Download de gratis KHN App

Ondernemen

U als horecaondernemer krijgt echt met alle facetten van ondernemen te maken: voortdurend inspelen op trends en ontwikkelingen in uw omgeving, nieuwe concepten neerzetten die kleur en smaak geven aan het dagelijks leven van uw gasten, gebruik maken van kennis en tools op het gebied van inkoop, marketing, HRM, logistiek, productie, technologie, etcetera.

KHN helpt ondernemers ondernemen.

Nieuws

Mag u foto’s van internet gebruiken voor uw website?

13-06-2017
-

Moet u altijd toestemming vragen als u foto’s of afbeeldingen van internet gebruikt? Hoeveel kost dat? En wat gebeurt er als u dat niet doet? KHN geeft antwoord!

KHN: Goed eerste kwartaal voor de horeca

31-05-2017
-

"Maar er zijn nog genoeg uitdagingen voor de komende tijd"

Verander eenvoudig van betaalrekening met de Overstapservice

30-05-2017
-

De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze gratis service maakt veranderen van zakelijke betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger en zorgt ervoor dat uw betalingsverkeer soepel doorloopt. De Overstapservice vraagt u aan bij uw nieuwe bank.

Robèr Willemsen: Waarschuwingen op alcoholetiket slecht idee

29-05-2017
-

'We moeten dit soort betutteling niet willen'  

KHN: Gemeenten moeten toeristenbelasting maximeren en labelen

19-05-2017
-

'Het geld van toeristenbelasting moet gebruikt worden voor zaken die de gastvrijheid en het toerisme in Nederland bevorderen'

Vraag & antwoord

Mag u foto’s van internet gebruiken voor uw website?

Moet u altijd toestemming vragen als u foto’s of afbeeldingen van internet gebruikt? Hoeveel kost dat? En wat gebeurt er als u dat niet doet? KHN geeft antwoord!

Als u foto’s van internet wilt gebruiken die niet door u zijn gemaakt, houd er dan rekening mee dat u deze foto’s niet zomaar mag gebruiken. Degene die de foto heeft gemaakt, is de eigenaar van de foto. Wilt u een foto gebruiken (bijvoorbeeld afdrukken en verspreiden, plaatsen op uw website enzovoorts), dan moet u dus toestemming vragen aan de maker van de foto.

Vergoeding voor gebruik van foto

In de meeste gevallen mag u de foto gebruiken als u een redelijke vergoeding betaalt. De hoogte van het tarief verschilt per geval. Het kan ook voorkomen dat u toestemming moet vragen aan de personen die op de foto afgebeeld staan. Zorg ervoor dat u bewijs heeft van het verlenen van de toestemming. Ook is het belangrijk dat u bewijs heeft van de betaling. 

Het is niet altijd eenvoudig om de maker van een foto te achterhalen. Als het u niet lukt om de maker te achterhalen, wordt er ook geen toestemming aan u verleend. In dat geval mag u de foto in principe niet gebruiken. Als u toch gebruik maakt van een foto waarvoor u geen toestemming heeft gekregen, loopt u het risico dat u gesommeerd wordt om de foto’s bijvoorbeeld van uw website te verwijderen en alsnog een vergoeding moet betalen.

Vragen? 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Mag u Spotify gebruiken in uw bedrijf?

U wilt betaalde muziekdiensten zoals Spotify, Last.fm en Apple Music gebruiken in uw horecabedrijf. Mag dat?

Nee, u mag Spotify niet gebruiken in uw zaak. In de gebruiksvoorwaarden van Spotify staat vermeld dat de Spotify Service en de aangeboden content eigendom zijn van Spotify of van haar licentienemer. Uw Spotify-abonnement is dus alleen voor privégebruik. Ook diensten als Last.fm, Nokia Comes With Music en Apple Music, mag u -op dit moment- niet gebruiken voor zakelijke toepassingen.

Buma/Sena?
Het zakelijk gebruik van Spotify staat volledig los van de vergoedingen die u aan Buma en/of Sena moet betalen voor het afspelen van beschermde muziek. Kortom: ook al betaalt u aan Buma en/of Sena voor muziekrechten, u mag Spotify niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Tip! KHN Muziek
Er is steeds meer vraag naar een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor beschermde achtergrondmuziek. Daarom heeft KHN exclusief voor leden een rechten-inclusieve streaming muziekdienst ontwikkeld voor slechts € 14,95 per maand. Kijk op khnmuziek.nl om een demo te beluisteren of om direct een abonnement af te sluiten.

