Horeca op koers met Ondernemingsdossier

De horeca vervult haar rol als koploperbranche met het Ondernemingsdossier glansrijk. In 2012 zijn 1250 KHN leden gestart met een Ondernemingsdossier, hiermee is de doelstelling van 1000 ondernemers ruimschoots gehaald. Inmiddels zijn er al bijna 2500 dossiers geactiveerd.

Het Ondernemingsdossier is  een andere en vooral slimme manier samenwerken tussen bedrijven en overheden, die wordt ondersteund door een ICT  instrument. Via zijn Ondernemingsdossier stelt een ondernemer zijn gegevens beschikbaar aan de overheden die hij zelf kiest. Dat scheelt tijd, geld en rompslomp.

Impuls overheden
De snelheid waarmee de koploperbranches in het algemeen en de horeca in het bijzonder, het Ondernemingsdossier omarmen heeft ook voor een versterkte ambitie bij de overheid gezorgd. De Tweede Kamer heeft, op aandringen van de koplopersbranches en VNO/MKB, unaniem een motie van de fractie 50plus aangenomen om regelgeving te digitaliseren en op het Ondernemingsdossier aan te sluiten. Inmiddels zijn ook meer dan 40 gemeenten aangesloten en staan nog 30 gemeenten in de wachtrij. De G4 en G32 (36 grootste gemeenten in Nederland) hebben het Ondernemingsdossier ook opgenomen in hun bestuursakkoord. In deze steden is bij elkaar ongeveer tweederde van onze achterban gevestigd.

Wilt u ook meedoen?
Bent u ook klaar voor de toekomst? Maak dan nu een Ondernemingsdossier aan:

  • Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl
  • Klik onder ‘Registreren' op ‘Maak een nieuw dossier'
  • Doorloop de stappen en maak zo uw eigen Ondernemingsdossier aan

Kijk hier voor meer informatie over het Ondernemingsdossier.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400