Subsidieregeling voor preventieve maatregelen na een overval

Bent u slachtoffer geweest van een overval met geweld of bedreiging met geweld? Dan kunt u subsidie aanvragen om een nieuwe overval op uw bedrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor de installatie van camera's, kluizen, overvalknoppen of training voor het personeel.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft tot en met het jaar 2018 de stimulering van preventieve maatregelen voor woning- en bedrijfsovervallen verlengd. Via een subsidie van maximaal 1000 euro wil het ministerie stimuleren dat bedrijven die zijn overvallen maatregelen nemen die erop gericht zijn te voorkomen dat hun bedrijf opnieuw wordt overvallen.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de regeling uit. Het aanvraagformulier en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de preventieve maatregelen na een overval vindt u op de website van het Schadefonds.

Terug