Bent u verplicht om incassokosten te betalen?

Wanneer moet u incassokosten betalen en hoe hoog mogen deze kosten zijn? KHN geeft antwoord en advies.

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser extra kosten in rekening brengen. Dit worden (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om de kosten bij u te innen. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, is afhankelijk van de rekening die u moet betalen.

Overeenkomst of algemene voorwaarden
Bij de aankoop van een product of dienst, moet het duidelijk zijn wat de betalingstermijnen zijn. Ook moet u weten wat u moet betalen aan incassokosten en wettelijke rente. Dit staat vaak in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Niet vastgelegd in contract?
Als er in het contract of de overeenkomst niets is vastgelegd, dan moet u de factuur binnen 30 dagen betalen. U bent verplicht om de wettelijke rente te betalen als de betalingstermijn wordt overschreden. Ook kan de leverancier incassokosten in rekening brengen. Hij is niet verplicht om u eerst een aanmaning en/of ingebrekestelling te sturen voordat hij incassokosten in rekening brengt. Let op: dit bent u bij particulieren wel verplicht om te doen.

Hoogte van de incassokosten
Als de hoogte van de incassokosten niet contractueel is vastgelegd dan geldt de wettelijke regeling. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. De volgende percentages zijn van toepassing, met een minimum van € 40.

 • Over de eerste € 2500 van de vordering maximaal 15% van de hoofdsom
 • Over de volgende € 2500 van de vordering maximaal 10% van de hoofdsom
 • Over de volgende € 5000 van de vordering maximaal 5% van de hoofdsom
 • Over de volgende € 190.000 van de vordering maximaal 1% van de hoofdsom
 • Over het meerdere van de vordering maximaal 0,5% van de hoofdsom (met een maximum van € 6775 aan incassokosten)

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Wat is de garantietermijn van een aankoop voor uw bedrijf?

Wat is de garantietermijn van uw zakelijke aankoop? En heeft u na de garantietermijn nog recht op garantie? Is het verstandig om extra garantie te 'kopen'? KHN geeft antwoord en advies!

De garantietermijn kan verschillen per product. Bij de aankoop van een product voor uw bedrijf kunt u fabrieks-, leveranciers- of importeursgarantie krijgen. De termijn van deze garantie vindt u terug in de koopovereenkomst of bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die gelden voor de aanschaf van dat product. 

Bestaat er nog garantie na verstrijken van de garantietermijn?
Het kan voorkomen dat u na de garantietermijn tóch nog aanspraak kunt maken op de garantie. Bijvoorbeeld als er sprake is van een productiefout. U dient dan aan te tonen dat het product niet alle eigenschappen bezit die u op basis van de koopovereenkomst mag verwachten.

Het 'kopen' van extra garantie
In sommige gevallen krijgt u bij de aanschaf van een product de keuze om de garantietermijn te verlengen tegen extra kosten. In principe is dit niet nodig. Als er sprake is van een productiefout, en u kunt dit aantonen, moet u op basis van de wet garantie krijgen.

In de praktijk is het soms lastig een mankement als gevolg van een productiefout te bewijzen. En als een leverancier niet van plan is om het gebrek kosteloos te repareren, ondanks dat er sprake is van een productiefout, kunt u een discussie krijgen waar u zonder tussenkomst van een rechter niet uitkomt.

U kunt er vooraf voor kiezen om een garantietermijn af te spreken en hiervoor te betalen. Dit is niet verplicht. Op deze manier heeft u vooraf duidelijkheid en kunt u dergelijke discussies wellicht voorkomen of verminderen.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Hoe herkent u een spookfactuur? En waar kunt u melding doen?

Wat is een spookfactuur? En waar kunt u terecht als u misleid bent? KHN geeft antwoord.

