Sluit je de zaak tijdens de feestdagen en wil je je medewerkers deze dagen vakantie laten opnemen? Wat is hierover in de wet geregeld? En welke mogelijkheden heb je als werkgever? KHN geeft antwoord! Een medewerker kiest in principe zelf wanneer hij zijn vakantiedagen wilt opnemen. De vakantie wordt nog wel door de werkgever vastgesteld, maar dit gebeurt volgens de wensen van de medewerker.

Belangenafweging

Alleen als er belangrijke redenen zijn kan de werkgever van de wensen van de medewerker afwijken bij het vaststellen van de vakantie. Dit heeft dus ook gevolgen voor een bedrijfssluiting tijdens een verbouwing en/of een sluiting tijdens de feestdagen waarbij je als werkgever een aantal vakantiedagen verplicht stelt. Helaas is dit niet duidelijk in de wet geregeld en moet er dus een belangenafweging worden gemaakt.

Een bedrijfssluiting moet je altijd op tijd en schriftelijk aan je medewerkers laten weten. Een medewerker kan bezwaar aantekenen tegen het vaststellen van de vakantiedagen. Hij dient zich dan schriftelijk voor zijn werkzaamheden ter beschikking te stellen. Je kunt je dan op het standpunt stellen dat de weigering van de medewerker om niet mee te werken aan de bedrijfssluiting de gang van zaken binnen het bedrijf zo verstoort dat het belang van de medewerker daar niet tegen op weegt. In het geval dat je dit niet schriftelijk hebt laten weten en je biedt geen werk aan op een feestdag, dan heeft een medewerker recht op een doorbetaalde vrije dag, als deze dag samenvalt met het reguliere werkrooster. Is er sprake van een wisselend werkrooster dan kun je om de feestdag heen roosteren om de medewerker aan zijn contracturen te laten voldoen.

Mogelijkheden

Bij nieuwe medewerkers kun je deze discussie vermijden door een vaste bedrijfssluiting in het arbeidscontract op te nemen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om via de roosters de medewerkers zo in te delen dat ze buiten de verbouwing en/of de feestdagen om al aan hun aantal contracturen komen. Je kunt dus de vrije dagen compenseren met eventueel gemaakte overuren.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.