Combicursus Bhv-EHBDD (1 dag + e-learning)

Voor alle dance events die worden georganiseerd in een horecabedrijf gelden speciale regels. Het college van B&W heeft sinds kort een aanpassing aangebracht in ‘Nadere regels dance events’ in de horeca.

Nadere regels dance events
Tijdens dance events moeten één of meer (afhankelijk van het aantal bezoekers) bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Deze hulpverleners moeten een geldig EHBO- of bhv-certificaat hebben (met modulen ‘spoedeisende hulp’ en ‘niet-spoedeisende hulp’) aangevuld met een certificaat EHBDD (Eerste Hulp Bij Drank- en Drugongevallen).
Bij minder dan 300 gasten moet er 1 BHV/EHBD’er aanwezig zijn, bij meer dan 300 gasten moeten er 2 BHV/EHBD’ers aanwezig zijn.

Voor meer informatie zie ons nieuwsbericht: Aanpassing nadere regels dance events

1-daagse combicursus
KHN Amsterdam biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een 1-daagse gecombineerde Bhv-EHBDD cursus aan. Voor degene die al eerder een bhv-cursus heeft gevolgd is er een cursus bhv-herhaling EHBDD beschikbaar. De Bhv-EHBDD wordt ook eenmalig in het Engels gegeven.

U wilt goede werkomstandigheden voor uw medewerkers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid, en welzijn. Bij georganiseerde dance events in de horeca kan er sprake zijn van (gezondheids)risico’s die samenhangen met de langdurige inspanningen (door dansen op repeterende muziek) in combinatie met drank en middelengebruik. Men kan dan als eerste hulpverlener te maken krijgen met mensen die onwel of onhandelbaar worden. Deze incidenten komen niet vaak voor maar als het gebeurt, is het belangrijk dat de aanwezige professionals afwijkend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen reageren. Tijdens de cursus is er ook aandacht voor hoe om te gaan met noodsituaties in geval van brand en ongevallen. De bhv’er weet op adequate wijze te reageren en te assisteren bij calamiteiten in en rond het bedrijf.

Voor wie
De combicursus Bhv-EHBDD is bedoeld voor horecaondernemers en -medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen, die feesten organiseren waarbij het hoofddoel is om (langdurig) te dansen op versterkte elektronische muziek en die mogelijk met personen in aanraking komen die onder kennelijke invloed verkeren van drank en/of drugs.

Inhoud van de cursus
Aan het einde van de combicursus Bhv-EHBDD kunt u:

Op het gebied van bhv:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
 • Brand beperken en bestrijden en ongevallen voorkomen en beperken.
 • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers/personen in het bedrijf.
 • Op adequate wijze reageren bij calamiteiten in en rond het bedrijf en assisterend optreden bij het in gang zetten van de (hulpverlening)procedures.

Op het gebied van EHBDD:

 • Verschillende uitgaansdrugs benoemen en daarbij het globale effect, de gewenste effecten en de werkingsduur omschrijven.
 • De fysiologie van stimulerende en verdovende middelen aangeven.
 • Weergeven welke factoren een rol kunnen spelen bij het onwel worden en aangeven op welke wijze dit kan worden beïnvloed.
 • Het ABCD-schema toepassen en de acute beelden in het schema plaatsen.
 • Eerste hulp verlenen bij de acute beelden, specifiek voor hulp bij opwindingsdelier.
 • Drugs-gerelateerde noodsignalen beschrijven. 
 • Adequaat alarmeren.

Programma
Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt u een e-mail met een oproep het bhv e-learning programma te doorlopen. Het is de bedoeling dat u deze online toets met een positief resultaat voltooit. Daarna neemt u deel aan de cursusdag. Tijdens de cursusdag worden bhv-vaardigheden in praktijk beoefend en wordt de theorie over EHBDD behandeld.

 • De combicursus Bhv-EHBDD duurt van 08.30 uur tot circa 20.00 uur (inloop vanaf 8.15 uur).
 • De cursus Bhv-herhaling/EHBDD duurt van 09.00 uur tot circa 20.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur).
 • De Engelstalige combicursus Bhv-EHBDD duurt van 08.30 tot circa 22.00 uur (inloop vanaf 8.15 uur) (zonder e-learning).

De cursussen zijn inclusief onbeperkt koffie/thee/water, een lunch en tussendoortjes.

Certificaat
Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen een certificaat dat 2 jaar geldig is.

Locatie
Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC, Amsterdam

Kosten & betaling
De kosten voor deze cursus zijn voor de voor de combicursus Bhv-EHBDD € 135 (exclusief btw) per persoon en voor de cursus Bhv-herhaling-EHBDD € 125 (exclusief btw) per persoon voor leden van KHN Amsterdam. Leden van andere afdelingen van KHN en niet-leden betalen voor de Bhv-EHBDD € 165 en voor de cursus Bhv-herhaling-EHBDD € 150 (exclusief btw) per persoon. U ontvangt van ons achteraf een factuur.

Afmelden
Aanmelden is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt, verwachten wij ook dat u komt.
Afmelden kan alleen per email via khncursussen@khn.nl. Bij niet-tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de training) zijn wij helaas genoodzaakt € 135,- bij u in rekening te brengen.

Vragen
Meer weten? Mail naar khncursussen@khn.nl of bel naar 0348 48 94 76.

Data, locaties & aanmelden
Maximaal 15 deelnemers per training. Deze combicursussen bieden wij ook incompany aan. Neem voor meer informatie contact op met KHN cursussen via 0348 48 94 76 of mail naar khncursussen@khn.nl

10-09-2018Combicursus Bhv-EHBDD (1 dag + e-learning)AmsterdamAanmelden
17-09-2018Combicursus Bhv-EHBDD (1 dag + e-learning)AmsterdamAanmelden
24-09-2018Combicursus BHV herhaling-EHBDD (1 dag + e-learning)AmsterdamAanmelden
02-10-2018Combicursus Bhv-EHBDD (1 dag + e-learning)AmsterdamAanmelden
08-10-2018Combicursus Bhv-EHBDD in het Engels (1 dag) AmsterdamAanmelden
Terug