Exploitatiebeleid en -vergunning

Als u een horecabedrijf wilt opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het maakt geen verschil of u wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf. Op onze site vindt u meer informatie of bel ons met uw vragen.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400