Meest gestelde vragen over Buma

Vereniging Buma houdt zich bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar. Daarbij moet gedacht worden aan concerten en andere live-uitvoeringen, uitzendingen via radio en televisie, cd's die gedraaid worden, achtergrondmuziek, maar ook de muziek tijdens evenementen.

Ben ik verplicht om aan Buma te betalen?
Ja, je bent verplicht om te betalen wanneer je muziek hebt in jouw bedrijf. Je dient vooraf toestemming van Buma te hebben voor het muziekgebruik. Het muziekgebruik moet worden op gegeven om een licentie aan te vragen. Leden die gebruik maken van de kortingsregeling kunnen hun muziekgebruik opgeven bij KHN. KHN geeft dit dan weer door aan Buma.
 
Waar kan ik mijn muziekgebruik in mijn bedrijf opgeven?
Wanneer je gebruik maakt van de KHN-kortingsregeling, dan kunt je het muziekgebruik via het speciale opgaveformulier muziekgebruik opgeven. KHN stuurt deze gegevens dan door naar Buma. Wanneer je geen gebruik maakt van de kortingsregeling dan moet je jouw muziekgebruik direct bij Buma opgeven.
 
Wat gebeurt er als ik mijn muziekgebruik niet heb opgegeven, maar wel muziek draai in mijn bedrijf?
Indien het muziekgebruik uit eigen beweging bij Buma of KHN wordt gemeld, wordt een korting verleend. Voor het tarief achtergrondmuziek en het tarief amusementsmuziek, van 33,33 % op de prijs. Deze korting wordt niet verleend wanneer Buma constateert dat er muziek wordt gedraaid die je niet of anders hebt opgeven.
 
Hoeveel korting krijg ik via KHN?
Naast de bovengenoemde korting van 33,33 % bij vrijwillige melding geeft KHN nog eens een extra korting van 17,5% op achtergrondmuziek, amusementsmuziek en doorzendrechten bij telefoon en hotelkamers.
 
Muziek kent allerlei toepassingen. Zo is er muziek die ten gehore wordt gebracht op de achtergrond, op een concert, in een discotheek of via de radio en televisie. Voor de verschillende toepassingen bestaan verschillende tarieven. De hoogte hiervan kan variëren naarmate het belang van het muziekgebruik toe- of afneemt.

De verschillende tarieven
Er zijn drie verschillende tarieven voor het ten gehore brengen van muziek: 
 
1. Tarief voor mechanische achtergrondmuziek
Op elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht is het tarief voor mechanische achtergrond van toepassing. De prijs is gebaseerd op de oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is. Het tarief mechanische achtergrondmuziek Horeca is niet van toepassing op muziek waarop gedanst wordt.
 
2. Tarief voor amusementsmuziek horeca
Onder amusementsmuziek wordt verstaan: "het door levende krachten uitgevoerde muziek, die geen concertmuziek is, en/of langs mechanische weg voortgebrachte muziek die wordt verzorgd door een disk-jockey en/of waarop gedanst wordt." Een band zou dus ook onder amusementsmuziek kunnen vallen, maar ook wanneer de muziek harder gedraaid wordt en mensen gaan erop dansen.
 
Het amusementstarief is gebaseerd op de oppervlakte van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht en de frequentie waarmee dit gebeurt.
 
3.Tarief voor algemene muziek
Bij een optreden in jouw bedrijf waarvoor de gage/uitkoopsom meer bedraagt dan € 1.000 geldt het algemene tarief. Afhankelijk van het repertoire van de optredende artiest bedraagt dit tarief 3%, 5% of 7%. Is de gage/uitkoopsom lager dan € 1000 dan is het tarief amusementsmuziek van toepassing.

Let op
De kortingsregeling van KHN is niet van toepassing op het algemene muziektarief. Deze dien je dan ook direct aan de BUMA te voldoen.
 
