Alle werknemers- en werkgeverspremies voor 2022 (met uitzondering van de pensioenpremies) zijn te vinden op de site van de Belastingdienst. Ook vind je hier de percentages loonheffingen voor werknemers terug.

Zoals te zien is in het overzicht is de AWf premie (WW premie) gedifferentieerd. Er geldt een hoge (7,7%) en een lage (2,7%) AWf premie. Wanneer je welke premie moet toepassen lees je in onze Q&A: Wanneer is er sprake van een hoge en een lage WW-premie?

Op de site van het Pensioenfonds Horeca en Catering zijn de pensioenpremies te vinden.