Een periodiek medisch onderzoek (PMO) is een arbeidsgezondheidskundig (beroep gebonden) onderzoek die een werkgever periodiek (bijv. jaarlijks of tweejaarlijks) aanbiedt aan medewerkers. Een PMO is geen keuring, maar geeft inzicht in de gezondheidsrisico’s en hoe je deze kunt beperken door preventieve maatregelen te nemen op individueel of bedrijfsniveau.

Verplicht aanbieden PMO

Er bestaat een wettelijke verplichting om medewerkers een periodiek medisch onderzoek aan te bieden. Deze verplichting staat in de Arbowet (Artikel 18): "De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken."

Wie voert de PMO uit?

De arbodienstverlener voert de PMO uit. Zij nodigen de medewerkers individueel uit voor een PMO. De medewerker vult dan een vragenlijst in. De basis voor deze vragen zijn de RI&E en de doelstelling van de PMO. De vragen zijn toegespitst op het werken in de horeca en specifiek op het bedrijf.

Naast een vragenlijst, kun je er ook voor kiezen om aan de medewerkers aanvullend een lichamelijk onderzoek aan te bieden. Dit is niet verplicht, maar het kan meer inzicht geven in de mentale en fysieke gezondheid van jouw medewerkers. Voorbeelden van dergelijke aanvullende onderzoeken zijn bijv. BMI, hartfilmpje, gehoortest, zicht, bloeddruk, cholesterol e.d. De resultaten worden door de gezondheidsdeskundige van de arbodienstverlener, met de medewerker besproken. Naar aanleiding van een individuele PMO kan een Arboarts een medewerker adviseren en begeleiden. De werkgever ontvangt een rapportage en analyse op basis van de groepsgegevens. De Arboarts kan zo nodig adviseren over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de groepsgegevens. Deze maatregelen kunnen mee genomen worden in de RI&E en worden toegepast op de werkvloer.

Moeten alle medewerkers meewerken aan een PMO?

Het is belangrijk dat medewerkers het belang van een PMO inzien, het gaat tenslotte om hun eigen gezondheid en werkplezier, maar de medewerkers zijn niet verplicht om mee te werken aan een PMO. Wil een medewerker niet ingaan op het aanbod voor een PMO? Laat hem/haar dan schriftelijk bevestigen dat hij daar niet op ingaat, zodat er bewijs is dat je als werkgever wel aan de wettelijke verplichting hebt voldaan om de medewerker een PMO aan te bieden.

Wie betaalt de kosten?

De kosten voor een PMO zijn voor de werkgever, maar het aanbieden van een PMO valt standaard onder het basiscontract met de Arbodienst. De Arbodienstverlener kan je informeren over de frequentie, voorwaarden, mogelijkheden en de kosten van een PMO.

Arbobeleid

Door het in kaart brengen van de gezondheid van de werknemers en de risico’s van hun werkzaamheden, kun je preventieve maatregelen nemen om ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de het verminderen van belasting voor oudere werknemers of het voorkomen van burn-out klachten. Een zieke medewerker kost gemiddeld 250 euro per dag aan loon, vervanging, omzetderving en re-integratie.

Naast het feit dat je door het aanbieden van een PMO de gezondheid van de medewerker inzichtelijk krijgt en daarmee mogelijk kosten kunt besparen, ben je wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat jouw medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen uitvoeren. Je stelt daarvoor een Arbobeleid voor je bedrijf op. Dit in samenspraak met de ondernemersraad of personeelsvereniging. Het Arbobeleid bestaat in ieder geval uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverleners (bhv), het aanstellen van een preventiemedewerker en een periodiek medisch onderzoek (PMO).

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens