wat kunt u van de leverancier verwachten (kwantiteit, kwaliteit)?
 • Wat staat daar tegenover/ wat is de prijs die u betaalt?
 • Staan de prijzen vast of stijgen deze de komende jaren?
 • Hoe moet u betalen?
 • Zijn er risico’s? Bijvoorbeeld tijdens het vervoer, producten kunnen over de datum zijn etc.
 • Voor wiens rekening komt welke schade? Denk bijvoorbeeld aan schade tijdens het vervoeren van producten naar uw bedrijf etc.

Algemene bepalingen
Naast de overeenkomst zelf is het mogelijk dat er algemene bepalingen van toepassing verklaard zijn. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud van de bepalingen. Lees deze dus altijd voordat u tekent. Vaak staan de regels over automatisch verlengen en de mogelijkheden tot prijsaanpassingen in de algemene bepaling.

Tip!
Voorkom problemen door de afspraken duidelijk op papier te zetten. Weet wat u tekent, om misverstanden achteraf te voorkomen! Instrueer ook uw medewerkers. Geef aan dat zij nooit hun handtekening mogen zetten onder een contract en ook  geen  mondeling of telefonisch akkoord mogen geven.

KHN Ledenvoordelen
Weet u welke horecaleveranciers een KHN Ledenvoordeel bieden? Bekijk het overzicht met KHN Ledenvoordelen.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Wat is de garantietermijn van een aankoop voor uw bedrijf?

Wat is de garantietermijn van uw zakelijke aankoop? En heeft u na de garantietermijn nog recht op garantie? Is het verstandig om extra garantie te 'kopen'? KHN geeft antwoord en advies!

De garantietermijn kan verschillen per product. Bij de aankoop van een product voor uw bedrijf kunt u fabrieks-, leveranciers- of importeursgarantie krijgen. De termijn van deze garantie vindt u terug in de koopovereenkomst of bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die gelden voor de aanschaf van dat product. 

Bestaat er nog garantie na verstrijken van de garantietermijn?
Het kan voorkomen dat u na de garantietermijn tóch nog aanspraak kunt maken op de garantie. Bijvoorbeeld als er sprake is van een productiefout. U dient dan aan te tonen dat het product niet alle eigenschappen bezit die u op basis van de koopovereenkomst mag verwachten.

Het 'kopen' van extra garantie
In sommige gevallen krijgt u bij de aanschaf van een product de keuze om de garantietermijn te verlengen tegen extra kosten. In principe is dit niet nodig. Als er sprake is van een productiefout, en u kunt dit aantonen, moet u op basis van de wet garantie krijgen.

In de praktijk is het soms lastig een mankement als gevolg van een productiefout te bewijzen. En als een leverancier niet van plan is om het gebrek kosteloos te repareren, ondanks dat er sprake is van een productiefout, kunt u een discussie krijgen waar u zonder tussenkomst van een rechter niet uitkomt.

U kunt er vooraf voor kiezen om een garantietermijn af te spreken en hiervoor te betalen. Dit is niet verplicht. Op deze manier heeft u vooraf duidelijkheid en kunt u dergelijke discussies wellicht voorkomen of verminderen.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Mogen vrijwilligers in uw zaak werken?

Wordt u wel eens benaderd door iemand uit uw omgeving die zich aanbiedt om gratis bijvoorbeeld in uw zaak onderhoudsklusjes te verrichten, de tuin bij uw zaak bij te houden of andere klusjes te verzorgen Mag u deze mensen in uw zaak laten werken? En onder welke voorwaarden? KHN geeft antwoord!

Deze mensen vragen vaak geen uurloon, maar u biedt ze bijvoorbeeld aan dat ze kosteloos bij u kunnen lunchen, of een kopje koffie kunnen drinken. Is dit toegestaan, of werkt u dan ineens met vrijwilligers?

Wel of geen vergoeding?

Het is voor een bedrijf met een winstoogmerk niet toegestaan om mensen aan het werk te hebben zonder daar loon aan te betalen. Vrijwilligerswerk is werk dat niet verplicht wordt gedaan en is meestal onbetaald. Een vrijwilliger kan een vergoeding ontvangen maar heeft geen recht op loon. Het werken met vrijwilligers is voornamelijk voorbehouden aan stichtingen en verenigingen met een cultureel belang.

Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk?

Er is sprake van vrijwilligerswerk als het werk:

 • Een algemeen of maatschappelijk belang dient
 • Geen banen kost en niet in de plaats komt van een betaalde baan
 • Geen winstoogmerk heeft  

Dus wilt u mensen in uw bedrijf laten werken, sluit dan altijd een arbeidsovereenkomst af.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Heeft u voor het uitzenden van de aankomende WK wedstrijden een licentie nodig?

Met het wereldkampioenschap voetbal voor de deur kunnen we de komende weken genieten van een mooie sportzomer op televisie. De NOS heeft de uitzendrechten van dit evenement. Dat biedt u de mogelijkheid om de verschillende wedstrijden en hoogtepunten live in uw zaak te vertonen. U heeft dan wel een licentie nodig.

Voor het vertonen van tv-beelden heeft u een licentie nodig. Videma verstrekt licenties voor de vertoning van de tv-beelden van de belangrijkste publieke en commerciële zenders. Leden van KHN ontvangen tot 20% korting op de tarieven van Videma. Heeft u geen toestemming voor vertoning, dan maakt u inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht en dat is strafbaar.

WK 2018 & Tour de France

Van 14 juni tot en met 15 juli vindt in Rusland het WK voetbal plaats. De NOS heeft ook van andere evenementen de uitzendrechten en zendt bijvoorbeeld de Tour de France live uit.

Videma-licentie aanvragen? Als KHN-lid krijgt u tot 20% korting!

Heeft u nog geen licentie maar wilt u deze evenementen openbaar vertonen? Vraag dan een Videmalicentie aan. Als lid van KHN krijgt u branchekorting als u vóór 1 februari 2018 lid was van KHN. Kijk snel op khn.nl/videma voor een overzicht van de licenties en prijzen. 

Formule 1 uitsluitend voor privésfeer

De uitzendrechten van Formule 1 zijn in handen van Ziggo Sport. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de privésfeer. Ziggo geeft geen toestemming voor publieke vertoning. Op dit moment heeft Ziggo geen licentiemodel waarmee u de races publiekelijk kunt vertonen. Als u dat wel doet, heeft u kans op een boete.

Mag u vlogs, filmpjes en foto’s van gasten in uw bedrijf delen via social media?

Mag u foto's die u in uw zaak van uw gasten hebt gemaakt zomaar delen via social media? Wat zijn de regels voor portretrecht? KHN geeft antwoord!

Stel: U organiseert een feestje in uw zaak en maakt daar leuke foto’s en filmpjes van. Of u krijgt leuke foto’s van uw gasten doorgestuurd. Mag u deze beelden delen via uw website of social media?

Portretrecht

Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en de auteursrechten in principe aan de fotograaf. Portretrecht is persoonlijk en kan alleen worden uitgeoefend door of namens de afgebeelde persoon. Het juridische begrip portret is breder dan in het dagelijkse spraakgebruik wordt gebruikt. Voor een portret is niet vereist dat de geportretteerde daarvoor heeft geposeerd: ook een foto die stiekem gemaakt is, kan een portret zijn.  

Herkenbaarheid is wel een vereiste voor portretrecht, maar dat moet in dit geval breed worden uitgelegd. Het gaat niet alleen om de herkenbaarheid van het gezicht, maar bijvoorbeeld ook om een bepaalde typerende houding van die persoon.

In opdracht of niet?

Er wordt binnen het portretrecht onderscheid gemaakt tussen een portret dat in opdracht is gemaakt en een portret dat niet in opdracht is gemaakt. Wanneer een portret in opdracht is gemaakt, zegt dat niet automatisch dat er ook toestemming gegeven is voor publicatie. Het portretrecht beperkt het recht om het openbaar te mogen maken, daarvoor is toestemming vereist van de geportretteerde.  

