Werkwijze protocol en database collectieve horecaontzegging (CHO)

Door invoering van collectieve horecaontzeggingen (CHO) hebben horecaondernemers een middel om overlastgevers uit hun bedrijven te weren.

KHN stelt het model protocol CHO als handleiding ter beschikking van haar 240 afdelingen. Als de afdelingen deze handleiding voor de op te stellen protocollen CHO in de praktijk volgen, dan zijn zij gevrijwaard van een nader tijdrovend onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er is een instructie beschikbaar voor het doen van een digitale melding bij de AP van het protocol en de deelnemers voor een CHO. Daarnaast is er een database beschikbaar waar ontzeggingen in geregistreerd en getoond kunnen worden.

Werking model protocol en database
Als een horecaondernemer de overlastgever een CHO oplegt dan geldt de ontzegging ook meteen voor alle andere deelnemende horecabedrijven die zich voor dit protocol hebben aangemeld bij de AP. Het werkingsgebied moet niet te groot zijn. Afgeraden wordt om CHO's buiten de gemeentegrens of compact uitgaansgebied aan te gaan. Een toegangsverbod moet proportioneel zijn ten aanzien van betrokkene en de grenzen van wie met diens privacygegevens kan omgaan moeten niet teveel opgerekt worden. Een rechter zal hier zeer kien op zijn.

Alle ontzeggingen worden mede door de politie "voor gezien" getekend. Centraal wordt bijgehouden aan wie een ontzegging is opgelegd.

Beveiligd
Het bestuur van een lokale KHN-afdeling houdt de administratie en registratie bij. Hiervoor wordt een afgeschermde database gebruikt op een aparte beveiligde website. Deelnemers kunnen met een uniek wachtwoord inloggen. In de database zijn persoonsgegevens en een foto van de betrokkene opgeslagen. Op de website is ook een lijst te raadplegen van de deelnemende horecabedrijven. Als een persoon met een horecaontzegging toch één van de aangesloten bedrijven binnen wil komen, is er in principe sprake van huisvredebreuk. De ondernemer kan hiervan aangifte doen bij de politie.

Registratie op Erzijnregels.nl
Way2web heeft een speciale database Erzijnregels.nl ingericht voor de registratie van collectieve horecaontzeggingen. Deze database voldoet aan de voorwaarden uit het model protocol CHO. Voor geïnteresseerden is er een demo van deze site beschikbaar. Er is ook een demonstratie-omgeving waar u kunt inloggen en een indruk krijgt van het systeem. Neem hiervoor contact op met Way2Web via info@way2web.nl of via 030 820 03 58.

Waarborgen betrokken overtreders
Degene aan wie een CHO wordt opgelegd krijgt een CHO-formulier met informatie over waarom de gegevens van de persoon worden vastgelegd, wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de database, de rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de looptijd van de CHO, de bewaartermijnen van de persoons-gegevens en de informatie over een klachtprocedure tegen een CHO. De overtreder wordt ook gewezen op de daarvoor bestemde website waarop deze informatie wordt vermeld.

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij uw regiomanager.

Kijk ook eens naar 'onze huisregels!'

Terug