Gemeenschappelijke noemer is dat er alleen leden mogen komen maar er wel eten/drinken wordt gekocht.

Inrichtingen die worden beheerd door studentenverenigingen zijn horeca-inrichtingen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet eten en/of drinken wordt verstrekt en vallen dus ook onder het rookverbod. Het feit dat de sommige verenigingen een besloten karakter hebben, doet daar niet aan af.

Rookruimten zijn hier niet meer toegestaan.