Hoe moet u de vakantie van een werknemer vaststellen?

Hoe wordt de vakantie van de medewerker vastgesteld? En wanneer mag u een verzoek afwijzen? KHN geeft antwoord én advies!

In de horeca-cao staat dat u het tijdstip van aanvang en einde van vakantie in overleg met de medewerker moet vaststellen. Uw medewerker moet het vakantieverzoek schriftelijk indienen. Reageert u niet binnen twee weken schriftelijk op het verzoek, dan is de vakantie toegekend conform de wensen van de medewerker.

Wanneer mag u het verzoek afwijzen?

Voorbeelden van redenen om het vakantieverzoek van de medewerker af te wijzen zijn bijvoorbeeld de bezetting in het bedrijf of onvoldoende vakantiesaldo. In dat laatste geval kunt u het tekort aan vakantiesaldo ook opvullen door plusuren.

Drie aaneengesloten weken 

Uw medewerker heeft recht op een vakantieperiode van drie aaneengesloten weken. Op verzoek van de medewerker of als de werkzaamheden dit noodzakelijk maken, kan de aaneengesloten vakantie worden beperkt tot twee weken. In dat geval heeft de medewerker recht op nog een aaneengesloten vakantie van één week.

Vakantieperiode afkeuren of intrekken 

U kunt, met een gewichtige reden en na overleg met uw medewerker, het eerder vastgestelde tijdvak van een aaneengesloten vakantie wijzigen. De schade die de medewerker door deze wijziging lijdt, moet u dan vergoeden.   Indien u tijdig een vakantieaanvraag heeft afgekeurd en de medewerker geeft aan dat hij toch op vakantie gaat, kunt u hier van te voren een officiële waarschuwing voor geven. Gebruik hiervoor de modelbrief 'waarschuwing werknemer ongeoorloofd vakantie'. U waarschuwt de medewerker dan dat er consequenties aan verbonden kunnen worden als hij toch op vakantie gaat. Neem u eerst contact op met Info & Advies voordat u hiertoe overgaat.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of e-mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400