Het kabinet heeft besloten dat de huidige bekende maatregelen vanaf 14 augustus tot en met 19 september worden verlengd voor horeca en evenementen. Wat betekenen deze maatregelen voor jou? KHN zet de meestgestelde vragen én antwoorden voor je op een rij.

Voor de situatie vanaf 20 september 2021 volgt nadere informatie.

Waar kan ik de regels voor de horeca vinden?

Coronavirus en de horeca | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Hoeveel mensen mag je maximaal in je zaak hebben?

In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten. Dat betekent dat er geen maximum geldt, maar dat het wel mogelijk moet zijn om 1,5 m afstand te houden.

Zijn kuchschermen een alternatief voor de 1,5 m afstand houden?

Ja, maar dit geldt alleen voor buiten op het terras.

Geldt de afstand van 1,5 m ook voor kinderen onder een bepaalde leeftijd?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Die regels zijn niet veranderd. Als zij in de horeca zijn, dan geldt echter ook voor hen dat ze moeten zitten.

  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
  • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • In het MBO, HBO en aan de universiteit houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar, ook studenten die nog geen 18 zijn.

De politie kan handhaven op de 1,5 meter afstand.

Mag zelfbediening nog?

Dit wordt niet specifiek verboden. Iedereen moet een zitplaats hebben en de geest van de regels is dat mensen afstand houden en niet door elkaar lopen om besmettingen te voorkomen. Zelfbediening mag dus als de bewegingen op doorstroom en onderlinge afstand zijn ingericht. Ga eventueel in overleg met de lokale handhaving hoe zij dit zien.

Mag het ontbijtbuffet voor hotelgasten gebruikt worden?

Ja, want zelfbediening is niet verboden. Dat mag dus als de bewegingen op doorstroom en onderlinge afstand zijn ingericht. Ga eventueel in overleg met de lokale handhaving hoe zij dit zien.

Mag een barbecue buiten nog?

Zelfbediening, en dus ook een barbecue, is niet verboden. Dat mag dus als de bewegingen op doorstroom en onderlinge afstand zijn ingericht. Ga eventueel in overleg met de lokale handhaving hoe zij dit zien. Het is wel van belang om na te gaan of je überhaupt op je terras mag barbecueën van de gemeente.

Mag je nog biljarten en darten?

Dit is dezelfde discussie als voorheen. Is het sport of recreatie? Als sport is het toegestaan, als recreatie in de horeca wordt het lastig, want je moet zitten. Hier wordt lokaal verschillend mee omgegaan.

Mag afhalen na middernacht nog wel?

De sluiting tussen 0.00 en 6.00 uur geldt niet voor eet- en drinkgelegenheden waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan in de eet- en drinkgelegenheid, mits de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. Dus afhalen en bezorgen mag op dezelfde wijze als voor deze maatregel doorgaan.

Mogen toegangstesten wel of niet in de horeca?

Nee, dit is niet meer toegestaan in de horeca tot 20-9-2021. In de horeca moet je zitten en er is geen entertainment toegestaan. Tussen 0:00 en 6:00 uur moet de horeca dicht zijn.

Waar is testen voor toegang wel toegestaan?

Testen voor toegang is toegestaan voor theaters e.d. Ook is het toegestaan voor evenementen, zowel binnen als buiten, om meer mensen toe te mogen laten. Er mag dan 2/3 van de capaciteit gebruikt worden. Wel geldt voor alle evenementen dat er gewerkt moet worden met zitplaatsen. Staan of door elkaar lopen is niet toegestaan.

Mag een horecazaak die een evenement organiseert wel met toegangstesten werken (onder zelfde voorwaarden als bij evenementen)?

Als een horecazaak een evenement organiseert, dan is dat niet in zijn zaak. Als het in de zaak is, dan betreft het reguliere exploitatie en kan je doorgaans wel een ontheffing voor geluid of openingstijden aanvragen. Als de horecaondernemer een evenement ergens anders organiseert (bijvoorbeeld in een weiland), dan zou hij daar een vergunning voor moeten aanvragen en dan zou het testen voor toegang zijn toegestaan. Overigens geldt dan nog steeds dat de gasten moeten zitten.

Worden er uitzonderingen gemaakt voor bruiloften en condoleances?

Zie rijksoverheid.nl: Bruiloften en corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Voor een uitvaart en condoleance: Uitvaarten en corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Een condoleance mag dus in de horeca, maar wederom volgens de regels die voor horeca gelden: 1,5 m afstand, zitplaatsen, niet door elkaar lopen.

  • Bij een huwelijksvoltrekking geldt geen maximum groepsgrootte. 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand mag gebruikt worden.
  • Bij een uitvaart geldt geen maximum groepsgrootte. 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand mag gebruikt worden.

In de beeldsamenvatting van de overheid staan bruiloften onder evenementen geschaard. Dit betekent dat hiervoor testen voor toegang is toegestaan. Dat maakt entertainment mogelijk, maar nog steeds geldt dat iedereen geplaceerd moet worden. Een gemengde exploitatie is niet toegestaan. Pas als locaties van elkaar afgescheiden zijn met eigen ingang en faciliteiten is dat mogelijk MITS de veiligheidsregio dat toestaat.

Is een dj met achtergrondmuziek toegestaan?

Achtergrondmuziek is toegestaan tot maximaal 60 dB. Entertainment is niet toegestaan. De aanwezigheid van een dj duidt al gauw op entertainment. Zeker als je hiervoor reclame maakt. De vraag is hoe handhaving hier tegen aan kijkt.

Hoe om te gaan met gasten die 1,5 m niet accepteren als zij gevaccineerd zijn?

Geen 1,5 meter is geen toegang! Dat zijn nu eenmaal de regels die de overheid heeft voorgeschreven. In het systeem van testen voor toegang bood het gevaccineerd zijn de mogelijkheid om geen afstand te houden. Nu de besmettingen toenemen is testen voor toegang voor de horeca stop gezet, en dus is er geen uitzondering voor gevaccineerde mensen.

Welke acties gaat KHN ondernemen om hier toch eerder versoepelingen voor te krijgen?

KHN heeft duidelijk gemaakt hoe zij over deze maatregelen denkt. Zie ook: KHN | KHN: Het principe van gastvrijheid wordt in zijn ziel geraakt!…