Toegankelijkheid

Juist in de horeca is toegankelijkheid meer dan het weghalen van drempels. Of een gast nu een verstandelijke beperking heeft, een kinderwagen of rollator bij zich heeft, minder goed ziet of in een rolstoel zit, in de horeca zijn mensen op zoek naar gezelligheid en gastvrijheid. Dat geldt voor iedereen.

Voor een grote groep mensen met een beperking is het moeilijk om bijvoorbeeld naar een café, hotel, snackbar of restaurant te gaan als deze niet toegankelijk is. Door deze groep en hun familie en vrienden beter te bedienen, worden zij geholpen maar ook de horecaondernemers zelf: hun doelgroep breidt zich behoorlijk uit en het bedrijfsimago verbetert.

Wanneer deze mensen met beperkingen eenvoudig gebruik kunnen maken van producten en diensten en zich welkom voelen, heeft dat positieve gevolgen. Winst voor iedereen: op financieel gebied en op maatschappelijk gebied.

Nieuws

Goed omgaan met dementie in de horeca ontzettend belangrijk

09-05-2019
-

Dirk Beljaarts, Algemeen Directeur van KHN, in gesprek met Samen Dementie Vriendelijk

Assistentiehond altijd welkom in horeca

18-03-2019
-

Goede informatie biedt duidelijkheid voor iedereen. Het is heel simpel: assistentiehonden zijn altijd welkom!

KHN overhandigt actieplan toegankelijkheid aan minister VWS

14-06-2018
-

KHN onderstreept het belang van toegankelijkheid in de horeca en wil met het actieplan horecaondernemers inspireren om de toegankelijkheid (nog) verder te vergroten

Wat betekent het VN-verdrag Handicap?

07-02-2017
-

Wat zijn de gevolgen voor de horeca?

Vraag & antwoord

Ben je verplicht om een assistentiehond toe te laten in jouw bedrijf?

Mag je een assistentiehond of hulphond weigeren in jouw horecazaak? Hoe zit het nu? KHN geeft antwoord.  

Assistentiehonden van gasten met een handicap mag je niet weigeren in jouw horecazaak. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Volgens die regels moet je op verzoek doeltreffende aanpassingen verrichten tenzij dat voor jou een onevenredige belasting vormt (artikel 2 lid 1 en 2 Wet gelijke behandeling).

Wat is een assistentiehond?
Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met Post traumatisch stress syndroom zijn allemaal hulphonden of assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar. Lees ook het verschill tussen een assistentiehond en een 'huisdierhond'.

En de hygiëneregels dan?
Je kunt geen beroep doen op de hygiëneregels. De Hygiënecode die sinds 1 april 2016 geldt, biedt duidelijkheid: Gasten met hun assistentiehond moeten worden toegelaten tot alle horecagelegenheden (ook restaurants met een open keuken en buffetrestaurants).

Gerechtelijke procedure
Als je geen doeltreffende maatregel treft na een verzoek van een persoon met een beperking, dan kan hij/zij naar de rechter stappen. In zo’n gerechtelijke procedure moet je aannemelijk maken dat de gevraagde maatregel onevenredig is.

Lees ook: Wat betekent het VN-verdrag Handicap voor jou?

Terug
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools

Video over toegankelijkheid horeca