Mocht een werknemer corona-testen weigeren, dan kun je deze werknemer voor de daardoor langere quarantaine onbetaald verlof geven. KHN Advies legt dat uit.

Bij corona gerelateerde klachten moet een werknemer in quarantaine. Wanneer een werknemer in quarantaine moet dan is deze quarantaineperiode doorbetaald. De quarantaine duurt 10 dagen maar is in te korten door na 5 dagen negatief te testen. Weigert een werknemer zich op de 5e dag te laten testen dan betekent dit dat de quarantaine 10 dagen duurt.

Van een goed werknemer mag verwacht worden deze geringe inspanning voor de test te leveren daar waar de test geen grote inbreuk op de lichamelijke integriteit van de werknemer heeft om zo snel mogelijk weer te kunnen werken. Mocht de werknemer dit weigeren, dan kunt u de werknemer de daardoor langer durende quarantaine (de laatste 5 dagen) onbetaald verlof geven.

Rechter kan anders beslissen

In dit soort zaken gaat het over het belang van de werknemer en het belang van de werkgever. Het niet ondergaan van een test kan ervoor zorgen dat de medewerker onnodig lang thuis zit. Aangezien de keuze om niet te testen bij de medewerker ligt is het dan redelijk dat de consequentie van deze keuze, vijf dagen langer afwachten, ook voor eigen rekening van de medewerker komt. Het kan echter zijn dat de rechter in deze situatie tot een ander oordeel komt en van mening is dat het recht op privacy en keuzevrijheid van de medewerker zwaarder weegt en alsnog aangeeft dat de volledige quarantaineperiode moet worden doorbetaald.

Is de werknemer door de klachten ziek en niet in staat op om te werken dan is hij arbeidsongeschikt en behoudt de werknemer het recht op loon.

Vragen naar de uitslag mag niet

Een werkgever mag wegens privacy redenen niet vragen naar de uitslag van een coronatest, omdat dit onder de medische gegevens valt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens.