De afgelopen jaren kregen vakkrachten steeds op basis van hun prestatie een salarisverhoging. Is dit nu ook verplicht? Mag ik ervoor kiezen om geen verhoging te geven nu we nauwelijks inkomsten hebben? KHN geeft antwoord.

In vroegere cao’s was er sprake van een zogenoemde prestatieverhoging. Dit was een verhoging naar aanleiding van het presteren van de medewerker dat werd vastgesteld tijdens een beoordelingsgesprek. Deze verplichting tot prestatieverhoging is in 2020 niet meer opgenomen in de cao. Dit betekent dat op 31 december 2020 geen prestatieverhoging geldt. Ook voor 2021 geldt deze verhoging niet.

Geen verhoging voor vakkrachten

Dit betekent dat vakkrachten per 1 januari 2021 geen recht hebben op een loonsverhoging. Er is in de horeca-cao van 2020-2021 ook verder geen andere cao-verhoging opgenomen. In de praktijk hebben vakkrachten dan ook tot eind 2021 geen recht op een salarisverhoging. Op het moment dat je vindt dat een medewerker wel een verhoging verdient en je ook ruimte hebt om een verhoging te geven, dan mag dit natuurlijk altijd. Je hebt hier als ondernemer een vrije keuze in.

Niet-vakkrachten

Let op! Niet-vakkrachten hebben minimaal recht op het Wettelijk Minimum Loon (WML) en dat wijzigt altijd per 1 januari en 1 juli van elk jaar. Controleer dus in januari en juli of de niet-vakkrachten in ieder geval het nieuwe WML verdienen. Voor werknemers van 21 jaar en ouder die wel vakkracht zijn en in schaal 1 van de cao zijn ingeschaald, geldt dat het salaris gelijk is gesteld aan het WML. Ook voor deze groep medewerkers moet hun loon getoetst worden aan het WML. Een medewerker mag nooit minder dan het WML verdienen. Lees hier meer over de loonsverhoging van niet-vakkrachten.