KHN-modelbrief in Word

Een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PvT) hebben recht op informatie over de subsidieverlening en hoe jij als werkgever je inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid te behouden. Als je geen OR of PvT hebt ingesteld, dan dien je je individuele medewerkers te informeren hierover.

Dit moment biedt tevens gelegenheid om in overleg met je medewerkers te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode door te komen. KHN heeft een modelbrief opgesteld waarmee jij jouw medewerkers kunt informeren over de subsidieverlening en hoe jij je inspant om het loon door te betalen.

Download

Download een KHN-modelbrief in Word om jouw medewerkers te informeren over de NOW-subsidie en hoe jij je inspant om het loon door te betalen.
Download