Bhv-training (1 dag + e-learning)

Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet u één of meer medewerkers aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en ambulancedienst. KHN Amsterdam biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een 1-daagse bhv-training met e-learning aan. Deze wordt ook eenmalig in het Engels verzorgd.

Voor wie?
De training is bedoeld voor leden van KHN Amsterdam en hun medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen. Op onze site kunt u nagaan welke eisen worden gesteld volgens de wet.

Aan het einde van de training kunt u:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers/personen in het bedrijf of de inrichting
 • Op adequate wijze reageren bij calamiteiten in en rond het bedrijf en assisterend optreden bij het in gang zetten van de (hulpverlening)procedures

Programma
Ongeveer 7 werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag ontvangt u een e-mail met een oproep het e-learning programma te doorlopen. Deze e-learning duurt ongeveer drie uur. Het is de bedoeling dat u deze online toets met een positief resultaat voltooit. Daarna neemt u deel aan de trainingsdag. Tijdens de trainingsdag controleert de instructeur of u de vereiste handelingen correct uitvoert.

De volgende onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:

 • Niet spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp (inclusief AED)
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Tijdens de module AED leert u op een verantwoorde wijze omgaan met de apparatuur.

 • Hartproblemen, kamerfibrilleren en het gebruik van defibrillatoren
 • Patiëntenzorg, ABC en het gebruik van de AED aan de hand van praktijkscenario’s
 • Problemen, oplossingen en overwegingen

Certificaat
Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen (enige tijd na afloop van de training) het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ digitaal. Per e-mail ontvangt de cursist instructies om het certificaat (in pdf formaat) te downloaden. Er wordt dus geen hard-copy certificaat of bhv-pasje verstrekt. Dit certificaat verschaft u als werkgever de garantie dat uw bedrijfshulpverlener de basistaken kan uitvoeren. Het certificaat en/of diploma toont aan dat de cursist over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Locatie
Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC AMSTERDAM.
Aanvang van de training is 09.00 uur (inloop 8.45 uur) en duurt tot 17.00 uur.

 

Kosten & betaling 
De kosten voor deze training zijn voor leden van KHN Amsterdam  € 125,- euro per persoon (exclusief  btw) voor de Nederlandstalige training. De kosten voor leden van KHN die geen lid zijn van KHN Amsterdam en niet-leden zijn € 150,-. Na de training ontvangt u een factuur.

De prijs is inclusief:

 • E-learning
 • Cursusboek NIBHV
 • Instructiemateriaal
 • Instructeurs
 • Trainingsunit/oefenobjecten
 • Brand- en blusstoffen/blusmiddelen
 • Beschermende kleding
 • Bhv-certificaat (digitaal te downloaden)

Afmelden
Aanmelden is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt, verwachten wij ook dat u komt
Afmelden kan alleen per email via khncursussen@khn.nl. Bij niet-tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de training) zijn wij helaas genoodzaakt € 125,- bij u in rekening te brengen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar  khncursussen@khn.nl of contact opnemen met tel: 0348 48 94 76 

Data, locaties & aanmelden
Maximaal 15 deelnemers per training.

01-11-2018Bhv Basic training for Emergency Response Officer - Full -AmsterdamAanmelden
15-11-2018Bhv-training AmsterdamAanmelden
06-12-2018Bhv-training AmsterdamAanmelden
Terug