Workshop Voorkom ziekteverzuim! (halve dag)

Een zieke medewerker kost je gemiddeld 396 euro per dag. Dat zit bijvoorbeeld in loonkosten (doorbetaling tijdens ziekte), vervangingskosten, kosten voor de re-integratie en productieverlies. Daarbij komt nog de extra belasting voor de collega’s. Reden te meer om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Kosten en organisatiedruk zijn twee gevolgen die ziekte met zich meebrengt. Het kan zelfs leiden tot een verhoging van de WIA-premie, indien een zieke medewerker niet goed gere-integreerd wordt. Goed verzuimmanagement levert meer op dan alleen een verlaging van ziektekosten. Denk bijvoorbeeld aan een betere arbeidsethos, verhoging van de productiviteit van medewerkers, een betere werksfeer, minder verloop van goed personeel, besparing van wervings- en selectiekosten en een verbeterde concurrentiepositie. Voorkomen is dus in vele opzichten beter dan genezen!

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden, HRM-medewerkers en medewerkers die personeel gerelateerde zaken behandelen in de horeca.

Inhoud van de workshop

Aan het einde van de workshop ben je bekend met:

  • Jouw verplichtingen in het kader van verzuimpreventie (zoals het contract met de arbo- arts/bedrijfsarts, het opstellen van een RI&E, het opstellen van arbobeleid);
  • Jouw tools (verplicht en onverplicht) om verzuim te voorkomen;
  • De betrokken partijen in een verzuimtraject en wat zij kunnen doen om verzuim te voorkomen. Te denken valt aan de vertrouwenspersoon,de preventiemedewerker, de arbo-arts/bedrijfsarts, het UWV en de Arbeidsinspectie;
  • De signalen van (frequent kortdurend) ziekteverzuim als ook het voorkomen daarvan;
  • De mogelijkheden om je te verzekeren voor de kosten van ziekteverzuim

Programma

In een halve dag (9.30 uur tot 12.30 uur) helpen wij je om jouw rol bij het voorkomen en verkorten van verzuim goed en efficiënt te vervullen. We nemen met je door welke plichten je hebt volgens wet- en regelgeving, welke rechten je hebt, en we adviseren je welke activiteiten aan te raden zijn en welke tools er beschikbaar zijn in verzuimmanagement.

Voorbereiding

Voor een goede aansluiting op jouw onderneming, kun je voorafgaand een casus uit de praktijk aanleveren bij de trainer. Deze kan behandeld worden tijdens de workshop, waardoor je direct praktische tips krijgt om toe te passen in de praktijk.

Gerelateerde cursussen en workshops

Deze workshop is onderdeel van ons cursusaanbod Arbeidsrecht en Personeel. Aansluitende cursussen binnen dit onderwerp zijn:

Kosten & betaling

Deze workshop wordt verzorgd door Horeca Maatwerk. De kosten voor deze workshop zijn € 175,- per persoon (exclusief btw) voor leden en € 225,- per persoon voor niet-leden (exclusief btw). Je ontvangt na afloop van de workshop een factuur van Horeca Maatwerk.

Aanmelden, data en locaties

24-09-2019Workshop Voorkom ziekteverzuim!WoerdenAanmelden
Terug
KHN Verzuimpakket
Meer cursussen
Horeca Maatwerk

Horeca Maatwerk cursussen en trainingen worden aangeboden door KHN en georganiseerd door Horeca Maatwerk. Horeca Maatwerk is nauw verbonden aan KHN. Voor deze cursussen ontvangt u een factuur van Horeca Maatwerk.