MBO docentenstage in een horecabedrijf

Het horecaberoepsonderwijs heeft samen met Koninklijke Horeca Nederland en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (voorheen Kenwerk) een model ontwikkeld voor het stagelopen van horecadocenten in de beroepspraktijk.

In opdracht van de Werkgroep Directeuren Horeca-opleidingen - het afstemmingsoverleg van horecaschooldirecteuren - is een model voor docentenstages in het MBO-horeca ontwikkeld. Het model gaat uit van vier stagevarianten: een oriënterende stage (bijvoorbeeld voor de docent Engels) een opfrisstage en verdiepingsstage voor vakdocenten en een onderzoeksstage. Tijdens de meestal driedaagse stage lopen de docenten mee in het bedrijf.

De docentenstages moeten bijdragen aan de professionele vakmatige ontwikkeling van de docenten in het MBO-horeca-onderwijs en daarmee ook tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk.

Het initiatief voor de docentenstages ligt bij de school. Zij maken hierover afspraken met hun docenten. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)ondersteunt de school bij het vinden van leerbedrijven.

Het bedrijfsleven in de regio kan zelf natuurlijk ook - bijvoorbeeld via hun klankbord- of adviesgroep - de docentenstage stimuleren door het bij de school bespreekbaar te maken en stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie: docentenstages.nl

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400