Een portret is niet in opdracht gemaakt bij bijvoorbeeld straat- of persfotografie. In zo’n geval kan de afgebeelde persoon zich alleen verzetten tegen publicatie voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daar tegen te verzetten. Zonder verzet, mag het in principe vrij gepubliceerd worden. Meestal gaat het in het verzet om een belang in de privacysfeer.

Het is doorgaans toegestaan om zonder toestemming mensen op beeld te zetten in voor publiek toegankelijke ruimtes. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de gefotografeerden. Bij twijfel is het altijd beter om vooraf toch toestemming te vragen.

Bewakingscamera's

Het inzetten van bewakingscamera’s is toegestaan als dit noodzakelijk is. Lees hier meer over cameratoezicht in uw zaak.

AVG (de nieuwe privacywet)

De Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens. Foto’s van medewerkers of gasten zijn ook persoonsgegevens. Er moet dus worden bepaald wat het doel is om de foto’s te publiceren en er moet expliciete toestemming zijn van de persoon die op de foto staat. Heeft u bijvoorbeeld een fotobibliotheek op uw facebookpagina ter promotie van bepaalde evenementen? Geef dan aan uw gasten aan: wij hebben een fotobibliotheek om onze evenementen onder de aandacht te brengen bij potentiële gasten. Wilt u uw foto’s hier tussen geplaatst zien, mail deze dan naar ons door. Voor medewerkers en smoelenboeken geldt dit ook.

Overtreden

Wanneer u zonder toestemming toch foto’s publiceert die de privacy van de betrokkene kunnen schaden, dan pleegt u inbreuk op het portretrecht. De betrokkene kan via de rechter verdere verspreiding verbieden en een vergoeding vragen voor de geleden schade. In de meeste gevallen zal de betrokkene kiezen voor een ‘goedkopere optie’ en een brief sturen met het verzoek om de inbreukmakende activiteiten te stoppen. Mocht u geen gehoor geven aan een dergelijke brief, dan kan er een voorlopige voorziening middels een kort geding worden afgedwongen, met daarbij vaak een dwangsom. 

Met betrekking tot overtreding van de AVG-verplichtingen is het de Autoriteit Persoonsgegevens die controleren naar aanleiding van klachten van betrokkenen of op hun eigen initiatief (bij vermoeden van overtreding). Zij kunnen corrigerende maatregelen nemen, als een waarschuwing of het opleggen van een boete.

Mag u personeelsdossiers digitaal bewaren?

Waar moet u op letten als u personeelsdossiers digitaal wilt bewaren? Wat zijn de veiligheidseisen? KHN geeft antwoord en advies

Personeelsdossiers mogen digitaal bewaard worden. Maar let op! In juridisch opzicht kleven er nogal wat haken en ogen aan het beheren en bewaren van personeelsdossiers. Bijvoorbeeld het treffen van passende beveiligingsmaatregelen en de bewijsfunctie van de personeelsdossiers.

Digitaal bewaren

U krijgt te maken met verschillende verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet meldplicht datalekken. De volgende verplichting voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn het belangrijkst:

 • U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in de personeelsadministratie.
 • De gegevens moeten het doel dienen waarvoor ze verwerkt worden. U mag geen overbodige informatie bewaren.
 • U dient uw personeelsleden te informeren over de doeleinden waarvoor u hun gegevens verzamelt.
 • U moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor u de gegevens verzamelt of gebruikt.

U moet uw medewerkers de mogelijkheid bieden hun gegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Het recht op inzage geldt in principe voor het gehele personeelsdossier. Werknemers hebben geen recht op inzage in (elektronische) correspondentie in hun personeelsdossier die persoonlijke aantekeningen en gedachten bevat en alleen bedoeld is voor intern overleg en beraad.

Wet meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 regelt de Wet meldplicht datalekken dat u als werkgever een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een datalek is. Een datalek is een toegang tot, vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gestolen laptop of een verloren USB stick. Lees meer over de Wet Meldplicht Datalekken

Vanaf 25 mei 2018 is de privacyregelgeving op Europees niveau geregeld. De wet bescherming persoonsgegevens geldt niet meer en daarvoor is de AVG in de plaats gekomen.

