Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken aan gasten? Heeft de wijziging leeftijdsgrenzen ook invloed op de leeftijd van medewerkers? KHN geeft antwoord!

Sinds 1 januari 2014 mag u geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd.

16- en 17-jarigen

Dit betekent dat jongeren, dit zijn 16- en 17-jarigen, mogen werken in een café of restaurant en alle soorten drank mogen schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Uiteraard dient u wel de arbeidstijdenwet in de gaten te houden als u jongeren in dienst heeft.

Jonger dan 16 jaar

Jongeren onder de 16 jaar mogen op grond van de Drank- en Horecawet niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken.

Overzicht per leeftijd

Per leeftijd gelden er aparte regels voor type werkzaamheden, rust en maximale arbeidstijd. Kijk in het overzicht aan welke richtlijnen u zich als werkgever dient te houden.

Lonen

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Op de website van KHN vindt u de loontabellen 2018. Let op: u bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen. 

Vakantiedagen

Ook jeugdigen of jongeren hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dit kunt u als een toeslag in het loon berekenen. U moet dit dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en laten terugkomen op de loonstrook. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaalt u een opslag van 8 procent voor de vakantietoeslag.

Boete

Bij overtreding van de regels riskeert u als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding. 

Tips

  • U kunt voor vakantiemedewerkers een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een vakantieperiode of het seizoen. Na afloop van deze periode loopt dit van rechtswege af. Kijk op khn.nl/cao voor voorbeelden voor deze overeenkomsten.
  • Indien u een contract van 6 maanden of langer bent aangegaan: let op de aanzegtermijn.
  • Bij een contract van korter dan 6 maanden kunt u geen proeftijd afspreken.

Vragen? 

Wil t u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per e-mail: khnadvies@khn.nl

Terug