We zijn er nog lang niet!

Door 1,5 jaar coronamaatregelen zitten veel horecaondernemers diep in de financiële problemen. De overheid heeft de steunmaatregelen per 1 oktober stopgezet. En door de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en de sluitingstijd van 00.00 uur zijn horecaondernemers nog dieper in de problemen geraakt.

Minipaper: Aanvullende steun noodzakelijk én onvermijdelijk

KHN vindt dat aanvullende steun middels maatwerk, schuldsanering en het versterken van het eigen vermogen noodzakelijk én onvermijdelijk is. KHN roept het kabinet daarom in deze minipaper op om de horeca langer en gerichter financieel te steunen door:

  • Voortzetting van de NOW- en TVL-subsidie
  • Een schuldenfonds, een investering- en herstelfonds
  • Lagere werkgeverslasten en lagere inhoudingen op lonen
  • Arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers

Download

KHN roept het kabinet in deze minipaper op om de horeca langer en gerichter financieel te steunen
Download