Ondernemers krijgen steeds vaker te maken met spookfacturen. Dit is bijvoorbeeld een factuur voor niet geleverde diensten en/of goederen waarvan de verzender hoopt dat u deze factuur betaalt. In sommige gevallen lijkt het een factuur, maar is het in werkelijkheid een aanbieding. Vaak zit er zelfs een acceptgiro bijgevoegd. Wanneer u de acceptgiro betaalt, gaat u een overeenkomst aan met het bedrijf. Het kan ook gaan om acquisitiefraude. Het bedrijf levert u iets, alleen is dit waardeloos. Leest u dus ook de kleine lettertjes heel goed door!

Tips
Hieronder een aantal tips om de kans op misleiding te verkleinen.

 • Wordt u telefonisch benaderd? Dan kunt u het beste de verbinding verbreken. Probeert u geen ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Deze antwoorden zouden gebruikt kunnen worden in telefoongesprek wat het bedrijf zelf in elkaar knipt en plakt. Het zou dan kunnen lijken of u toestemming geeft op het aanbod dat zij doen.
 • Controleer elke factuur grondig die u betaalt. Lees de kleine letters goed door. In diverse rechtszaken over fraudeleuze zaken hebben rechters geoordeeld dat ondernemers de verantwoordelijkheid hebben om goed te controleren wat zij tekenen en betalen.
 • Krijgt u per post, mail of fax een factuur en vertrouwt u het niet? Neemt u dan niet telefonisch contact op het desbetreffende bedrijf. Ook hierbij kunnen uw woorden gebruikt worden om het gesprek te verdraaien. Het is verstandiger om schriftelijk te reageren. Op de website van het Fraudehelpdesk vindt u een overzicht actuele meldingen.
 • Ontvangt u een factuur en twijfelt u of deze correct is? Vraagt u dan altijd schriftelijk om het achterliggende getekende contract wat u met het bedrijf heeft.
 • Instrueer uw werknemers over deze vormen van fraude. En geef aan wat zij moeten doen als ze geconfronteerd worden met zo’n telefoongesprek. Vooral in vakantieperiodes proberen oplichters hun slag te slaan in de hoop dat de ondernemer zelf niet aanwezig  is en de werknemer door onwetendheid een toezegging doet.

Toch misleid?
Wanneer het oplichters toch gelukt is om u te misleiden, kunt u het beste een aangetekende brief versturen. U geeft in het schrijven aan dat u nooit toestemming hebt gegeven voor de opdracht waarvoor geld in rekening gebracht wordt. En dat u de opdracht/factuur betwist en dat u de factuur dan ook niet zult voldoen. Onderteken de brief niet, deze zou misbruikt kunnen worden.

Fraudehelpdesk
De Fraudehelpdesk staat ondernemers hierin bij. Iedere organisatie die zich gedupeerd of misleid voelt door bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermeldingen op websites, vermeldingen in internetgidsen en spooknota’s, kan dit bij hen melden. Niet alle door de Fraudehelpdesk geregistreerde bedrijven staan op de website gepubliceerd, als u twijfelt neem dan altijd contact met hen op.

Mag een kind van 14 of 15 jaar stage lopen in uw bedrijf?

Welke werkzaamheden mogen 14- of 15-jarigen verrichten? Hoe lang mogen zij werken? Waar moet u rekening mee houden? KHN geeft antwoord.

Kinderen van 14 en 15 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden stage bij u lopen. Om te beginnen dient u een stageovereenkomst met de school aan te gaan. Op deze manier heeft u ook duidelijk wat de school en u van elkaar kunnen verwachten. De ouders of verzorgers van het kind moeten de stageovereenkomst ook ondertekenen. Daarnaast zijn er beperkingen gesteld aan de werkzaamheden en de arbeidstijden.

Toegestane werkzaamheden
Let op: een stagiair van 14 of 15 jaar mag geen werkzaamheden verrichten in ruimtes waar alcohol geschonken of gedronken wordt! Zij mogen dus alleen achter de schermen werkzaamheden verrichten.
Stagiaires van 14 of 15 jaar mogen alleen lichte werkzaamheden uitvoeren. In de praktijk van de horeca komt het erop neer dat een 14- of 15-jarige assisterende werkzaamheden mag uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met de mis-en-place, hulp bij de afwas, in de keuken etc. Daarnaast mag er geen sprake zijn van zelfstandige arbeid, er moet dus altijd toezicht zijn.