Ik heb een discotheek. Iedere zaterdagavond draait er een disc-jockey en af en toe op vrijdagavond organiseer ik een Salsa avond. De ruimte is 300 m². De entreeprijs is € 5 en ik krijg 150 bezoekers. Hoe moet ik mijn muziekgebruik opgeven?
Je kunt een overeenkomst afsluiten voor amusementsmuziek, namelijk een jaarovereenkomst. Het aantal dagen amusementsmuziek dat je ten gehore brengt en de oppervlakte waar dat plaats vindt moet worden opgegeven. Buma factureert rechtstreeks wanneer de gage (uitkoopsom) hoger is dan € 1000 of de toegangsprijs hoger is dan € 25 en de totale recette hoger is dan de gage. Je betaalt dan 7% over het hoogste bedrag.
 
Ik heb een restaurant waar ik achtergrondmuziek draai, maar elke vrijdagavond heb ik live muziek waarop gedanst wordt. Hiervoor wordt geen toegang gevraagd. De ruimte heeft een oppervlakte van 154 m². Hoe moet ik mijn muziekgebruik opgeven?
Er zijn 52 uitvoeringen per jaar. Hiervoor kun je een jaarovereenkomst afsluiten. Verder geef je het gebruik achtergrondmuziek aan op basis van 154 m².
 
Ik heb alleen een draagbare radio/televisie met ingebouwde speakers, hiervoor gold een speciaal tarief ongeacht het oppervlakte. Dit staat nu niet meer op mijn rekening, hoe zit dat?
Dit tarief is per 1 januari 2011 komen te vervallen. Er is nu wel een nieuw laag tarief in de oppervlakte staffel. Bedrijven die muziek afspelen in een ruimte met oppervlakte tot 30 m² betalen hetzelfde als bedrijven die voorheen alleen een draagbare radio hadden.
 
Ik krijg een rechtstreeks een factuur van Buma, maar ik maak gebruik van de kortingsregeling van KHN. Wat kan ik het beste doen?
Allereerst is het belangrijk om te weten waarvoor de factuur van Buma is.
Het muziekgebruik kan niet bekend zijn bij KHN. Daarvoor is een muziek opgaveformulier beschikbaar. Dit formulier moet voor 1 december van het nieuwe jaar ingevuld en opgestuurd worden naar KHN. Voor vragen kun je contact opnemen met KHN: 0348 48 94 75.

Het kan een factuur zijn voor muziekgebruik die op jouw website wordt gedraaid. Deze moet rechtstreeks aan de Buma worden betaald aangezien deze vorm van muziekgebruik niet is opgenomen in het contract tussen KHN en Buma.
De factuur kan zijn voor jaren voordat je in de regeling zat bij KHN dan dien je deze factuur ook zelf te betalen.

Er kan ook een controle zijn geweest van de Buma (deze kan ongemerkt hebben plaatsgevonden aangezien controleurs zich niet kenbaar hoeven te maken) en daaruit is gebleken dat het muziekgebruik anders is dan het muziekgebruik dat door jezelf is opgegeven. Deze factuur is een naheffing. Ook deze moet dan rechtstreeks betaald worden.
Het is een onterechte factuur. Advies is om de factuur niet te betalen, maar contact op te nemen met KHN: 0348 489 475. Er zal dan contact op worden genomen met de Buma om aan te geven dat je in de kortingsregeling zit van KHN.

Ik wil mijn muziekgebruik wijzigen. Wat moet ik doen?
Aanpassing van het muziekgebruik dient zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan KHN. Wijzigingen gaan in op datum van melding en nooit met terugwerkende kracht. KHN geeft deze wijzigingen door aan Buma, waarna Buma de licentie muziekgebruik aanpast. Koninklijke Horeca Nederland stuurt je dan een aangepaste factuur die automatisch verrekend wordt. Voor vragen kun je contact opnemen met KHN: 0348 489 475.
 
Deze procedure geldt ook bij het beëindigen van het muziekgebruik of bij verkoop van het bedrijf.
 
Ik betaal al Buma via de leverancier van mijn muziekcomputer. Betaal ik nu dubbel?
Via de leverancier van jouw muziekcomputer betaal je Stemra rechten. Deze rechten zijn een vergoeding voor het legaal kopiëren van muziek door de leverancier.  Je moet nog Buma betalen wanneer je muziek ten gehore brengt.
 
Korting!
Met KHN ontvang je heel veel korting op jouw factuur. Bekijk en bereken snel jouw voordeel.

Terug