Het gaat bijna altijd om subjectieve factoren, historie, emoties en bovenal de persoonlijke invloed van de ondernemer op de winstgevendheid van de onderneming, de zogenaamde persoonlijke goodwill.

Een veel gebruikte methode om de goodwill te berekenen gaat als volgt:

Bij het berekenen van de goodwill zijn er een drietal factoren die de basis voor de berekening vormen.

Deze zijn:

  • De overwinst. Dit is de winst na aftrek van een gewaardeerd ondernemersloon.
  • De levensduur van het bedrijf. Achterliggende gedachte hierbij is dat een langere levensduur van een onderneming aangeeft dat er vraag naar het geboden product is, alsmede dat er van goed ondernemerschap sprake is.

De volgende wegingsfactoren worden hierbij gebruikt:

Jaren Berekeningsfactor

0 - 5 jaar 1

6 - 10 jaar 2

11 - 15 jaar 3

16 - 20 jaar 4

> 20 jaar 5

  • Brutowinstpercentage. Het gerealiseerde brutowinstpercentage wordt gerelateerd aan het normpercentage dat voor soortgelijke bedrijven van toepassing is en jaarlijks door het Bedrijfschap Horeca wordt gepubliceerd.

De achterliggende gedachte hierbij is dat een goed percentage aangeeft dat er sprake is van een goede prijs-kwaliteitverhouding.

De goodwill is dan als volgt te bepalen:

Overwinst X Factor levensduur X Gerealiseerde brutowinst = Goodwill

Norm brutowinst