Arbeids- en rusttijden
De maximum werktijd voor kinderen van 14 en 15 jaar die stage lopen is:

 • 7 uur per dag
 • 35 uur per week

Houd u er rekening mee dat de tijd dat een stagiair naar school gaat telt ook mee als arbeidstijd.

De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur, in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur. Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Wat zijn uw administratieve verplichtingen bij het inchecken van hotelgasten?

Op basis van nationale en lokale wet- en regelgeving bent u verplicht om gegevens van hotelgasten bij het inchecken voor één of meerder overnachtingen te registreren. De verkregen gegevens dient u vervolgens beschikbaar te houden voor diverse instanties. Wat moet u registreren? KHN geeft antwoord.

De eis voor het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast kan uw gemeente vastgelegd hebben dat u verplicht bent een nachtregister bij het houden. Dit is opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze extra registratie heeft over het algemeen als doel gegevens over uw gasten beschikbaar te stellen aan hulpdiensten die hier in geval van een misdrijf of calamiteiten gebruik van kunnen maken.

Nachtregister
In het nachtregister neemt u het volgende op:

 • Aankomst- en vertrekdatum
 • Naam en woonplaats van de gast
 • Type identiteitsbewijs wat de gast overlegd

Op nachtverblijf, verschaft aan meereizende echtgenoten, minderjarige kinderen of aan reisgezelschappen, is het bovenstaande niet van toepassing. Deze wetgeving geldt voor alle gasten, ongeacht hun land van herkomst.
 
Privacywetgeving
Vanwege de privacywetgeving mag u geen kopieën van identiteitsbewijzen maken en mag u deze ook niet innemen, ook niet als de APV dit voorschrijft. Het is ook niet toegestaan om het nummer van het identiteitsbewijs over te nemen. Wanneer u dit wel opneemt op het registratieformulier, en de gast vult dit zelf vrijwillig in, is het wel toegestaan. Let wel op dat uw front-office medewerkers hier niet actief op mogen wijzen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek voert jaarlijks een onderzoek uit onder hoteliers middels een steekproef. U bent verplicht hieraan mee te werken. De gewenste gegevens zijn over het algemeen eenvoudig op te leveren met behulp van uw reserveringssysteem.

Controles
De gemeente kan u vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. Bijvoorbeeld bij uw aangifte van de toeristenbelasting. In verband met eventuele controles op de toeristenbelasting van de belastingdienst, adviseren wij u uw gastenadministratie zeven jaar te bewaren. Wettelijk gezien is iedere ondernemer dit verplicht. Het is echter wel mogelijk om - vanuit het idee van administratieve lastenverlichting – bij de Gemeentelijke Belastingdienst afspraken te maken over kortere bewaartermijnen op individueel niveau.

U wilt een contract met een leverancier aangaan. Waar moet u op letten?

Hoe sluit u een overeenkomst? Welke afspraken moet u maken? En hoe kunt u misverstanden voorkomen? KHN geeft antwoord!

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Het is verstandig om zowel het aanbod als de aanvaarding schriftelijk vast te leggen. Wanneer de afspraken niet op papier staan maar mondeling zijn besproken, kan dit op een later tijdstip problemen opleveren. Staat er niets op papier, dan is het lastig om te bewijzen wat de mondelinge afspraak inhield.

Waar moet u in ieder geval aan te denken?
Zorg er dus voor dat de rechten en plichten duidelijk zijn. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende afspraken:

 • Voor welke duur gaat u het contract aan?
 • Hoe eindigt het contract?
 • Wordt het stilzwijgend verlengd? En zo ja, voor welke duur?
 • Hoe kunt u het contract opzeggen? Wat is de opzegtermijn?
 • Wat kunt u van de leverancier verwachten (kwantiteit, kwaliteit)?
 • Wat staat daar tegenover/ wat is de prijs die u betaalt?
 • Staan de prijzen vast of stijgen deze de komende jaren?
 • Hoe moet u betalen?
 • Zijn er risico’s? Bijvoorbeeld tijdens het vervoer, producten kunnen over de datum zijn etc.
 • Voor wiens rekening komt welke schade? Denk bijvoorbeeld aan schade tijdens het vervoeren van producten naar uw bedrijf etc.