Bewijsfunctie van het personeelsdossier

De bewijsfunctie is een belangrijk aspect van het personeelsdossier. Denk aan de originele ondertekende arbeidsovereenkomsten, gespreksverslagen enzovoorts. Er dienen strikte voorwaarden gesteld te worden aan het scanproces, het opslaan van de documenten en het beheerproces na het digitaliseren om de authenticiteit te waarborgen. Meer hierover kunt u nalezen in de brochure Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht op de website van de Belastingdienst.

OR

Houd u er rekening mee dat een OR instemmingsrecht heeft als het gaat om het invoeren, wijzigen en intrekken van een systeem dat persoonsgegeven van medewerkers verwerkt. 

Lees ook

Hoe zorgt u voor een goed personeelsdossier?

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Moet er in uw hotel ook ’s nachts een leidinggevende aanwezig zijn met een diploma sociale hygiëne?

 

Als er in uw bedrijf alcohol geschonken wordt, moet er een leidinggevende aanwezig te zijn met sociale hygiëne. Maar moet hij of zij altijd aanwezig zijn? KHN geeft antwoord.

 

Er hoeft alleen een leidinggevende met een diploma sociale hygiëne die op de Drank- en Horecavergunning staat, aanwezig te zijn op het momenten dat de horecalokaliteit voor publiek geopend is. Horecalokaliteiten zijn die ruimtes waar alcohol geschonken wordt en die op uw drank- en horecavergunning als zodanig zijn benoemd. Wanneer uw bar en/of restaurant dus gesloten is voor uw gasten, hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne meer aanwezig te zijn.

Roomservice en minibars

Hoe zit dat dan met roomservice en alcohol in de minibars? De hotelkamer wordt niet gezien als horecalokaliteit. Op momenten dat de bar en/of het restaurant gesloten zijn, mag u wel roomservice of alcohol vanuit de minibar aanbieden en dan hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne aanwezig te zijn.

Wat kun jij als werkgever doen tegen seksuele intimidatie in jouw zaak?

Een seksueel getinte opmerking, een starende blik of een ongewenste aanraking... Seksuele intimidatie komt helaas ook in de horeca voor. Als werkgever wil je er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar hóe doe je dat? KHN heeft een modelprotocol ongewenst gedrag en huis- en gedragsregels opgesteld.

Uit onderzoek van Arboportaal blijkt dat één op de tien medewerkers in Nederland af en toe last heeft van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan verwacht. Ook in de horeca vinden vormen van seksuele intimidatie plaats. Als werkgever wil je dat uiteraard voorkomen. KHN heeft een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld.

KHN Huisregelbordje

Modelprotocol ongewenst gedrag

Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenprocedure is één van de maatregelen die u als werkgever kunt nemen. De regeling moet toegankelijk zijn voor jouw medewerkers. Voor de invoering van het beleid is instemming van de Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging vereist. Lees hier meer over het toepassen van een protocol ongewenst gedrag.

Voor uw gasten: Huis- en gedragsregels 'Onze huisregels!'

Om jouw gasten te wijzen op uw huis- en gedragregels in jouw zaak heeft KHN huisregelbordjes ontwikkeld die je kunt bestellen. Wil je een schildje (in perspex) bestellen? Dat kan eenvoudig via info@khn.nl (de kosten zijn 10 euro exclusief btw).

Welke mogelijkheden heeft u als een gast een reservering annuleert?

Het is u vast weleens overkomen: gasten die een reservering annuleren, terwijl u al kosten heeft gemaakt. Welke mogelijkheden heeft u dan als ondernemer? Als u schade heeft opgelopen door een annulering kunt u deze verhalen op uw gasten op basis van de door KHN opgestelde Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Deze zijn van toepassing op in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals:

 • Hotels
 • Restaurants
 • Cafés
 • Aanverwante bedrijven, zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven

Hoe doet u dat?

Wilt u schade verhalen? Dan moet u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing hebben verklaard op de overeenkomst. U kunt de voorwaarden in het Engels, Duits, Chinees en Nederlands van onze website downloaden en zelf op uw website zetten en/of aan gasten geven. Maak hiervoor gebruik van de verwijzingstekst die wij hiervoor adviseren.

