Leden KHN automatisch 'op de kaart' via TomTom

KHN wisselt adresgegevens uit met TeleAtlas. Dit betekent dat uw bedrijf automatisch en gratis op de TomTom en andere naviagatie-apparatuur komt.

KHN heeft met TeleAtlas een overeenkomst gesloten waardoor alle KHN-leden, dus ook uw bedrijf, op de digitale kaarten van TeleAtlas komen. TeleAtlas levert die kaarten door aan bedrijven als TomTom, Blaupunkt en tal van navigatiesystemen die in auto's af fabriek ingebouwd worden maar ook aan bedrijven als Apple die navigatie op telefoons en zakcomputers aanbieden.

Google en talrijke andere websites maken ook gebruik van kaartmateriaal van TeleAtlas. Door die samenwerking zal uw bedrijf op al deze navigatiesystemen te zien zijn en zullen uw gasten uw bedrijf beter kunnen vinden. Kortom: uw bedrijf staat nóg beter op de kaart!

Ingroeimodel
Twee maal per jaar wordt het adressenbestand van TeleAtlas up to date gemaakt met onze ledenadministratie. Vervolgens duurt het enige tijd voordat TeleAtlas deze gegevens hebben doorgegeven aan hún klanten, zoals TomTom en Google Maps. Nieuw verkochte navigatiesystemen die de kaarten van TeleAtlas gebruiken zullen vanaf dat moment beschikken over de adresgegevens van uw horecabedrijf. Bij bestaande navigatiesystemen moet de consument de laatste kaartversie installeren (meestal tegen betaling) alvorens nieuwe gegevens zichtbaar zijn.

De afnemers van de kaarten van Tele Atlas -waaronder dus TomTom en Google- besluiten overigens zelf of ze alle Points of Interest (POI's) zoals tankstations, ziekenhuizen, musea en horeca overnemen. Daarbij kan per leverancier ook besloten worden bijvoorbeeld eenmaal per jaar de POI's te 'verversen', terwijl Tele Atlas die per kwartaal ververst.

Heeft u vragen over deze overeenkomst? Bekijk onderstaande vragen met bijbehorende antwoorden.

Ik wil niet op een navigatiesysteem
Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen maar het kan natuurlijk dat u niet wilt dat uw bedrijf op de TomTom en al die andere navigatiesystemen komt. Wij hebben sowieso met TeleAtlas afgesproken dat de data alleen gebruikt mag worden voor kaartmateriaal, hetzij in navigatieapparatuur hetzij op websites als Google Maps. Voor de goede orde: het is alles of niets: het is niet mogelijk om wel op het ene systeem te staan maar niet op bv. Google.

Als u echt niet wilt opgenomen worden in deze databank dan kunt u dit doorgeven aan Info & Advies, telefoon 0348 48 94 11 of een mail sturen naar khnadvies@khn.nl met de naam en adres van uw bedrijf en de opmerking dat u niet in het bestand van TeleAtlas opgenomen wilt worden. Wij zullen uw bedrijf dan niet doorgeven.

Ik stop met mijn bedrijf of ik zeg mijn lidmaatschap op. Wat betekent dat voor mijn vermelding?
Met TeleAtlas is afgesproken om alleen het actuele ledenbestand aan te houden. Dat betekent dat als u uw bedrijf verkoopt of uw lidmaatschap beëindigt uw bedrijf niet meer meegaat en dus ook niet meer op TeleAtlas staat.

Ik heb een nieuw bedrijf. Wanneer verschijnt mijn bedrijf op de TomTom?
Wij sturen minimaal 1 maal per jaar alle gegevens, dus ook alle wijzigingen, naar TeleAtlas. Dat wordt waarschijnlijk juli en januari. Omdat TeleAtlas die gegevens moet verwerken en doorgeven aan haar klanten (en ook die moeten het ook nog implementeren) zal het enkele maanden duren voordat uw gegevens op TomTom en andere kaarten van TeleAtlas zullen verschijnen.

Waarom duurt het zo lang voordat mijn bedrijf zichtbaar is?
We updaten minimaal 1 maal per jaar, waarschijnlijk gaat dat juli en januari worden. TeleAtlas moet dat verwerken evenals haar klanten. Als u in februari iets verandert of lid wordt kan dat dus nog wel een maand of acht duren voordat die wijziging zichtbaar is. Vervolgens moeten de eigenaren van Tomtommetjes en dergelijke een abonnement hebben op updates. Heel vaak krijgen de eindgebruikers een of twee jaar lang gratis updates. Daarna moeten ze ervoor gaan betalen en dat doen heel veel mensen niet. Dat kan betekenen dat op oudere navigatie-apparatuur uw bedrijf niet tevoorschijn komt.

Zijn er nog kosten aan verbonden?
Nee, uw bedrijf wordt gratis en automatisch geplaatst, tenzij u expliciet aangegeven heeft dat niet te willen.

Worden die gegevens niet gebruikt voor allerlei mailings en dergelijke?
Wij hebben uitdrukkelijk met TeleAtlas afgesproken dat de gegevens alleen gebruikt mogen worden om kaartmateriaal samen te stellen.

Onder wat voor categorie komt mijn bedrijf te staan?
Wij leveren ook de sector aan waar u lid van bent.

Mijn bedrijf staat niet goed op het kaartje. Wat kan ik daaraan doen?
Met name bij lange straten buiten de bebouwde kom wil de positionering op basis van de postcode wel eens iets minder goed zijn. Wij informeren u zodra u op bv. Google kunt kijken of uw bedrijf goed staat en hoe u dat indien nodig kunt verbeteren. Er is dus nu nog niet veel te zien. U kunt dat rechtstreeks doen via teleatlas.nl.

De naam van mijn bedrijf staat er niet goed in. Wat kan ik daaraan doen?
Geef de goede naam door via een e-mail aan khnadvies@khn.nl met de juiste naam en adres van uw bedrijf en de opmerking 'naam TeleAtlas' of bel Info & Advies (0348 48 94 11). Wij zorgen er dan voor dat hij met de eerstvolgende update goed meegaat; ook dat duurt dus een aantal maanden!

Terug