Algemene bepalingen
Naast de overeenkomst zelf is het mogelijk dat er algemene bepalingen van toepassing verklaard zijn. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud van de bepalingen. Lees deze dus altijd voordat u tekent. Vaak staan de regels over automatisch verlengen en de mogelijkheden tot prijsaanpassingen in de algemene bepaling.

Tip!
Voorkom problemen door de afspraken duidelijk op papier te zetten. Weet wat u tekent, om misverstanden achteraf te voorkomen! Instrueer ook uw medewerkers. Geef aan dat zij nooit hun handtekening mogen zetten onder een contract en ook  geen  mondeling of telefonisch akkoord mogen geven.

KHN Ledenvoordelen
Weet u welke horecaleveranciers een KHN Ledenvoordeel bieden? Bekijk het overzicht met KHN Ledenvoordelen.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Moet ik belastingen of premies betalen over de fooien voor de bediening?

Wanneer is een fooi belast en wanneer niet? Of moet uw medewerker zelf belasting betalen? En hoe werkt het bij een fooi per pin- of creditcardbetaling? KHN zet de fiscale behandeling van fooien voor u op een rij.

Waar het op neerkomt is dat wanneer een gast een fooi achterlaat voor de bediening u niets meer bent dan de kassier of het doorgeefluik. En daarbij maakt het niet uit of uw gast de fooi contant, per pinbetaling of via de creditcard achterlaat. U betaalt de ontvangen fooien slechts door aan uw medewerkers.

Wanneer is de fooi niet belast?
U hoeft als werkgever geen loonheffing toe te passen of belastingpremies af te dragen als u bij het vaststellen van het loon voor uw medewerker niet uitgaat van eventuele fooien. U hoort uw medewerker in ieder geval het minimumloon uit te betalen dat is vastgesteld in het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) of volgens de oude horeca cao. Let op: u mag niet met uw medewerkers afspreken dat de betaling van fooien door gasten een beloning of tegenprestatie is voor het verrichten van (delen van de) arbeid.

Wanneer is de fooi wel belast?
Als u uw medewerker minder uitbetaalt dan het minimumloon, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat het verschil in loon dat u uitbetaalt en het loon dat u volgens de loontabel moet uitbetalen wordt aangevuld in de vorm van fooien. En dat deel is wel belastbaar voor loonheffing en premies.

Inkomstenbelasting over fooien
Medewerkers zijn verplicht belasting af te dragen over de fooien die zij ontvangen. Uw medewerker moet die zelf opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit ligt verder buiten uw verantwoordelijkheid.

Welke mogelijkheden heb ik als een gast een reservering annuleert?

Het is u vast weleens overkomen: gasten die een reservering annuleren, terwijl u al kosten heeft gemaakt. Welke mogelijkheden heeft u dan als ondernemer? Als u schade heeft opgelopen door een annulering kunt u deze verhalen op uw gasten op basis van de door KHN opgestelde Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Deze zijn van toepassing op in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals:
• hotels
• restaurants
• cafés
• aanverwante bedrijven, zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven

Hoe doet u dat?
Wilt u schade verhalen? Dan moet u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing hebben verklaard op de overeenkomst. U kunt de voorwaarden in het Engels, Duits en Nederlands van onze website downloaden en zelf op uw website zetten en/of aan gasten geven. Maak hiervoor gebruik van de verwijzingstekst die wij hiervoor adviseren.

Hoeveel kan ik in rekening brengen?
Welk bedrag u aan de gast in rekening kunt brengen is afhankelijk van het tijdstip van annulering, type reservering en of het individuen of een groep betreft.

Annuleringskosten
De annuleringskosten zijn altijd een percentage van de reserveringswaarde. Bij no-show kunt u de volledige reserveringswaarde in rekening brengen. U kunt de schade eerst zelf proberen te verhalen door de gast meteen per brief te wijzen op de annuleringsafspraken. Ontvangt u geen betaling dan kunt u via een incassobureau uw vordering uit handen geven.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de Uniforme Voorwaarden Horeca en het toepassen hiervan in het Nederlands, Engels of Duits .

Vragen?
Heeft u nog vragen over de UVH of hoe u ze van toepassing moet verklaren? Mail naar Info & Advies of bel naar 0348 48 94 11 (tussen 10 en 16 uur).

Terug