Hoeveel kan ik in rekening brengen?

Welk bedrag u aan de gast in rekening kunt brengen is afhankelijk van het tijdstip van annulering, type reservering en of het individuen of een groep betreft.

Annuleringskosten

De annuleringskosten zijn altijd een percentage van de reserveringswaarde. Bij no-show kunt u de volledige reserveringswaarde in rekening brengen. U kunt de schade eerst zelf proberen te verhalen door de gast meteen per brief te wijzen op de annuleringsafspraken. Ontvangt u geen betaling dan kunt u via een incassobureau uw vordering uit handen geven.

Meer informatie

U vindt hier meer informatie over de Uniforme Voorwaarden Horeca en het toepassen van de UVH.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de UVH of hoe u ze van toepassing moet verklaren? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via khnadvies@khn.nl of bel naar 0348 48 94 11.

Op welke uitkeringen heeft u als zelfstandig ondernemer recht?

Wat zijn de ondernemersuitkeringen waar u als zelfstandige horecaondernemer recht op heeft? KHN geeft antwoord en advies.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent of wordt, bent u niet automatisch verzekerd tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een mogelijkheid is dat u als zelfstandig ondernemer voor een vervangend inkomen zorgt door zelf geld te reserveren. Als startende ondernemer is dat vaak nog lastig, vandaar dat er nog wat andere mogelijkheden zijn:

 • U kunt u apart verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
 • U kunt bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Een medische keuring is niet vereist. Wel moet u zich, als u uit loondienst gaat of als uw uitkering stopt, binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering bij UWV.
 • U kunt deelnemen aan een zogenaamd broodfonds, voor de 1e twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds bestaat uit ondernemers die elke maand geld opzij zetten. Als een van hen langdurig ziek is, krijgt hij van de anderen in zijn broodfonds elke maand schenkingen om van rond te komen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering? Maak dan gebruik van de keuzetool verzekeren arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Zwangerschapsuitkering

Wanneer u als zelfstandig ondernemer zwanger raakt, heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent zelfstandige.
 • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
 • U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan de hoogte van het minimumloon. Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

Meer informatie over de ZEZ leest u op de site van rijksoverheid.

AOW-uitkering/pensioen

Ook zelfstandig ondernemers in Nederland die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, hebben recht op een AOW-uitkering. Het AOW-bedrag dat u ontvangt is vaak niet toereikend om langere tijd van te leven. Vandaar dat er een aantal mogelijkheden is voor u als ondernemer om dit aan te vullen met de volgende regelingen:

 • Fiscale Oudedagsreserve 
  Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan bestaat de mogelijkheid tot de Fiscale Oudedagreserve (FOR). Hierbij mag u namelijk ieder jaar een deel van jouw winst reserveren voor na uw pensioen. Deze fiscale regeling geeft slechts uitstel van belastingheffing over dat specifieke deel van de winst.

 • ZZP-Pensioenfonds
  Bent u ZZP'er? Dan kan het zinvol zijn om te kijken naar een specifieke pensioenregeling voor zelfstandigen, waarbij u zelf flexibel pensioen kunt opbouwen. Dit ZZP-pensioenfonds is een initiatief van ZZP-organisaties, Loyalis en pensioenuitvoerder APG. Bij deze pensioenregeling bepaalt u zelf hoeveel geld u inlegt en wanneer u dat doet. Daarnaast kunt u deze inleg tot op een bepaalde hoogte aftrekken van de belasting.

 • Overige mogelijkheden:
  1. Sparen en/of Lijfrente regelingen, meer informatie hierover kunt u inwinnen bij KHN Verzekeringen. 
  2. Waardeontwikkeling, meer informatie hierover kunt u inwinnen bij KHN Bedrijfsadvies.

 

 

 

Uitkering bij bedrijfsbeëindiging

Wanneer u stopt met uw bedrijf, ga dan na of u in aanmerking komt voor een uitkering via uw gemeente. Op ondernemersplein.nl vindt u meer informatie.  

Bijstandverlening Zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen. Deze ondersteuning krijgt u op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Terug
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools
Cursussen
Ledenvoordelen